Zasłużeni ludzie


Nominacja oficerska dla zasłużonego członka SEP Rzeszów

W ostatni piątek sierpnia 2017 r w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie odbyła się ceremonia wręczenia nominacji oficerskiej na stopień majora wieloletniemu Prezesowi Koła nr 3 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie – Zbigniewowi Piekiełkowi. Nowo mianowany mjr w st. spocz. Zbigniew PIEKIEŁEK, ps. „Tarzan” urodził się 31.01.1925 r. Służył w Batalionach Chłopskich – Armii Krajowej, Placówce Tyczyn, kompanii Budziwój w latach 1942 – 1944 r. Brał udział w akcji „Burza” i zwycięskich walkach o Tyczyn, podczas których żołnierze AK wyparli niemiecki garnizon z miasta i oswobodzili Tyczyn.

Pan mjr Zbigniew Piekiełek był także słuchaczem kursów tajnego nauczania, podczas których ukończył 1. i 2. klasę gimnazjum. Po zakończeniu okupacji niemieckiej podjął naukę w nowo utworzonym Liceum w Tyczynie, a w 1948 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Jako inżynier elektryk otrzymał przydział pracy do Zakładu Energetycznego w Rzeszowie, gdzie pracował do emerytury.

Ale Kol. Zbigniew Piekiełek to też bardzo zasłużony działacz SEP, do którego wstąpił w 1954r! Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w zarządach oddziału SEP . Przez kilkadziesiąt lat był kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Rzeszowie. Kol. Piekiełek odznaczony jest wieloma odznaczeniami i medalami SEP i NOT. Najbardziej jednak ceni sobie medal Prof. Idaszewskiego , który otrzymał od Kolegów z SEP Wrocław w 2013r podczas uroczystości w Rzeszowie z okazji roku Prof. Dzieślewskiego . Kol. Piekiełek był studentem i słuchaczem prof. Idaszewskiego. Serdecznie gratulujemy Koledze Zbigniewowi awansu wojskowego i dziękujemy za wspaniałą postawę w tragicznych czasach II wojny światowej.

Poniżej kilka zdjęc z ceremonia wręczenia nominacji oficerskiej na stopień majora – Zbigniewowi Piekiełkowi.

 

 

 

opr. B.Pałac

 

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów