Nasze wycieczki do 2000 roku


Nasz ZO SEP w Rzeszowie zaczął od 1997roku organizować wycieczki zagraniczne dla członków SEP-u. Były one, w tym okresie, w połowie finansowane przez ZO. Udział w nich wzięli członkowie z poszczególnych kół. W roku 1997 dbyła się pierwsza wycieczka do Paryża, a w 1998 roku do Włoch. W roku 1999 została zorganizowana wycieczka do Szwajcarii. Wycieczki te, zdaniem uczestników były bardzo udane i dlatego były kontynuowane w latach następnych. Niektóry uczestnicy wycieczki do Szwajcarii, (patrz zdjęcie) jechali kolejką na lodowiec, tą która spłonęła z pasażerami końcem 2000 roku.

   wycieczka do Paryża
czerwiec 1997

 

Uczestnicy wycieczki do Paryża czerwiec 1997 

Uczestnicy wycieczki do Włoch wrzesień 1998 - składają wiązanki kwiatów na polskim cmentarzu pod Monte Casino.
 

Koleżnaki z wycieczki do Włoch na Placu Św.Piotra wrzesień 1998 r.

Część uczestników wycieczki na lodowcu - czerwiec 1999 r.

Uczestnicy wycieczki na skoczni narciarskiej w Insbruku - czerwiec 1999 r.

 

Wycieczka 2000

W roku 2000 na przełomie maja i czerwca członkowie naszego ZO byli na wycieczce w Londynie. Wszyscy uczestnicy wycieczki zauroczeni byli Polskim Ośrodkiem Kulturalnym w Fawley Court, gdzie spaliśmy przez trzy noce i mieliśmy okazję jego poznania.

Polskim Ośrodkiem Kulturalnym w Fawley Court, gdzie spaliśmy przez trzy noce - wycieczka do Londynu czerwiec 2000 r.

Widok z góry - Polskim Ośrodkiem Kulturalnym w Fawley Court - wycieczka do Londynu czerwiec 2000 r.

Wycieczka do Londynu - uczestnicy na schodach do muzeum - czerwiec 2000 r.

Autor:J-JWszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów