100 - lecie SEP


Obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Międzynarodowego Dnia

Elektryka w Oddziale Rzeszowskim

W dniu 14 czerwca 2019 r., członkowie Rzeszowskiego Oddziału SEP, sympatycy Stowarzyszenia i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji Obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, połączonym z Międzynarodowym Dniem Elektryka.

Patronat Honorowy nad uroczystościami objęli: Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak.

  1. Widok Sali, za oknem 34 C, JEST KLIMATYZACJA!!

Uczestników powitała prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP Barbara Kopeć, obecnością na uroczystości zaszczycili nas: członek Zarządu Głównego SEP Miłosława Bożentowicz, prezes Janusz Onak i wiceprezes Antoni Maziarka z Oddziału Tarnowskiego, Robert Kaczmarczyk – Sekretarz SEP Oddziału Tarnobrzeskiego .

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie kol. Bolesława Pałaca, który przedstawił historię powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich, do wykładu włączali się starsi uczestnicy spotkania wspominając, na tle historii, działalność Oddziału Rzeszowskiego.

Kolega Bolesław Pałac wygłasza referat o historii SEP

Kol.Grzegorz Masłowski, Prorektor Politechniki Rzeszowskiej, przedstawił sylwetkę elektryka i mechanika doc. Romana Niedzielskiego pierwszego Rektora Politechniki Rzeszowskiej.

W dalszej części zostały wręczone odznaczenia honorowe oraz medale SEP, odznaczenia wręczyli przedstawiciele ZG SEP kol. Miłosława Bożentowicz i kol. Bolesław Pałac oraz kol. Barbara Kopeć. Szafirową odznakę SEP otrzymała kol. Cecylia Bartoszek łącząca przez 57 lat pracę zawodową ze wspaniałą działalnością stowarzyszeniową, złotą Odznakę Honorową otrzymał Zbigniew Styczeń, medal im. prof. St. Fryzego otrzymała kol. Urszula Turek przyjaciel młodzieży, medal prof. M. Pożaryskiego otrzymali kol. ojciech Bieda i kol. Tadeusz Chmiel, medalem inż. K. Szpotańskiego został wyróżniony Aleksander Pękala.

 

Szafirowa odznaka Honorowa SEP dla koleżanki Cecylii Bartoszek

Kol. Miłosława Bożentowicz wręcza medal im. Prof. Stanisława Fryzego Urszuli Turek

 

Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymuje kolega Wojciech Bieda

 

Medale im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymali koledzy: Wojciech Bieda i Tadeusz Chmiel

 

Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP medalem ks. Józefa Hermana Osińskiego wyróżnił kol. Janusza Onaka oraz kol. Juliana Jaworskiego członka Oddziału Rzeszowskiego za szczególny wkład pracy przy upamiętnianiu osoby pierwszego polskiego elektryka oraz wieloletnią działalność stowarzyszeniową.

 

Medal im Ks. Józefa Hermana Osińskiego otrzymali: Janusz Onak prezes Oddziału Tarnowskiego SEP i Julian Jaworski prezes Koła SEP przy Oddziale Rzeszowskim

Zgodnie z tradycją Oddziału w Międzynarodowym Dniu Elektryka, składamy życzenia seniorom Oddziału, którzy ukończyli 85 lat. W tym roku był to nasz Kolega, Przyjaciel , długoletni członek i działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, inż. Bogusław FERENC, z okazji jubileuszu 85-lecia urodzin. Mowę pochwalną wygłosił Kol. Jan Rusin przyjaciel, współpracownik i wieloletni partner brydżowy jubilata.

 

 Laudację dla kolegi Bogusława Ferenca z okazji 85 urodzin, wygłasza kolega Jan Rusin

Prezenty, kwiaty, życzenia od koleżanek i kolegów

Gromkie sto lat dla jubilata

Uroczystość zakończyły tańce przy muzyce dyskotekowej i piosenki turystyczne śpiewane przy gitarze.

Składam gorące podziękowania Partnerom, którzy wsparli nasze Obchody: PGE Dystrybucja SA Oddział w Rzeszowie, PGE Obrót SA Oddział w Rzeszowie, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów oraz Firmie BETA , w której powstało najnowsze Koło SEP Oddziału Rzeszowskiego.

 

Jak podsumował jeden z uczestników: To było bardzo miłe spotkanie wielu, wielu elektryków, którzy będą to długo pamiętali.

 

Zabawy plenerowe

Tekst: Barbara Kopeć

Zdjęcia: Robert Kaczmarczyk, archiwum SEP Oddział Rzeszowski

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchody 100–lecia SEP w Warszawie

 

Ogólnopolski projekt obchodów 100–lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich oparty został na trzech głównych wydarzeniach, w których biorą udział wszystkie Oddziały SEP.

Rozpoczęliśmy w kwietniu 2019 r. obradami III Kongresu Elektryki Polskiej w Warszawie. Kongres został poświęcony historii i przyszłości Stowarzyszenia oraz przyszłości energetyki polskiej.

W dniach 6 - 7 czerwca 2019 r. odbył się 39 Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SEP w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej poświęcony Jubileuszowi, poprzedzony odsłonięciem na terenie Politechniki Warszawskiej, pomnika – ławeczki Profesora Mieczysława Pożaryskiego pierwszego Prezesa SEP.

Pomnik –ławeczka - tak zostało nazwane dzieło Profesora Mariana Molendy, autora wielu podobnych rzeźb w kraju.

W odsłonięciu pomnika udział wzięli Minister energii Krzysztof Tchórzewski, Rektor PW Profesor Jan Szmidt, Prezes SEP Piotr Szymczak i byli Prezesi SEP oraz wiele osób ze świata nauki i przemysłu.

Profesor Mieczysław Pożaryski był przewodniczącym Zjazdu Założycielskiego w 1919 r. i przez następne lata pełniąc funkcję pierwszego Prezesa SEP, zbudował wraz z Kolegami pierwszego Zarządu trwałe podstawy pod Stowarzyszenie, które trwa do dzisiaj.

Nadzwyczajny Zjazd uhonorował najwyższym odznaczeniem – tytułem Członek Honorowy SEP, 15 osób zasłużonych w pracy społecznej dla stowarzyszenia.

Podczas obrad NWZD zostały wygłoszone bardzo interesujące referaty na temat przyszłości polskiej energetyki. Materiały będą dostępne w wydawnictwach SEP.

Uroczystość zakończył koncert fortepianowy Pawła Kowalskiego, jednego z najbardziej wszechstronnych polskich muzyków wykonujących ponad 40 utworów na fortepian i orkiestrę, w repertuarze koncertu usłyszeliśmy dzieła kompozytorów polskich, głównie Fryderyka Chopina.

26-28 wrzesień 2019 r. obchody 100–lecia SEP będą kontynuowane we Lwowie, kolebce SEP.

Wspólne zdjęcie uczestników Zjazdu 100–lecia SEP w dniu 7 czerwca 2019 r. przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej ( zdjęcie Robert Kaczmarczyk)

Na ławeczce Profesora Mieczysława Pożaryskiego delegaci Podkarpacia w towarzystwie Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 07 czerwca 2019 r. ( zdjęcie Robert Kaczmarczyk)

  1. NWZD uważam za otwarty” powiedział Prezes Piotr Szymczak i wybił szklankę. Dzwon został ufundowany przez Przemyski Oddział SEP.

Przemówienie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej

Mała Aula Politechniki Warszawskiej - sala obrad

Ciekawe ujęcie Dużej Auli, pięknie odnowionej – zdjęcia wykonał Robert Kaczmarczyk z Tarnobrzeskiego Oddziału SEP

 

Tekst: Barbara Kopeć

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów