Aktualności


______________________________________________________________________________________________________________________________________

I Podkarpackie Narty z SEP 2019

W dniu 8 lutego 2019 odbył się pierwszy wyjazd narciarski zorganizowany przez SEP Rzeszów. W wyjeździe uczestniczyli członkowie SEP oraz sympatycy Stowarzyszenia. Miejscem docelowym wyjazdu był Ośrodek Sportów Zimowych KiczeraSKi zlokalizowany Puławach Górnych. Uczestnicy oprócz korzystania z infrastruktury ośrodka mieli możliwość zasmakować lokalnych specjałów kulinarnych oraz dzięki uprzejmości Pana Daniela Bruzdy, Prezesa KiczeraSKI zapoznać się z historią powstania Puław Górnych oraz ośrodka narciarskiego.

 Uczestnicy „1 PODKARPACKICH NART Z SEP 2019” na szczycie Kiczery.

 

opr. i zdj. Tomasz Zając

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyjazd integracyjny Koła SEP przy ROFA Polska

 

W dniu 29 stycznia 2019 Koło SEP przy ROFA Polska zorganizowało dla swoich członków zimowy wyjazd integracyjny. Miejscem docelowym był Ośrodek Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach Górnych, gdzie pośród zimowej aury uczestnicy korzystali z infrastruktury ośrodka narciarskiego.

Więcej szczegółów w zakładce: Integracja w kołach

opr. i zdj. Tomasz Zając

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Umowa o współpracy pomiędzy SEP Oddział Rzeszowski a Politechniką Rzeszowską

W dniu 14 lutego br. Politechnika Rzeszowska podpisała umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział w Rzeszowie (SEP). Jest ona sformalizowaniem długoletniej współpracy między uczelnią a stowarzyszeniem.

Umowa została podpisana przez prof. Tadeusza Markowskiego, rektora Politechniki Rzeszowskiej i dr inż. Barbarę Kopeć, prezesa Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie oraz mgr inż. Bolesława Pałac, wiceprezesa Oddziału Rzeszowskiego i Członka Zarządu Głównego SEP.

Wspólne inicjatywy będą obejmowały organizowanie praktyk i staży studenckich oraz konkursów, prezentacji i szkoleń. Wsparcie będzie też dotyczyć działalności studenckiej, w tym w szczególności działalności kół naukowych oraz inicjatyw sportowych i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską i Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Umowa daje nam ramy do bardziej otwartej współpracy z uczelnią.  Będziemy oficjalnie występować do rektora z pewnymi inicjatywami np. w zakresie organizacji konferencji. Bardzo zależy nam również na rozwijaniu koła studenckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich PRz, które będzie oficjalnie naszym reprezentantem na uczelniwyjaśnia mgr inż. Bolesław Pałac, wiceprezesa Oddziału Rzeszowskiego.

Dr inż. Barbara Kopeć dodaje, że usankcjonowanie działalności SEP na uczelni umożliwi również realizację projektów i pozyskanie środków na ich realizację.

 - Nasza wieloletnia współpraca z SEP układa się bardzo dobrze. Wielu pracowników Politechniki jest członkami stowarzyszenia i zasiada we władzach oddziału rzeszowskiego, a także w organach centralnych. W ubiegłym roku z sukcesem wspólnie zorganizowaliśmy  34. Międzynarodową Konferencję Ochrony Odgromowej ICLP’2018. W wydarzeniach organizowanych przez SEP uczestniczą także koła naukowe naszej uczelni – mówi  dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej.

Tekst: Politechnika Rzeszowska, Zdjęcie: A. Surowiec

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłaszamy nabór na kurs!

 

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje kurs dla osób, które nie posiadają uprawnień energetycznych, a także dla osób posiadających już uprawnienia, które utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Kurs rozpocznie się 18 - 22 marca

Szkolenia odbywać się będą (5 spotkań –łącznie 36 godz.) w godz. 9 - 14.
Na pierwszych zajęciach zostanie przedstawiony szczegółowy harmonogram zajęć.

Miejsce: ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) II piętro, sala nr 21.

 

Cena za kurs ustalana jest indywidualnie. Kurs zakończy się egzaminem. Opłata za jeden egzamin 225,00 zł (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

Kurs odbędzie się, pod warunkiem zebrania minimum 10-osobowej grupy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

JUBILEUSZ 100-lecia SEP

Bieżący rok 2019 jest bardzo ważny dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W tym roku uroczyście obchodzić będziemy Jubileusz 100 – lecia powstania tej organizacji, która skupia w swych szeregach 24 tysiące członków, w 50 oddziałach na terenie całego kraju. SEP jest organizacją o charakterze naukowo – technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób związanych zawodowo z tą branżą.

W dniu 9 czerwca 1919 r na zjeździe założycielskim w Warszawie została utworzona organizacja pod nazwą Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, która w 1929 r została zmieniona na Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia był prof. Mieczysław Pożaryski (1875-1945), pierwszy członek honorowy SEP (1925).

Niewiele organizacji w Polsce może pochwalić się nieprzerwaną działalnością przez okres 100 lat. Nawet w okresie II –ej wojny światowej ta działalność nie została przerwana.

Dorobek Stowarzyszenia jest ogromy i bezcenny i obejmuje działalność związaną z rozwojem elektryki, elektroniki, elektrotechniki , energetyki, informatyki telekomunikacji. SEP wydaje wiele czasopism : Elektronika, Energetyka , INPE , Opto - elektronics Review, Przegląd Elektrotechniczny, Przegląd Telekomunikacyjny- Wiadomości Telekomunikacyjne, Wiadomości Elektrotechniczne, Spektrum. Działalność naukowa Stowarzyszenia prowadzona jest poprzez komitety i sekcje naukowo – techniczne, które skupiają wybitnych naukowców i praktyków z określonych dziedzin elektryki.

Uroczystości jubileuszowe potrwają cały rok i odbywać się będą w kraju jak i za granicą.

Główne wydarzenia tych obchodów to: III Kongres Elektryki Polskiej (kwiecień), Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd Delegatów SEP w Warszawie (czerwiec) oraz uroczysta sesja naukowa na Politechnice Lwowskiej połączona z wydarzeniami kulturalnymi we Lwowie i spotkaniem elektryków polskich i ukraińskich (wrzesień).

opr; Bolesław Pałac

V-ce Prezes SEP o/Rz , Czł. ZG SEP

Tablicą z okazji 100-lecia SEP przed wejściem do biura rozpoczynamy obchody w Rzeszowskim Oddziale SEP

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

56 BAL ELEKTRYKA (trzeci charytatywny)

 

W dniu 19 stycznia 2019r w hotelu Metropolitan w Rzeszowie odbył się tradycyjny 56 Bal Elektryka (trzeci charytatywny). W balu uczestniczyli członkowie SEP, sympatycy i przyjaciele Stowarzyszenia. Uczestnicy balu minutą ciszy oddali pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska św.p. Pawła Adamowicza.

W tym roku uczestnicy balu postanowili wesprzeć finansowo Dominika Iwińskiego, 26 -latka, absolwenta Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie, elektromontera .

Dominik uległ bardzo poważnemu wypadkowi na budowie, upadając z dużej wysokości na ziemię – upadek ze słupa kratowego wysokiego napięcia. To ogromne nieszczęście bardzo nas poruszyło i uczestnicy balu postanowili przyłączyć się do akcji wsparcia Dominika, zbierając środki na kosztowną rehabilitację. Serdecznie dziękujemy za zgromadzone datki, które przekazaliśmy żonie poszkodowanego.

Bal poprowadził zespół muzyczny Pro- Music, który jako jury wybrał najlepszych tancerzy balu, wręczając im ufundowane przez organizatorów bilety na spektakl do teatru. Atrakcją balu był występ znakomitej pary akrobatycznej Delfina i Bartek.

Do zobaczenia na następnym balu, który odbędzie się w dniu 18 stycznia 2020 r w hotelu Falkon w Rzeszowie.

opr.i zdj. Bolesław Pałac

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

XXI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”

 

W dniu 4 stycznia 2019r. w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe XXI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego i części małopolskiego.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 65 uczniów szkół
z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Leżajska, Przemyśla, Ropczyc, Rzeszowa, Sanoka, Tarnobrzega i Tarnowa.

Rzeszów reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych (4 uczniów w grupie elektrycznej, 1 uczeń w grupie elektronicznej i 3 uczniów w grupie teleinformatycznej), Zespołu Szkół Elektronicznych (1 uczeń w grupie elektronicznej) oraz Zespołu Szkół Mechanicznych (1 uczeń w grupie elektronicznej).

Patronat honorowy nad zawodami objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch i Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek, sponsorem zawodów okręgowych był SEP Oddział Rzeszowski.

Więcej informacji w zakładce: KONKURSY

 

____________________________________________________________________________________

 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/Rz i Koło SEP przy PRz

 

Konkurs odbył się 13 grudnia 2018 r w siedzibie Rzeszowskiego Oddziału SEP. Do konkursu zakwalifikowano 6 wyróżniających się prac. Poziom konkursu był bardzo wyrównany i jury miało kłopot z wybraniem najlepszej pracy. Oceniano wartość merytoryczną, przydatność praktyczną i sposób prezentowania swoich osiągnieć. Oprócz prezentacji uczestnicy konkursu demonstrowali również działania zbudowanych przez siebie urządzeń.

Duże zainteresowanie wzbudziła płytka stanowiąca LED-owe źródło światła, wyposażona w źródła i zasilacze wysokiego napięcia i wysokiej częstotliwości. Ciekawość wzbudzały również detektory pola elektrycznego i magnetycznego zbudowane przez zdobywcę drugiego miejsca.

Wszystkie prezentowane prace były bardzo ciekawe i zostały nagrodzone dzięki hojności sponsora. Serdeczne podziękowania dla Przewodniczącego Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie za wsparcie konkursu.

Wiecej informacji znajduje sie w zakładce KONKURSY

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłaszamy nabór na szkolenie

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje jednodniowe szkolenie adresowane dla osób które już posiadały uprawnienia energetyczne I grupy, a świadectwa kwalifikacyjne utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Szkolenie rozpocznie się 21 stycznia 2019

w godz. 9 – 14 (egzamin godz. 15)

Miejsce: ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) II piętro, sala nr 21.

 

Cena za szkolenie ustalana jest indywidualnie. Szkolenie zakończy się egzaminem. Opłata za jeden egzamin wynosi: 225,00 zł (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

Szkolenie odbędzie się, pod warunkiem zebrania minimum 10-osobowej grupy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezes Koła Studenckiego SEP Oddział Rzeszowski Pan Piotr Prach (student Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prezes Koła Naukowego MECHATRON przy Uniwersytecie Rzeszowskim) otrzymał wyróżnienie i znalazł się wśród 100 najlepszych studentów w Polsce. Otrzymał również roczne stypendium #100na100 z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości.

Serdecznie gratulujemy - Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowna Koleżanko Basiu,

w dniu Twoich imienin życzymy Ci długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił, powodzenia w pracy i całym życiu. Spełnienia najskrytszych marzeń, realizacji dobrych zamiarów i planów. Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość oraz wszystkiego najlepszego

Koleżanki i Koledzy z Oddziału Rzeszowskiego SEP

 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jesienne Seminarium Techniczne 29 listopada 2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________

III Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju

 

W dniach 18-20 października br. delegaci KN Mechatron-SEP, mieli zaszczyt reprezentować Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszów i Uniwersytet Rzeszowskim na III Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju. Koło otrzymało nominacje do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii nauka.

Więcej informacji w zakładce: Młodzi w Oddziale.

__________________________________________________________________________________________

Obchody Patrona Roku 2018 ks. Józefa Hermana Osińskiego

w Rzeszowskiem Oddziale SEP w dniu 29 września 2018 r.

Uroczystości obejmowały:

  1. 360-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, w którym J. H. Osiński był uczniem i nauczycielem
  2. Odsłonięcie tablic pomnikowych na skwerze im. Ks. J. H. Osińskiego w rocznicę 280 urodzin Pierwszego Elektryka
  3. Uroczyste Zebranie Zarządu ORz. SEP wraz z zaproszonymi Gośćmi

Uroczystości rozpoczęły się poświęceniem nowego sztandaru szkoły w kościele św. Krzyża, a następnie sztandar został uroczyście przekazany uczniom I Liceum.

W trakcie uroczystości Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart odznaczyła Srebrnym Krzyżem zasługi kol. Bolesława Pałaca vice prezesa Oddziału Rzeszowskiego SEP. Serdeczne gratulacje.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes SEP Piotr Szymczak podkreślając zasługi Ks. Osińskiego dla rozwoju nauki i kształcenia młodych naukowców.

W dalszej części uroczystości następujące osoby zostały odznaczone medalem Ks. J. H. Osińskiego na wniosek Zarządu Rzeszowskiego Oddziału SEP: Grzegorz Masłowski - prorektor Politechniki Rzeszowskiej, inicjator poszukiwań informacji nt. Ks. Osińskiego, współautor monografii o pierwszym elektryku; Tadeusz Ochenduszko – nauczyciel historii w I LO, współautor monografii: ojciec Jan Taff – pijar- współautor monografii oraz Dawid Cycoń – prezes firmy LM System, główny wykonawca oryginalnych, szklanych tablic pomnikowych na skwerze Ks. Osińskiego.

Zostały również wręczone statuetki pomnika jako podziękowanie za wsparcie moralne i finansowe, prac związanych z wystrojem skweru imienia pierwszego polskiego elektryka. Statuetki otrzymali: Tadeusz Ferenc prezydent Miasta Rzeszowa, Piotr Wanat dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, Dariusz Czuk Prezes Zarządu Spółki PGE Obrót S. A., Władysław Turek Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Rzeszów oraz Polska Prowincja Zakonu Pijarów statuetkę odebrał o. Tomasz Jędruch. Medale i statuetki wręczyli: prezes SEP Piotr Szymczak i prezes ORz. SEP Barbara Kopeć.

Następnie uroczystości zostały przeniesione do I LO gdzie na dziedzińcu został poświęcony kamień z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Goście zwiedzali wystawy oraz klasopracownię fizyki im. Ks. J. H. Osińskiego, a na zmęczonych czekała pyszna grochówka i inne smakołyki.

Pokrzepieni uczestnicy uroczystości udali się w kierunku skweru ks. Osińskiego poprzez rzeszowski Rynek, który niezmiennie wszystkim przyjezdnym bardzo się podoba.

Na skwerze czekały dwie tablice pomnikowe przepasane białymi szarfami z logo SEP. Przybyłych powitała prezes ORz. SEP Barbara Kopeć, podkreślając, że pamięć o pierwszym polskim elektryku księdzu Józefie Hermanie Osińskim pozostanie ciągle żywa w postaci skweru jego imienia, a wszystko to dzięki inicjatywie i ciężkiej pracy kol. Bolesława Pałaca. Jak spełniają się marzenia opowiedział kol. B. Pałac, jednocześnie składając podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania skweru upiększającego nasze miasto.

W odsłonięciu tablic wzięli udział Piotr Szymczak, Bolesław Pałac, Grzegorz Masłowski, Piotr Wanat, o. Jan Taff i Andrzej Dec przewodniczący Rady miasta (fot.5 i 6). O. Jan Taff w ciepłych słowach przedstawił dorobek ks. Osińskiego i poświęcił tablice.

Głos zabrali: prezes SEP, przewodniczący Rady Miasta i przedstawiciel delegacji węgierskiej, który złożył wieniec u stóp pomnika (fot.7).

Wspólne zdjęcie będzie miłą pamiątką z uroczystości.

W godzinach wieczornych odbyło się jeszcze Specjalne posiedzenie Zarządu Rzeszowskiego Oddziału SEP z udziałem zaproszonych gości i uczestników delegacji z Ukrainy i z Węgier.

Zebranie składało się z samych miłych chwil. Nadanie godności Zasłużony Senior SEP i wręczenie dyplomu kol. Cecylii Bartoszek (fot.9). Kol. Robert Ziemba otrzymał złotą odznakę honorową SEP, kol, Łukasz Inglot i Tomasz Zając otrzymali medal im. Prof. Romana Dzieślewskiego (fot.10). Statuetki tablicy pomnikowej otrzymali sponsorzy pomnika Oddział Krośnieński i Tarnowski, oraz panie Martyna Czeluśniak i Justyna Wilk, które jako studentki Politechniki Rzeszowskiej wygrały konkurs na projekt pomnika i wystroju skweru. Legitymacje SEP członkom Oddziału Rzeszowskiego z Ukrainy wręczyli prezes SEP Piotr Szymczak i prezes ORz. SEP Barbara Kopeć. Jeszcze wręczenie drobnych prezentów dla zaprzyjaźnionej delegacji węgierskiej, krótka dyskusja o podobnych problemach w poszczególnych krajach i zakończyły się całodzienne uroczystości pełne pozytywnej energii.

Opracowała Barbara Kopeć

Zdjęcia Bolesław Pałac, Roman Lach

______________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 5 października br. odbyła się 68 Inauguracja Roku Akademickiego na Politechnice Rzeszowskiej. W trakcie uroczystości były wręczane medale i odznaczenia. Pragnę poinformować, że nasz kolega, członek Zarządu Rzeszowskiego Oddziału SEP Robert Ziemba, otrzymał z rąk Wojewody Podkarpackiego pani Ewy Leniart SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI.

W imieniu własnym i całej społeczności stowarzyszeniowej gorąco gratuluję i życzę dalszych sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej.


Prezes Zarządu ORz. SEP
Barbara Kopeć

 

______________________________________________________________________________________________________________

Naukowcy z całego świata dyskutowali o ochronie odgromowej

34 Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej ICLP

03 - 07 .09. 2018 Rzeszów

W Politechnice Rzeszowskiej zakończył się największy na świecie Kongres poświęcony wyładowaniom atmosferycznym. Brali w nim udział wybitni naukowcy z 41 krajów z całego świata.

34. Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej ICLP’2018 dotyczyła różnych aspektów wyładowań atmosferycznych i zagadnień związanych z ochroną odgromową. Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Rzeszowską wspólnie z Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej działającym w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Do Rzeszowa przyjechali przedstawiciele środowisk naukowo-technicznych m.in.: z Hongkongu, Chin, Japonii, Malezji, Indii, Sri Lanki, RPA, Algierii, a także z Europy, obu Ameryk. Polskę reprezentowało 15 naukowców, głównie z Rzeszowa, Warszawy, Gdańska i Białegostoku.

W czasie ponad 30 sesji zaprezentowanych zostało ponad 200 referatów. Najwięcej, aż 40 referatów, wygłosili naukowcy z Japonii.

- Prezentowane referaty obejmowały tematykę związaną z badaniem fizyki piorunów, systemami lokalizacji wyładowań atmosferycznych, ochroną odgromową obiektów budowlanych, systemów elektroenergetycznych i systemów elektronicznych, a także metodami poprawy ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed skutkami wyładowań atmosferycznych – wymieniał przewodniczący konferencji ICLP’2018 dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz.

Politechnika Rzeszowska na konferencji zaprezentowała rezultaty badań dotyczące zagadnień związanych z fizyką wyładowywań atmosferycznych, przeprowadzone w stacji badawczej PRz wyposażonej w anteny pola elektrycznego i szybkie kamery video.

Podczas otwarcia konferencji wybitnym naukowcom zostały wręczone wyróżnienia ICLP (International Conference on Lighting Protection). Nagrodę Komitetu Naukowego ICLP otrzymało trzech naukowców: dr Abdul Mousa z Kanady, za wybitne zasługi w zakresie międzynarodowej i krajowej normalizacji ochrony odgromowej, Mohd Zainal Abidin Ab Kadir z Malezji, za wyjątkowy wkład w ochronę budynków i budowli oraz dr Bo Zhang z Chin, za wkład w charakterystykę dynamiczną systemów uziemiających w piorunach.

Podczas konferencji przyznano również medal Rudolfa Heinricha Goldego, za wybitne osiągnięcia w nauce i inżynierii ochrony odgromowej oraz medal Karla Bergera za wybitne osiągnięcia w nauce i inżynierii badań nad piorunami.

Medal Goldego otrzymali: prof. Maria Teresa Correia De Barros z Portugalii, za osiągnięcia w badaniach nad piorunami w odniesieniu do ochrony linii przesyłowych i dystrybucyjnych oraz prof. Alexandre Piantini z Brazylii, za teoretyczne i eksperymentalne osiągnięcia w ochronie odgromowej systemów elektroenergetycznych.

Medal Karla Bergera otrzymali: prof. Marcos Rubinstein ze Szwajcarii, za wybitny wkład w zrozumienie wyładowań atmosferycznych i ich efektów elektromagnetycznych oraz prof. Rajeev Thottappillil ze Szwecji, za teoretyczne i eksperymentalne osiągnięcia w badaniach nad błyskawicami.

Nagrodę ICLP za całokształt pracy naukowej odebrał prof. Zdobysław Flisowski z Politechniki Warszawskiej w uznaniu zasług w zakresie krajowej i międzynarodowej normalizacji ochrony odgromowej.

Medal Michała Doliwo-Dobrowolskiego otrzymał dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz w uznaniu wybitnych osiągnięć dla rozwoju elektrotechniki oraz za wkład w rozwój Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a w szczególności Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej.

Na konferencji nagrodzeni zostali również młodzi naukowcy. Jedną z nagród odebrał mgr inż. Grzegorz Karnas, doktorant na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Wykłady otwierające konferencję wygłosili: prof. Weitao Lyu z Chinese Academy of Meteorological Sciences w Pekinie (Lightning Optical Observation w TOLOG) oraz prof. Silverio Visacro z Federalnego Uniwersytetu Minas Gerais w Belo Horizonte w Brazylii (Ostatnie postępy w badaniach nad piorunami i ich wpływ na ochronę systemów elektrycznych.

34. Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej odbyła się w Centrum Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej. W Polsce konferencja obyła się czwarty raz; dwukrotnie odbyła się w Krakowie: w 1965 r. i 2002 r. oraz w Gdańsku w 1978 r.

opracował : Bolesław Pałac , Grzegorz Masłowski , SEP Rzeszów

zdj. Arkadiusz Surowiec

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich podjął uchwałę, na mocy której patronem SEP w 2018 roku jest osoba ks. Józefa Hermana Osińskiego (1738-1802). Do zrealizowania głównych uroczystości obchodów 280 rocznicy Jego urodzin upoważniony został rzeszowski oddział SEP. Uroczystość ta odbędzie się 29 września br. Szczegółowy plan obchodów znajduje się w zakładce AKTUALNOŚCI/Skwer Ks. J. H. Osińskiego.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Walny Zjazd Delegatów SEP 21-24.06.2018

Miło mi poinformować, że na WZD w Poznaniu nasz Kolega Bolesław Pałac – v-ce prezes Oddziału został wybrany do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Serdecznie gratuluję koledze Bolesławowi i życzę wielu sukcesów

Barbara Kopeć

Prezes O/Rz SEP

______________________________________________________________________________________________________________________

Międzynarodowy Dzień Elektryka w Dolinie Boska

Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Rzeszowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka 2018 i obchodów roku Ks. Józefa Hermana Osińskiego odbyło się 7 czerwca 2018 roku w Zagrodzie Edukacyjnej Boska Dolina. Po smacznym obiedzie rozpoczęła się sesja seminaryjna.

Uczestników spotkania i zaproszonych gości powitała prezes Oddziału SEP kol. Barbara Kopeć, szczególne słowa powitania kierując do dr. hab. inż. Grzegorza Masłowskiego Profesora PRz. prorektora Politechniki Rzeszowskiej i Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja O/Rzeszów Władysława Turka. Spotkanie patronatem honorowym objął Rektor Politechniki Rzeszowskiej profesor dr hab. inż. Tadeusz Markowski.

Referat Zakłócenia w dostawie energii na Podkarpaciu. Czy grozi nam blackout? wygłosił kol. Bolesław Pałac, wystąpienia wysłuchano z dużym zainteresowaniem, szczególnie statystyka strat i widok złamanych słupów NN przemawiały do wyobraźni.

Spotkanie z okazji Dnia Elektryka było powiązane z obchodami patrona roku, jako że Zarząd Główny rok 2018 ogłosił rokiem Ks. Józefa Hermana Osińskiego, zwanego pierwszym polskim elektrykiem. Sylwetkę pierwszego elektryka Ks. Józef Herman Osiński – pierwszy polski elektryk: życiorys i osiągnięcia przedstawił Tadeusz Ochenduszko nauczyciel III LO, do którego uczęszczał i w którym nauczał J.H. Osiński.

Po części oficjalnej nastąpiła część pełna ciepła i życzliwości czyli podwójny Jubileusz naszej koleżanki Cecylii Bartoszek, to 55 lat przynależności do SEP i prawie okrągła rocznica urodzin.

Więcej informacji i zdjęc w zakładce INTEGRACJA

 


 

Jubileusz 80-lecia działalności Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Rzeszowie

Spotkanie Jubileuszowe odbyło się 20 kwietnia 2018 r. w Hotelu Łąńcut. Uczestników powitał prezes Oddziału SIMP w Rzeszowie Janusz Dobrzański i przedstawił 80 lat działalności Oddziału, która przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy w zakresie techniki, mechaniki i wszystkich specjalności oraz dziedzin pokrewnych. Następnie przedstawiono historię rozwoju produkcji maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach Polski południowo-wschodniej.

Za długoletnią działalność członkowie Stowarzyszenia zostali odznaczeni medalami SIMP. Następnym punktem spotkania były wystąpienia gości, składanie gratulacji i wręczanie drobnych upominków.

W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski gratulacje złożyli prezes Barbara Kopeć i vice prezes Bolesław Pałac. Prezentem było zdjęcie Janusza Baurskiego absolwenta Wydziału Maszyn Politechniki Warszawskiej, wybitnego organizatora polskiego przemysłu maszynowego i zbrojeniowego, naczelnego dyrektora fabryki obrabiarek w Rzeszowie, będącej filią Sp. Akc. „H. Cegielski” w Poznaniu. Zdjęcia do tej pory nigdzie nie publikowane okazały się, zgodnie ze słowami prezesa Janusza Dobrzańskiego „wielką miłą niespodzianką”.

Barbara Kopeć

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs ,,MAM POMYSŁ

23 kwietnia 2018 odbył się finał konkursu ,,MAM POMYSŁ” na samodzielnie wykonaną pracę praktyczną – działający model z zakresu techniki jest wspólnym przedsięwzięciem szkoły i Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Energetyków Polskich, pod Patronatem Honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Adresatem konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych Podkarpacia, a jego celem jest rozbudzanie wśród uczniów zainteresowanie techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych, umiejętności samokształcenia, stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa. W finale konkursu znalazło się 5 prac: „Model zamka szyfrowego na Arduino UNO”, „Model lodówki na ogniwie Peltiera”, „Miniatura modelu auta terenowego z recyklingu”, „Gra Miejska Real-time”, „Tablica wyników sportowych”. Decyzją Komisji Konkursowej w skład, której weszli: prezes Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Barbara Kopeć jako przewodnicząca dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych mgr inż. Irena Jamróz, wicedyrektor Zespołu Szkół Energetycznych mgr inż. Zbigniew Zagrodnik oraz mgr inż. Michał Pitucha nauczyciel przedmiotów zawodowych ZSEn jako członkowie. Finaliści konkursu zaprezentowali swoje prace przed Komisją Konkursową.

Więcej informacji w zakładce - Młodzi w Oddziale.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Profesor Honorowy Politechniki Rzeszowskiej

W dniu 18 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, na którym nadano tytuły Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej trzem profesorom. Tytuł Profesora Honorowego otrzymali : prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski, dr hab. inż. Jerzy Lewicki, prof. Politechniki Rzeszowskiej oraz prof. dr hab. inż. Marian Pasko pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich listy gratulacyjne dla Profesorów podpisał Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak oraz prezes Oddziału Gliwickiego dr inż. Jan Kapinos i prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP dr inż. Barbara Kopeć.

 

Więcej informacji w zakładce AKTUALNOŚCI - Zasłużeni ludzie

________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 15 marca 2018 r.,  w hotelu Rzeszów odbył się WZDO rzeszowskiego SEP.

Nowym Prezesem Oddziału SEP w Rzeszowie,  na kadencję 2018-2022 r., została Koleżanka Barbara Kopeć z koła przy Politechnice Rzeszowskiej.

Serdecznie gratulujemy!

 

Ogłoszenie wyników wyboru na Prezesa oddziału. Ustepujący Prezes kol. Bolesław Pałac gratuluje wyboru na nowego Prezesa kol. Barbarze Kopeć, wręczając bukiet kwiatów.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Pragniemy poinformować wszystkich sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, że pod  adresem www.sep.prz.edu.pl została uruchomiona nowa strona internetowa Koła zakładowego nr 8 działającego na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Zapraszamy do odwiedzenia strony, na której znajdą Państwo podstawowe dane o bieżącej działalności Koła SEP PRz, jak również nieco informacji o wydarzeniach historycznych.

Z poważaniem,
Robert Ziemba
Prezes Koła SEP przy PRz

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Koło przy Zarządzie Oddziału SEP w Rzeszowie

             W dniu 23 stycznia w sali Grein Hotel przy ul. Rejtana 1 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła przy Zarządzie Oddziału SEP w Rzeszowie. W zebraniu wzięło udział 23 osoby, koło liczy w sumie 72 osoby. Przewodnicząca koła kol. Cecylia Bartoszek omówiła działalność koła w okresie od 2014 do 2018 roku. Działalność ta była dość bogata. Zorganizowano kilka spotkań koleżeńskich, na których były przygotowane różne referaty na tematy techniczne, po których odbywały się dyskusje. Kilka spotkań technicznych w różnych zakładach w Rzeszowie, oraz dwudniową wycieczkę do Sandomierza. Następnie kol. Adam Świdrak został uhonorowany, jako Zasłużony Senior, prze Prezesa ZO SEP w Rzeszowie kol. Bolesława Pałaca.

            Następnie odbyła się dyskusja i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. Na nowego Przewodniczącego tego koła wybrano kol. Juliana Jaworskiego. Do zarządu koła wybrano: kol. Cecylia Bartoszek – z-ca Przewodniczącego, kol. Janusz Włodyka – skarbnik, kol. Barbara Jachowicz – sekretarz, kol. Bolesław Pałac – członek, kol. Zbigniew Chodziński – członek.

            Na zakończenie zebrania głos zabrał nowy Przewodniczący, podziękował za wybór i zapewnił, że będzie się starał, ażeby działalność tego koła nie była gorsza jak dotychczas.

             Poniżej kilka zdjęć z tego zebrania.

opr. J. Jaworski, zdj. Z. Chodziński

Od lewej, prowadząca zebranie kol. Maria Komisarczyk,  kol. Cecylia Bartoszek i kol. Zenobia Tuszyńska.

Część uczestników zebrania. 

Kol. Cecylia Bartoszek składa sprawozdanie z działalności koł.

Od lewej, kol. Janusz Włodyka, kol. Cecylia Bartoszek, wyróżniony Senior Kol. Adam Świdrak, kol. Barbara Jachowicz i kol. Bolesław Pałac.

Kol. Bolesław Pałac - Prezez ZO SEP w Rzeszowie informuje o działalności Oddziału w miniającej kadencji.Ogłaszamy nabór na szkolenie

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje jednodniowe szkolenie adresowane dla osób które już posiadały uprawnienia energetyczne I grupy, a świadectwa kwalifikacyjne utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Szkolenie rozpocznie się 22 stycznia 2018

Więcej informacji w zakładce "kursy"Spotkanie z Kardynałem Kazimierzem Nyczem

       W dniu 07 grudnia 2017r w Pałacu Borchów , siedzibie Arcybiskupów Warszawskichprzy ul. Miodowej 17 w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji SEP z Kardynałem Kazimierzem Nyczem, Arcybiskupem , Metropolitą Warszawskim. W skład delegacji SEP wchodzili : Prezes SEP Piotr Szymczak , Sekretarz Generalny SEP Jacek Nowicki , Dziekan Rady Prezesów Kazimierz Pawlicki , Ks. Sławomir Zyga – krajowy duszpasterz elektryków i Bolesław Pałac – Prezes oddziału rzeszowskiego SEP.

        W bardzo miłej atmosferze spotkania delegacja SEP miała okazję przedstawić Kardynałowi Nyczowi prawie 100 – letnią historię Stowarzyszenia oraz jej organizację i bieżącą działalność. Kardynał Nycz z zainteresowaniem wysłuchał zamierzeń SEP w najbliższym czasie , w tym obchody 100 – lecia , które przypadają w 2019r. W imieniu SEP Prezes Piotr Szymczak złożył Kardynałowi list – zaproszenie do przewodniczenia uroczystościom religijnym rozpoczynającym obchody 100 – lecia naszego Stowarzyszenia . Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem.

        Spotkanie to było też okazją do przedstawienia Kardynałowi przez Prezesa oddziału SEP w Rzeszowie sylwetki Ks. Józefa Hermana Osińskiego , pierwszego polskiego elektryka , patrona SEP w 2018r , z okazji Jego 280 - lecia urodzin. Kardynał Nycz otrzymał od delegacji SEP wiele wydawnictw o ludziach i Stowarzyszeniu oraz pamiątkowy kalendarz na 2018r poświęcony patronowi roku , pijarowi Osińskiemu.

Sala spotkania z Kardynałem.

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów