Kursy


Ogłaszamy nabór na kurs!

On line

 

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje kurs dla osób, które nie posiadają uprawnień energetycznych, a także dla osób posiadających już uprawnienia, które utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

Kurs rozpocznie się od 14 do 18 lutego 2022

 

Szkolenie odbywać się będzie on line za pomocą platformy zoom.

Każdy z uczestników otrzyma link do logowania się

(5 spotkań –łącznie 25 godz.) w godz. 14 – 18.
 

 

Cena za kurs – 500 zł brutto. Kurs zakończy się egzaminem w dniu 22 lutego o godz. 15, ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) II piętro, sala nr 21.

Opłata za egzamin z zakresu Eksploatacji - 301,00 zł brutto (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

 

__________________________________________________________________________

Ogłaszamy nabór na szkolenie

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje jednodniowe szkolenie adresowane dla osób które już posiadały uprawnienia energetyczne I grupy, a świadectwa kwalifikacyjne utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Szkolenie rozpocznie się 7 lutego 2022

w godz. 9 – 14.30 (egzamin godz. 15)

Miejsce: ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) I piętro, sala nr 12.

 

Cena za szkolenie – 180 zł od osoby. Szkolenie zakończy się egzaminem. Opłata za jeden egzamin wynosi: 301,00 zł (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

Szkolenie odbędzie się, pod warunkiem zebrania minimum 10-osobowej grupy.Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów