Konkursy


XXI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”

 

W dniu 4 stycznia 2019r. w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe XXI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i części małopolskiego.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 65 uczniów szkół
z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Leżajska, Przemyśla, Ropczyc, Rzeszowa, Sanoka, Tarnobrzega i Tarnowa.

Rzeszów reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych (4 uczniów w grupie elektrycznej, 1 uczeń w grupie elektronicznej i 3 uczniów w grupie teleinformatycznej), Zespołu Szkół Elektronicznych (1 uczeń w grupie elektronicznej) oraz Zespołu Szkół Mechanicznych (1 uczeń w grupie elektronicznej).

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek, sponsorem zawodów okręgowych był SEP Oddział Rzeszowski.

Celem olimpiady jest:

 • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka, elektronika i teleinformatyka,
 • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej
  i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,
 • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,
 • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady w Bydgoszczy powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zadania konkursowe wszystkich szczebli przygotowuje oraz sprawdza prace uczestników Rada Naukowa Olimpiady.

W skład Komisji Konkursowej zawodów okręgowych weszli nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Energetycznych, nauczyciele przedmiotów zawodowych. Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników zawodów okręgowych w danej grupie oraz ich opiekunów ufundowała Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa. Wręczanie nagród i listów gratulacyjnych dla najlepszych uczestników odbędzie się po ogłoszeniu wyników z zawodów okręgowych.

Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie jest po raz trzynasty organizatorem zawodów okręgowych we współpracy z Rzeszowskim Oddziałem SEP.

Otwarcie olimpiady odbyło się w Zespole Szkół Energetycznych. Zebranych powitała pani dyrektor Irena Jamróz.

Wśród zaproszonych gości oprócz uczestników i opiekunów byli: przedstawiciel Politechniki Rzeszowskiej Prodziekan ds. kształcenia pani dr inż. Anna Szlachta, przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta pani Jadwiga Miąsik, Prezes Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich pani Barbara Kopeć i Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pan Grzegorz Dubik.

O godzinie 12.00 w sali Zespołu Szkół Energetycznych rozpoczęły się zawody okręgowe. Przewodnicząca Komisji Konkursowej pani dr inż. Jadwiga Płoszyńska pracownik naukowy PRz przedstawiła zasady przeprowadzenia zawodów okręgowych i uczestnicy przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych.
Po zakończeniu zawodów o godz. 14-tej uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na uroczysty obiad sponsorowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.

„EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunki zgodne z profilem olimpiady.

Tekst: Zbigniew Zagrodnik - wicedyrektor ZSEn, autorem zdjęć jest Jerzy Konkol - nauczyciel ZSEn

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Rz i Koło SEP przy PRz

 

Konkurs odbył się 13 grudnia 2018 r w siedzibie Rzeszowskiego Oddziału SEP. Do konkursu zakwalifikowano 6 wyróżniających się prac. Poziom konkursu był bardzo wyrównany i jury miało kłopot z wybraniem najlepszej pracy. Oceniano wartość merytoryczną, przydatność praktyczną i sposób prezentowania swoich osiągnieć. Oprócz prezentacji uczestnicy konkursu demonstrowali również działania zbudowanych przez siebie urządzeń.

Duże zainteresowanie wzbudziła płytka stanowiąca LED-owe źródło światła, wyposażona w źródła i zasilacze wysokiego napięcia i wysokiej częstotliwości. Ciekawość wzbudzały również detektory pola elektrycznego i magnetycznego zbudowane przez zdobywcę drugiego miejsca.

Wszystkie prezentowane prace były bardzo ciekawe i zostały nagrodzone dzięki hojności sponsora. Serdeczne podziękowania dla Przewodniczącego Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie za wsparcie konkursu.

 

Konkurs prowadziła Prezes ORz. SEP Barbara Kopeć, a wraz z koleżanką prezes w jury zasiadli:

- kol. Robert Ziemba prezes Koła SEP przy PRz,

- kol. Mariusz Węglarski sekretarz Koła SEP przy PRz,

- kol. Wiesław Lelek – wiceprezes ORz SEP, kustosz Muzeum Urządzeń Elektrycznych w PGE,

- kol. Łukasz Inglot – członek Zarządu Oddziału, były prezes najprężniej działającego studenckiego Koła SEP przy PRz,

- kol. Wojciech Bieda – przedstawiciel Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – sponsora konkursu.

 

Uczestnicy konkursu w kolejności uzyskanych miejsc

 

Nazwisko, imię

Tytuł pracy

Opiekun

 

 

I Miejsce

 

Jakub Dzięgielowski

Mgr inż.

Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł LED w oświetleniu drogowym

Dr inż.

Henryk Wachta

 

II Miejsce

Tomasz Pachołek

Mgr inż.

Detektor pola elektromagnetycznego

Dr inż.

Wiesław Sabat

 

III miejsce

Mateusz Chamera

Mgr inż.

Zagadnienie syntezy anten identyfikatorów RFID pasma UHF z wykorzystaniem pakietu EMCoS Antenna VLab

Dr hab. inż.

Piotr Jankowski-Mihułowicz, Prof. PRz

 

wyróżnienie

Kamil Kępowicz

Mgr inż.

Moduł do prognozowania produkcji energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny

Dr inż.

Grzegorz Drałus

 

wyróżnienie

Patryk Pyt

Inż.

System inteligentnego oświetlenia schodów z czujnikiem sensorycznym

Dr inż.

Mariusz Węglarski

wyróżnienie

Dominik Kuźniar

Inż.

Programowany procesor efektów gitarowych

Dr inż.

Krzysztof Mleczko

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z przebiegu zawodów okręgowych ogólnopolskiej

XX edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”

 

Termin realizacji: 8.01.2018r.

Miejsce: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie.

W dniu 8 stycznia 2018r. w naszej szkole odbyły się zawody okręgowe XX edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i części małopolskiego.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 76 uczniów szkół z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Leżajska, Przemyśla, Ropczyc, Rzeszowa, Sanoka, Tarnobrzega i Tarnowa.  Rzeszów reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych (3 uczniów w grupie elektronicznej) oraz 3 uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w grupach: elektrycznej i elektronicznej.

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek, sponsorem zawodów okręgowych był SEP Oddział Rzeszowski.

Celem olimpiady jest:

 • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,

 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka, elektronika i teleinformatyka,

 • upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej,

 • współzawodnictwo uczniów z różnych szkół,

 • nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Za poziom merytoryczny i organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady w Bydgoszczy powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zadania konkursowe wszystkich szczebli przygotowuje oraz sprawdza prace uczestników Rada Naukowa Olimpiady.

W skład Komisji Konkursowej zawodów okręgowych weszli nauczyciele akademiccy Politechniki Rzeszowskiej oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Energetycznych, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników zawodów okręgowych w danej grupie oraz ich opiekunów ufundowała Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa.

Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie jest po raz dwunasty organizatorem zawodów okręgowych we współpracy z Rzeszowskim Oddziałem SEP.

Otwarcie olimpiady odbyło się w sali posiedzeń Wydziału Elektrotechniki i Infomatyki Politechniki Rzeszowskiej. Zebranych powitał Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek.

Wśród zaproszonych gości oprócz uczestników i opiekunów byli: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie st. wizytator pani Beata Streb, przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta pani Jadwiga Miąsik, wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich pani Barbara Kopeć i Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pan Grzegorz Dubik.

Po powitaniu zebranych prodziekan Wydziału dr inż. Dominik Strzałka.

W dalszej części pracownik naukowy Wydziału pan prof. dr inż. Marian Wysocki przedstawił mini wykład nt.: O sztucznej inteligencji i Data Science.

O godzinie 12.00 w sali Zespołu Szkół Energetycznych rozpoczęły się zawody okręgowe.

Otwarcia zawodów dokonała pani Beata Streb oraz dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych pani Irena Jamróz, życząc uczestnikom powodzenia. Przewodnicząca Komisji Konkursowej pani dr inż. Jadwiga Płoszyńska pracownik naukowy PRz przedstawiła zasady przeprowadzenia zawodów okręgowych i uczestnicy przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych.
Po zakończeniu zawodów o godz. 14-tej uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na uroczysty obiad sponsorowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.

EUROELEKTRA” jest wpisana na listę olimpiad Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Finaliści i laureaci Olimpiady uzyskują zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz otrzymują indeksy krajowych uczelni technicznych na kierunki zgodne z profilem olimpiady.

W dniu 5 marca 2018r. zostały wręczone nagrody i listy gratulacyjne dla najlepszych uczestników zawodów II stopnia XX edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”, które odbyły się w naszej szkole 8 stycznia 2018r.

Nagrody ufundowane przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa otrzymali:

 1. w grupie elektrycznej – Krzysztof Nowak uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie

 2. w grupie elektronicznej – Dawid Wcisło uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

 3. w grupie teleinformatycznej – Mateusz Gigoń uczeń Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu oraz nauczyciele przygotowujący uczniów do w/w olimpiady.

Nagrody wręczył p. Grzegorz Dubik Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wśród zaproszonych gości był p. Bolesław Pałac prezes Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich - przedstawiciel organizatora olimpiady.

tekst: Irena Jamróz

członek koła ZSEn, Dyrektor

Pamiątkowy plakat z finalu olimpiady Euroelektra w Rzeszowie w 2015 r.

Kol. Irena Jamróz z pamiątkowym obrazem.

.

Organizatorzy i sponsorzy olimpiady Eurolektra w gronie zwycięzców na etapie wojewódzkim.

 

Co roku Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje KONKURSU PRAC DYPLOMOWYCH ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ., oraz KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH,  I TECHNIKÓW na Podkarpaciu.

W br po raz pierwszy bylismy wspólorganizatorem KONKURSU NA UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM PRAC Z WYDZIAŁU MECHATRONIKI.

 

Konkurs prac dyplomowych 2017 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie przy współpracy z Kołem SEP Politechniki Rzeszowskiej zorganizował w dniu 30 listopada 2017r. II etap Konkursu na najlepszą pracę dyplomową wykonaną przez absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej .

Konkursowi przewodniczył Prezes ZO SEP Kol. Bolesław PAŁAC natomiast konkurs prowadziła Kol. Barbara KOPEĆ.

W skład Jury Konkursu weszli:

 • Prezes ZO SEP Bolesław Pałac

 • Barbara KOPEĆ V-ce Prezes ZO SEP ,Prezes Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej

 • V-ce Prezes ZO SEP Zbigniew Styczeń

 • Członek Koła ZO SEP , członek Komisji ds. młodzieży i studentów Robert Ziemba

 • Sekretarz Koła ZO SEP , członek Komisji ds. młodzieży i studentów Urszula Turek

 • Członek Prezydium Zarządu SEP Julian Jaworski

 • Członek Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej Mariusz Węglarski

 • Członek Sądu Koleżeńskiego SEP , Dyrektor Elektromontaż Rzeszów sp. z o.o Przemyśl Aleksander Pękala

Do konkursu przystąpiło 9 osób które przedstawiły swoje prace. Na prezentację każdej pracy przeznaczono od 8 do 10 minut.

W konkursie brały udział: 4 prace magisterskie, 5 prac inżynierskich.

Po prezentacji wszystkich prac , Jury nagrodziła następujące prace:

I miejsce - autor pracy inż. Bączkowski Paweł - tytuł pracy „System kontroli czasu pracy” konsultant dr inż. Dariusz Rzońca

II miejsce - autor pracy inż. Szot Agnieszka - tytuł pracy „Kompensacja mocy biernej na farmie wiatrowej” , konsultant dr hab. inż. Jan Mróz Prof. PRz

III miejsce otrzymały dwie prace - autor pracy inż. Karnas Joanna - tytuł pracy „ Minimalne realizacje automatów sekwencyjnych w języku LD” , konsultant Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus

oraz

autor inż. Kogut Dariusz - tytuł pracy „Laboratoryjny system inteligentnej paletyzacji”, konsultant dr inż. Andrzej Bożek.

Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia.

Fundatorami nagród pieniężnych i rzeczowych byli : Elektromontaż Rzeszów sp. z o.o. w Przemyślu, PGE Dystrybucja S.A. o/Rzeszów oraz SEP o/ Rzeszów. Organizator dziękuje serdecznie sponsorom za wsparcie i wspomaganie tego pięknego konkursu.

Przewodniczący Prezes Bolesław Pałac podsumowując przebieg i wyniki konkursu bardzo wysoko ocenił poziom prac i zaangażowanie uczestników w ich przygotowanie. Stwierdził, że autorzy prac biorący udział w konkursie wykazali się dużą wiedzą techniczną, a ich projekty znajdą zastosowanie w przemyśle.

Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród prowadząca konkurs Kol. Barbara Kopeć złożyła wszystkim uczestnikom podziękowania za udział w tegorocznym konkursie, pogratulowała osiągniętych wyników. Życzyła wszystkim sukcesów w szkole oraz na studiach a także w przyszłej pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Pogratulowała także opiekunom za pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu oraz zaprosiła wszystkich na następny konkurs w 2018 roku.

tekst: Urszula Turek

Zdobywca I-go miejsca inż Paweł Baczkowski.

II miejsce inż. Szot Agnieszka.

III miejsce inż. Dariusz Kogut.

III miejsce inż. Karnas Joanna.

Jury podczas  pracy.

Wspólne zdjecie jury i uczestników konkursu.

zdjęcia: Bolesław PałacWszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów