Integracja


Wycieczka techniczno-turystyczna do elektrowni w Arłamowie

W dniu 21 sierpnia 2019 r. Oddział Rzeszowski SEP zorganizował wycieczkę do Przemyśla i Arłamowa. Wyruszyliśmy o 8 rano bardzo wygodnym autokarem w kierunku Przemyśla gdzie czekał na nas przewodnik pasjonat historii miasta. W ciągu 2,5 godziny zwiedziliśmy wspaniałą bazylikę Archikatedralną o bardzo ciekawej architekturze stanowiącej połączenie gotyku – prezbiterium, z przepychem baroku – nawa główna, po prostu budowa trwała tak długo, że style się zmieniły. Następnie krótki spacer do zamku odbudowywanego przez Pana na Krasiczynie stąd podobne zwieńczenia baszt. Schodząc w dół weszliśmy do Katedry greko-katolickiej z pięknym bogatym ikonostasem. Jeszcze muzeum dzwonów z dokładnym opisem technologii ich odlewania, kolekcja najbardziej różnorodnych fajek i z tarasu widokowego z 38 metrowej wysokości oglądamy coraz ładniejszy i bardziej zadbany Przemyśl. Jeszcze zdążyliśmy wziąć udział w degustacji lodów pistacjowych i przy pięknej pogodzie ruszamy dalej.

Autostrada już za nami, drogi wąskie, kręte wokół las. Dojeżdżamy do Arłamowa. Szybki obiad w karczmie zakończony tortem z okazji 60 urodzin naszego Kolegi.

Po obiekcie oprowadza nas dyrektor techniczny hotelu Arłamów, a jednocześnie nasz kolega prezes Koła SEP przy hotelu Waldemar Bąk. Zaczynamy od bardzo ciekawej elektrociepłowni całkowicie ekologicznej, dostarczającej energię elektryczną, energię cieplną i wodę lodową dla całego ogromnego ośrodka.

Jest to układ elektrociepłowni zbudowanej w oparciu o kocioł opalany biomasą, w którym medium jest olej termiczny (300 / 250° C), przekazujący swoją energię cieplną blokowi ORC, w którego obiegu pracuje olej/medium o specjalnych parametrach. Olej ten odbiera w wymienniku płytowym ciepło od oleju termicznego, odparowuje, para porusza turbinę, która napędza generator, a następnie olej wracając do stanu cieczy w skraplaczu, oddaje resztki ciepła wodzie chłodzącej, która na wyjściu osiąga temperaturę ok. 85° C .

ORC - jest to organiczny cykl Rankine’a, pierwszy raz zastosowany w Polsce, w którym nie występuje para wodna napędzająca turbinę ale para odpowiedniego oleju organicznego.

Sprawność układu kogeneracyjnego jest bardzo wysoka, a otrzymany popiół ze spalania zrębków drewnianych jest przyjazny dla środowiska.

Po wyjściu z elektrowni, przechodzimy przez sale sportowe służące do ćwiczeń zawodnikom piłki nożnej, ręcznej i siatkówki, na ścianach zdjęcia drużyn i poszczególnych zawodników. Na tarasie widokowym jest pochmurnie i wieje silny wiatr, kawę wypijamy w kawiarni, jeszcze wspólne zdjęcie i syci wrażeń wracamy do Rzeszowa.

Bazylika Archikatedralna pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

  

Katedra greko-katolicka                                    Wnętrze Bazyliki Archikatedralnej pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Przewodnik z PTTK bardzo ciekawie opowiadał o historii Przemyśla

Muzeum dzwonów i fajek

Panorama Przemyśla

 

Elektrownia przy Hotelu Arłamów

 

  

Wnetrza Hotelu Arłamów

Tekst Barbara Kopeć

Zdjęcia Bolesław Pałac

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Międzynarodowy Dzień Elektryka w Dolinie Boska

Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Rzeszowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka 2018 i obchodów roku Ks. Józefa Hermana Osińskiego odbyło się 7 czerwca 2018 roku w Zagrodzie Edukacyjnej Boska Dolina.

Właścicielem Zagrody jest Pan Antoni Bosek wielki miłośnik i znawca koni, który z entuzjazmem opowiadał działaniach Zagrody edukacyjnej, o blaskach i cieniach hodowli koni i swoim życiu w Dolinie.

Po smacznym obiedzie rozpoczęła się sesja seminaryjna.

  1. spotkania i zaproszonych gości powitała prezes Oddziału SEP kol. Barbara Kopeć, szczególne słowa powitania kierując do dr. hab. inż. Grzegorza Masłowskiego Profesora PRz. prorektora Politechniki Rzeszowskiej i Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja O/Rzeszów Władysława Turka.

Spotkanie patronatem honorowym objął Rektor Politechniki Rzeszowskiej profesor dr hab. inż. Tadeusz Markowski.

Referat Zakłócenia w dostawie energii na Podkarpaciu. Czy grozi nam blackout? wygłosił kol. Bolesław Pałac, wystąpienia wysłuchano z dużym zainteresowaniem, szczególnie statystyka strat i widok złamanych słupów NN przemawiały do wyobraźni.

Spotkanie z okazji Dnia Elektryka było powiązane z obchodami patrona roku, jako że Zarząd Główny rok 2018 ogłosił rokiem Ks. Józefa Hermana Osińskiego, zwanego pierwszym polskim elektrykiem. Sylwetkę pierwszego elektryka Ks. Józef Herman Osiński – pierwszy polski elektryk: życiorys i osiągnięcia przedstawił Tadeusz Ochenduszko nauczyciel III LO, do którego uczęszczał i w którym nauczał J.H. Osiński.

Po części oficjalnej nastąpiła część pełna ciepła i życzliwości czyli podwójny Jubileusz naszej koleżanki Cecylii Bartoszek, to 55 lat przynależności do SEP i prawie okrągła rocznica urodzin.

Piękną laudację napisał kol. Adam Zajdel (64 lata w SEP) , a wygłosił kol. Józef Płonka (50 lat w SEP), w laudacji podkreślono ogromne zaangażowanie koleżanki Cecylii w działalność stowarzyszeniową. List gratulacyjny w imieniu Rzeszowskiego Oddziału SEP odczytała kol. Barbara Kopeć. Były łzy, kwiaty, prezenty, uściski i dużo, dużo dobrej energii.

Po pełnym emocji jubileuszu właściciel Doliny oprowadził uczestników spotkania po całym gospodarstwie, oglądaliśmy stajnie i słuchaliśmy opowieści i koniach, ich charakterze, zachowaniach, reakcjach na sygnały przekazywane przez człowieka.

Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu życzliwych nam firmom.

Bardzo dziękujemy za hojność PGE Dystrybucja O/Rzeszów, wspierał nas również Elektromontaż Rzeszów oraz Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznej bardzo dziękujemy.

Jeszcze kolacja w sali o ciekawym wystroju przy masywnych drewnianych stołach i ławach.

Rozmowy integracyjne i słoneczny dzień zbliżał się ku końcowi.

Powitanie gości kol. Barbara Kopeć i gospodarz Doliny Antoni Bosek

 

Przy biesiadnych, solidnych stołach

 

Kolega Tadeusz Ochenduszko wygłasza referat o życiu i twórczości ks. J.H. Osińskiego

 

Komentarz kolegi Grzegorza Masłowskiego

 

Treść laudacji dla Koleżanki Cecylii Bartoszek

Laudacja

W związku z przypadającą w przyszłym roku okrągłą rocznicą urodzin naszej Koleżanki mgr inż. Cecylii Bartoszek, Członka Koła SEP przy Rzeszowskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zwócono się do mnie z prośbą o przygotowanie laudacji.

Koleżanka Cecylia Studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej ukończyła w 1962 roku i rozpoczęła pracę w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji w Rzeszowie. Po roku stażu została kierownikiem Oddziału później kierownikiem Wydziału, a w 1989 roku w wyniku konkursu Głównym Inżynierem zastępcą Dyrektora – Dyrekcji Wojewódzkiej Poczty i Telekomunikacji w Rzeszowie.

W 1979 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Politechnice Warszawskiej.

W 1986 roku uzyskała I Stopień Specjalizacji Zawodowej nadany przez Komisję SEP przy Oddziale w Rzeszowie. Dorobek Jej pracy recenzowali: Prof. dr inż. Antoni Pach z AGH w Krakowie i doc. dr inż. Jerzy Trechciński z Politechniki Warszawskiej. Jej praca zawodowa w resorcie łączności acz bardzo owocna jest objęta tajemnicą służbową i państwową.

Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich wstąpiła 12.04.1963 roku i od tego czasu rozpoczyna się Jej działalność społeczna.

Rzadko zdarza się w życiu, aby pozytywnie łączyć obowiązki rodzinne, pracę zawodową i społeczną, Jej się to udaje. Zawsze uśmiechnięta, przyjazna dla otoczenia, gotowa nieść pomoc innym. I dzięki Jej za to i niech taką pozostanie.

Oprócz pracy społecznej w Oddziale SEP, kol. Cecylia uczestniczyła w pracach Naczelnej Organizacji Technicznej, gdzie pełniła funkcję członka prezydium od 1972 do 1982 r i funkcję V-przewodniczącego Zarządu NOT przez 5 kadencji. Uczestniczyła w pracach komisji historycznej Zarządu Głównego SEP.

W Oddziale Rzeszowskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich, prawie nieprzerwanie od 1964 r. do dnia dzisiejszego pełniła różne funkcje od członka Zarządu Oddziału – lata 1964 do 1966, wiceprezesa – lata 1966 do 1990, członka zarządu – lata 1990 do 1994, członka Sądu Koleżeńskiego, prezesa Sądu Koleżeńskiego – 1992 do dzisiaj. Była również przewodniczącą Oddziałowej Komisji Bytowej – 1968 do 1980, 1984 do 1990, 2002 do 2006, członkiem Oddziałowej Rady Nadzorczej Ośrodka Rzeczoznawstwa, prezesem zarządu Koła przy Oddziale Rzeszowskim SEP – w latach 2014 do 2018.

Ze względu na zaangażowanie historyczne, kol. Cecylia uczestniczyła w opracowaniu dwóch monografii związanych z 50-leciem i 60-leciem działalności Rzeszowskiego Oddziału SEP. Wspaniała rzecz. Kto tego nie czytał niech żałuje, a kto czytał niech powtórzy, za każdym razem znajdzie coś nowego.

W dowód uznania za Jej działalność i ciężką pracę w Stowarzyszeniach, kol Cecylia została odznaczona: Srebrną Odznaką Honorową SEP – 1969, Złotą Odznaką Honorową SEP – 1975, Srebrną Odznaką NOT – 1972, Złotą Odznaką NOT – 1979, Diamentową Odznaką NOT – 2011 r. oraz medalem Pożaryskiego – 1979 r.

Brakuje jeszcze jednego – Zasłużony Senior SEP, który kol. Cecylia mogła otrzymać zgodnie z regulaminem ZG SEP już w 1985 roku.

 

 Przygotował Adam Zajdel, 7 czerwca 2018 r.

 

Droga jubilatka Cecylia Bartoszek, laudację wygłasza kol. Józef Płonka

 

List gratulacyjny dla Koleżanki Cecylii Bartoszek

 

Szanowna Koleżanka

mgr inż. Cecylia Bartoszek

Członek Koła SEP przy Rzeszowskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Z okazji podwójnego Jubileuszu w imieniu własnym i społeczności Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Rzeszowskiego, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, niesłabnącej energii i wszelkiej pomyślności.

Podwójny jubileusz to 55 lat przynależności do Stowarzyszenia Elektryków Polskich i prawie okrągła rocznica urodzin. Niech jubileusz będzie powodem do zadowolenia, niech będzie inspiracją do dalszej wytrwałości w realizacji zamierzeń i źródłem wielu radości. Jest to znakomita okazja do wyrażenia uznania i złożenia życzeń dalszych sukcesów i realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

Droga Koleżanko, swoje życie od 55 lat związałaś ze Stowarzyszeniem, sprawując różne funkcje i wywiązując się z nich znakomicie. Mamy nadzieję, że jak dotychczas będziesz służyła środowisku Stowarzyszenia Elektryków Polskich dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Przekazujemy wyrazy uznania i głębokiego szacunku, przyjmij życzenia zdrowia bezkresnego i pomyślności we wszystkich dobrach przez Świat udostępnianych oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

Gratulacje składają Barbara Kopeć i Bolesław Pałac

 

Kwiaty dla jubilatki od Bolesława Pałaca

 

Życzenia od Barbary Jachowicz i Juliana Jaworskiego prezesa Koła SEP przy Oddziale

 

Antoni Bosek opowiada o działalności edukacyjnej

 

Zwiedzania ciąg dalszy

 

Wnętrze stajni

 

Dzień był upalny

 

Tekst Barbara Kopeć, zdjęcia Bolesław Pałac

_____________________________________________________________________________________________________________________________

"55 Bal Elektryka" zorganizowany w 2018 roku

 

" W dniu 20 stycznia 2018r w hotelu Hilton Garden Inn odbył się "55 Bal Elektryka" zorganizowany przez Rzeszowski Oddział SEP. Był to też drugi bal charytatywny, podczas którego zbierane były  środki finansowe na hospicjum dla małych dzieci w Rzeszowie.

Zebrane datki ofiarodawców - członków i sympatyków SEP zostały przekazane dla hospicjum w zamian otrzymując  serdeczne podziękowanie za wrażliwość i troskę o chorych , najmłodszych. Podczas balu wręczone zostały
pamiątkowe statuetki SEP w dwóch konkursach oraz jedna  statuetka jako wyróżnienie.

Do tańca przygrywał znakomity zespół Pro- music , przy muzyce którego goście znakomicie się bawili. Do zobaczenia  19 stycznia 2019 r ! "

Poniżej kilka zdjęć z tego Balu.

                                                                                                                                      opr. + zdjęcia . B. Pałac

zz_1

zz_2

zz_3

zz_4

zz_5

Podziękowanie uczestnikom balu.

 

Noworoczne spotkanie Oddziału Rzeszowskiego SEP

W dniu 11.01.2016r SEP oddział w Rzeszowie zorganizował tradycyjne spotkanie noworoczne dla swoich członków , zaproszonych gości i zasłużonych działaczy.

Tym razem gospodarzem spotkania była firmia ZAPEL S.A. w Boguchwale k/ Rzeszowa , która jest czołowym producentem izolatorów wysokich napięć w kraju i znaczącym ich eksporterem za granicę. Część spotkania poświęcona integracji stowarzyszeniowej odbyła się w restauracji ODEON w sali Atrium znajdującej się obok zakładu w Boguchwale.

W śród zaproszonych gości byli m.in. Prorektor ds. Rozwoju PRz prof. Kazimierz Buczek, Dziekan WEiI PRz prof. Grzegorz Masłowski, Dyrektor PGE Stanisław Serwatka Dyrektor ZSE Irena Jamróz oraz Koledzy Prezesi ościennych oddziałów SEP : Kol. Maziarka Antoni z Tarnowa, Kol. Fiejtek Grzegorz z Przemyśla oraz Kol. Marian Bunarowski z Tarnobrzega. Część seminaryjna w całości poświecona była zakładowi ZAPEL S.A.

O historii powstania fabryki oraz jej losach i współczesnym etapie funkcjonowania opowiadał Prezes Zarządu Roman Leśniak. Zaprezentowany został film opowiadający o specyfice innowacyjnej produkcji . Prezes Roman Leśniak ( który jest też z wykształcenia elektrykiem i członkiem SEP ) oprowadzał wraz ze swoim Zarządem grupę 70 osób po halach produkcyjnych zapoznając uczestników z bardzo ciekawą i unikalną produkcją izolatorów , w tym izolatorów na największe napięcia i o największych wymiarach. Prześledziliśmy cały etap produkcji izolatorów a na koniec weszliśmy do wnętrza nieczynnego pieca opalanego na węgiel , który pozostał jako element historyczny pierwszych lat funkcjonowania fabryki.

Spotkanie zakończyło wspólne biesiadowanie przy rozmowach i kolędowaniu.

Poniżej kilka zdjęć z tego spotkania:

Uczestnicy spotkania Rektor, Dziekan Wyd. Elektrycznego PRz i Prezesi ZAPEL-u w Boguchwale.

Uczestnicy spotkania noworocznego.

Zwiedzanie Zapelu. Izolator osłonowy na 1100 kV.

W części historycznej zakładu, wnętrze pieca gdzie wypalano izolatory.

Obraz zakładu przed wojną, wyroby porelany użytkowej - historia.

Po zwiedzaniu odbyło sie spotkanie koleżeńskie ze śpiewaniem kolęd.

tekst: B. Pałac

 

 

 

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów