Konferencje, Seminaria


Jesienne seminarium techniczne

29 listopada 2018 r. w Hotelu Rzeszów odbyła się kolejna edycja jesiennego seminarium technicznego pt. „Nowe i innowacyjne rozwiązania techniczne” z udziałem firm OLMEX, ELEKTROMONTAŻ LUBLIN, MILOO ELECTRONICS oraz PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ EC RZESZÓW.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

XXII Międzynarodowe Seminarium Metrologów MSM’2018

„Metody i Technika Przetwarzania Sygnałów w Pomiarach Fizycznych”

Konferencja MSM’2018 odbyła się w dniach 17 - 20 września 2018 roku w Rzeszowie i Arłamowie. Głównym organizatorem konferencji jest Politechnika Rzeszowska – Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych natomiast współorganizatorem konferencji jest Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska. Przewodniczącym komitetu naukowego jest prof. dr hab. inż. Bohdan Stadnyk ze Lwowa. W konferencji tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele wielu krajowych uczelni (m.in. Politechniki Gdańskiej, Wrocławskiej, Krakowskiej, Śląskiej, Lubelskiej) oraz instytucji naukowych współpracujących z Politechniką Rzeszowską z Ukrainy i Niemiec, a także specjaliści praktycy nastawieni na aplikacje inżynierskie z zakładów przemysłowych oraz jednostek GUM.

Konferencja MSM’2018 objęta była patronatem:

 • JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Markowskiego,
 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszów,
 • Polskiego Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Na zdjęciu poniżej uczestnicy MSM’2018 podczas otwarcia konferencji w Rzeszowie.

Otwarcia konferencji dokonał Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski. Wśród gości honorowych podczas otwarcia konferencji byli: Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki prof. Kazimierz Buczek, v-ce prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgr inż. Bolesław Pałac, przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału PTETiS prof. Lesław Gołębiowski, v-ce przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału PTETiS dr hab. inż. Damian Mazur, dyrektor generalny Rzeszowskiego Oddziału PGE Dystrybucja S.A. mgr inż. Władysław Turek.

Podczas konferencji zorganizowano też wystawę nowoczesnego sprzętu pomiarowego (oscyloskopy i multimetry cyfrowe) prezentowanego przez firmę Tespol. Tespol Sp. z o.o. jest firmą polską, będącą autoryzowanym przedstawicielstwem czołowych producentów aparatury kontrolno – pomiarowej oraz systemów radiokomunikacyjnych. Firma ta prowadzi serwis oraz dystrybucję produktów takich firm jak: Tektronix, Rohde&Schwarz, Fluke, Keithley, Spectracom, Sonel, LitePoint, MVG, ABI, CST, Magna-Power, NextSense, Wentworth Laboratories oraz Dewetron.

Na stronie konferencji MSM’2018 msm18.prz.edu.pl umieszczone zostało logo sponsora wraz z przekierowaniem na stronę internetową sponsora: http://www.seprzeszow.pl/. Ponadto roll-up’y SEP zostały wystawione w sali obrad w Rzeszowie oraz w hotelu ARŁAMÓW na wszystkich sesjach konferencji.

W trakcie konferencji poruszane były zagadnienia z zakresu pomiarów i eksploatacji urządzeń energetycznych, co wpisuje się w tematykę działalności PGE dystrybucja S.A. Na zdjęciu poniżej sala obrad konferencji w Hotelu ARŁAMÓW podczas prezentacji artykułu Pana dr inż. Marcina Zycha p.t. “Application of Neural Networks in Identification of Geological Formations on the Basis of Well Logging Data – a Comparison of Computational Environments’ Efficiency” (autorzy: Marcin Zych, Gabriel Stachura, Robert Hanus, Norbert P. Szabó, AGH – University of Science and Technology, Poland; Rzeszów University of Technology, Poland; University of Miskolc, Hungary)

Uczestnicy konferencji mieli również okazję zwiedzić elektrociepłownię pracującą w układzie trójgeneracji, wykorzystującą jako opał biomasę z drewna. W elektrociepłowni wdrażany jest program proekologiczny całego kompleksu hotelowego ARŁAMÓW. Prezentację oraz zwiedzanie w/w kompleksu przeprowadził Pan mgr inż. Waldemar Bąk – Dyrektor Techniczny.

Sprawozdanie sporządził:

mgr inż. Kazimierz Brydak

______________________________________________________________________________________________________________________________________

JESIENNE SEMINARIUM TECHNICZNE

W dniu 22 listopada 2017r Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Rzeszowie był organizatorem jesiennego seminarium technicznego z zakresu Kompleksowej ochrony odgromowej, uziemień i ochrony przed przepięciami z udziałem firmy RST sp.j. ( Centrum Ochrony przed Przepięciami i Zakłóceniami Elektromagnetycznymi w Białymstoku)

Dzięki uprzejmości Zarządu PGE Obrót S.A. spotkanie to odbyło się w sali konferencyjnej PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 4 w Rzeszowie.

Program seminarium obejmował następującą tematykę:

 1. Wymagania stawiane dla uziemień stosowanych w systemach energetycznych
  i budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  z 2010 roku oraz aktualną normalizacją.

 2. "Dlaczego miedziowany system uziomów" - prawidłowe łączenie różnych materiałów w systemach uziemiających w oparciu o normy serii PN-EN 62305, PN-HD 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

 3. Zgrzewanie egzotermiczne - nowa jakość połączeń nierozłącznych

 4. Nowe standardy grup energetycznych dla uziemień

 5. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - praktyka projektowa stosowania nowych norm serii: PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364

 6. Analiza ryzyka - kłopot dla projektanta czy rzeczywista potrzeba?

 7. Nowe i znane środki ochrony odgromowej: separowanie, ekranowanie, ostrzeganie.

 8. Ochrona przed przepięciami systemów zasilania i linii niskosygnałowych jako środek ochrony odgromowej: dobór i koordynacja urządzeń, typy i kategorie ograniczników na bazie produktów marki Leutron i RST.

 9. Dobór ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych według znowelizowanych norm PN-HD 60364

Seminarium przeprowadzili :

               - dr inż. Mirosław Zielenkiewicz

               - mgr inż. Marek Sekściński

               - mgr inż. Wojciech Michalczyk

Szkolenie adresowane było do projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru oraz służb eksploatacji operatorów energetycznych i dużych zakładów przemysłowych, ale także do działów inwestycji i studentów kierunków elektrotechnicznych.

W trakcie szkolenia przedstawione zostały procedury oceny potrzeby stosowania instalacji odgromowych dla obiektów budowlanych i energetycznych według obowiązujących norm serii PN-EN 62305. Omówione zostały procedury analizy ryzyka zagrożenia piorunowego jako podstawy do wyboru klasy instalacji odgromowej. Były omówione również dodatkowe środki ochrony odgromowej takie jak: ekranowanie, izolowanie oraz systemy wczesnego ostrzegania.

Kompleksowo zostały przedstawione wymagania normatywne dla systemów uziemiających oraz konsekwencje wymogu stosowania uziomu fundamentowego i jego współpracy ze sztucznym uziomem zewnętrznym (otokowym lub pionowym). Ostatnim punktem seminarium była prezentacja produktów i zasad budowy systemów ochrony przed przepięciami sieci zasilających i niskosygnałowych.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem ze względu na poruszaną problematykę oraz ciekawy przekaz przez wykładowców. Zdobyta wiedza rzuca inne światło na dotychczasowe projektowanie i wykonawstwo prac w tym zakresie.

Uczestnicy seminarium SEP.

Dr inż. Mirosław Zielenkiewicz z firmy RST rozpoczyna seminarium.

W seminarium udział wzieło dużo młodych ludzi.

Dr inz Zielenkiewicz omawia szczegóły z zakresu wykonywania uziemień.

Dalszy widok uczestników seminarium.

Uczestnicy z zainteresowanie słuchają referatów.

Wystąpienie Marka Sekścińskiego z firmy RST.

Studenci w praktyce mierzą prądy uziomowe.

Pomiar w innym srodowisku.

Grupa studentów URz biorąca udział w seminarium SEP.

tekst+ zdj. B. Pałac

 

III SYMPOZJUM HISTORIA ELEKTRYKI – 16-17.11.2017 r - WROCŁAW

W dniach 16-17.11.2017r odbyło się we Wrocławiu w budynku NOT III Sympozjum Historia Elektryki organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Centralną Komisję Historyczną.

Z naszego oddziału uczestniczyli : prezes Bolesław Pałac, który przedstawił informację : „ Refleksje z uroczystości 125-lecia Lwowskiej Szkoły Politechnicznej” , kol. dr Tadeusz Ochenduszko, który wygłosił opracowanie pt. „Władysław Żłobicki – pedagog, urzędnik oświatowy, elektryk , oraz Cecylia Bartoszek- członek CKH.

Na otwarcie sympozjum wystąpił historyk prof. Stanisława Nicieja, który w sposób ciekawy przedstawił własne opracowania na temat polskich miast znajdujących się obecnie w granicach państwa ukraińskiego oraz o losach ludzi – przesiedleńców z kresów wschodnich , którzy osiedli w miastach na Górnym i Dolnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej.

Sympozjum podzielono na 8 sesji, na których wygłoszono ponad 50 referatów, które w całości znalazły się w materiałach wydrukowanych przez KOMEL lub w formie elektronicznej .

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja sympozjum , co do lokalizacji i organizacji poszczególnych sesji tematycznych. Kolejne już III sympozjum we Wrocławiu ( po Gdańsku i Szczecinie) dostarczyło wielu nowych materiałów historycznych dotąd nieznanych i pozwoliło na zwiększenie wiedzy o historii narodzin elektryki i początkach powstawania SEP.

Organizatorzy pod przewodnictwem CKH ( Centralnej Komisji Historycznej SEP ) ogłosili na zakończenie , ze kolejne sympozjum Historia Elektryki odbedzie się w 2018 roku w Krakowie.

tekst : Cecylia Bartoszek

Posiedzenie Centralnej Komisji Historycznej SEP we Wrocławiu.

Kol. B. Pałac w wystąpieniu na temat 125 lecia Lwowskiej Szkoły Politechnicznej.

Referat  dr Tadeusza Ochenduszko z I LO w Rzeszowie.

Referat kol. Kriżaniwskiego ze Lwowa.

Rodzina Prof. Gabriela Sokolnickiego.

W salach oddziału SEP Wrocław.

 Delegacja SEP Rzeszów na widowni.

W towarzystwie gości z Ukrainy.

zdj. Bolesław Pałac

 

Seminarium Naukowo - Techniczne pt: "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki

i Energetyki"

W dniu 15.11.2017r  PTETIS oddział Rzeszów zorganizował  Seminarium Naukowo - Techniczne
pt: "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Energetyki" na  Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej.

Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem ze względu na poruszaną tematykę  w wygłaszanych referatach.

Również SEP Rzeszów  miał swój udział w tym seminarium , gdyż Kolega Tadeusz Chmiel wygłosił bardzo interesujący referat pt;  "Wybrane kwestie koncepcji funkcjonowania klastra energii".

Poniżej kilka zdjęć z tgo seminariumi.

Bardzo ciekawy był wykład Prof. Adama Kowalczyka.

Frekfencja słuchaczy dopisała.

Interesująca tematyka referatu Kol. Chmiela.

Prezentacja referatu przez Kol. Tadeusza Chmiela z SEP Rzeszów.

opr. + zdj. B.Pałac

 

Światowe Dni Telekomunikacji i Społeczeństwa Informatycznego - Podkarpacie 2017

 

W dniu 25 maja 2017 r. w Złotym Pałacu w Rudnej Małej odbyło się spotkanie z okazji Światowych Dni Telekomunikacji i Społeczeństwa Informatycznego.  Podczas tego spotkania przedstawiono 5 referatów:

         1. Przemysł 4.0 - czwarta rewolucja przemysłowa

         2. Koncepcja budowy Smart-City z wykorzystaniem urządzeń firmy Bitstraem

         3. PTTH - podstawowe wiadomości i zasada działania

         4. Inteligentne liczniki i co dalej ?

         5. Budowa sieci FTTH z wykorzystaniem elementów pasywnych produkowanych przez FIBRAIN

Po tych prezentacjach i dyskuscji odbyło sie Spotkanie integracyjne.

Organizatorami spotkania byli:

             Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Rzeszowie

             Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki

             Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

 

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów