Aktualności


WAŻNA INFORMACJA!!!!

Przerwa urlopowa.

Biuro w tych dniach będzie czynne tylko we wtorki oraz w czwartki w godz. 8 – 10.

W sprawie wydania świadectw kwalifikacyjnych proszę o kontakt pod numerami telefonów: 503 662 179, 783 969 878.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Wycieczka na Roztocze i kajaki Oddziału Rzeszowskiego SEP

Tym razem grupa 28 osobowa – członków Oddziału Rzeszowskiego SEP postanowiła spróbować swoich sił na wodzie. 16 lipca br. wyruszyliśmy w stronę Roztocza na spływ kajakowy.

Naszą wycieczkę zaplanowaliśmy od zwiedzania Kościoła na wodzie w Zwierzyńcu. Niestety nie mogliśmy zobaczyć jego wnętrza, ponieważ trwały tam przygotowania do ślubu.

Następnie spacerkiem przeszliśmy w kierunku Browaru w Zwierzyńcu. Po starych i zabytkowych murach oprowadzał nas sympatyczny piwowar, który bardzo ciekawie przybliżył nam historię najstarszego browaru w tym regionie. Jego początki sięgają 1806 roku. Po godzinnym spacerze i podziwianiu pierwszych maszyn do produkcji piwa odbyła się jego degustacji.

 

Następnie korzystając że w pobliżu jest przepiękny teren rekreacyjny pojechaliśmy w okolice Stawów Echo. Tam z wieży widokowej można było podziwiać piękne tereny roztoczańskiego rezerwatu przyrody. Kolejnym miłym dla oka widokiem było Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej gdzie w Karczmie Pod Szczęśliwym Karpiem zjedliśmy przepyszny obiad.

No i nadszedł czas sprawdzenia się z umiejętnością wiosłowania. W miejscowości Huta Szumy czekały na nas kajaki i zimny nurt rzeki Tanwia. Miał być to łagodny odcinek spływu, zaledwie 7-kilometrowy ale okazał się bardzo morderczy nawet dla silnych członków. Po ponad 2 godzinach walki z konarami, zwalonymi drzewami i gdzie nie gdzie mulastym dnem wszyscy dotarliśmy do mety.

 

 

Na szczęście przed powrotem do Rzeszowa mogliśmy się zrelaksować na hamakach w Zielonej Przystani i zajadać się grillem.

 

Zmęczeni ale zauroczeni roztoczańskimi pejzażami wróciliśmy do Rzeszowa.

Tekst i zdj. Katarzyna Micał

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Goście z Ukrainy w odwiedzinach w Oddziele Rzeszowskim SEP

 

Na zaproszenie Oddziału Rzeszowskiego SEP w dniu 14 lipca br. gościła w Rzeszowie delegacja z Zakładu Energetycznego ze Lwowa (Lvivoblenergo).W składzie lwowskiej delegacji przybyli: Pani Galyna Petrushka Dyrektor pionu komunikacji medialnej, współpraca z różnymi organizacjami państwowymi i społecznościowymi w Ukrainie oraz kolega Andrij Kriżaniwskij - członek SEP, emerytowany pracownik „Lvivoblenergo”, współzałożyciel muzeum energetyki we Lwowie, dokumentalista, numizmatyk.

Spotkanie miało typowo roboczy charakter i dotyczyło kilku problemów. Zostały omówione dotychczasowe zasady współpracy, w tym obecnej współpracy w zakresie pomocy humanitarnej i pomocy lwowskim (i nie tylko) energetykom. Zostały także omówione problemy z pozyskiwaniem materiałów elektrycznych w Polsce (nadające się do dalszej zabudowy i eksploatacji) oraz techniczne uwarunkowania na styku rozwiązań energetycznych w Ukrainie i w Polsce. Goście interesowali się ostatnią realizowaną przesyłką izolatorów kompozytowych i izolatorów transformatorowych firmy ABB (jest w trakcie transportu z Dolnego Śląska do Rzeszowa). Delegacja lwowska, w ramach dalszej współpracy między oddziałem Rzeszowskim SEP, a Lvivoblenergo we Lwowie, zaproponowała bliższe nawiązanie kontaktów na różnych płaszczyznach działania; pomoc różnego rodzaju, współpraca muzealna, techniczna, szkoleniowa i historyczna. Będzie to przedmiotem dalszych rozmów i kontaktów w nieodległym czasie. Strona ukraińska przedstawiła również obecną sytuację na Ukrainie; zagrożenia, problemy z paliwem, agregatami, zakwaterowaniem i wiele innych problemów, które niesie wojna. przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Strony umówiły się do dalszej współpracy i kontaktów.

Tekst: Bolesław Pałac (v-ce Prezes SEP o/Rz)

Fot. K. Micał, B. Pałac

Spotkania w biurze SEP Oddział Rzeszowski. Po prawej goście z Ukrainy: Andrij Kriżaniwskij , Galyna Petrushka. Po lewej; Bolesław Pałac, Zbigniew Styczeń – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP

Goście z Ukrainy na rzeszowskim Rynku

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

W dniu 1 lipca 2022 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Rozporządzenie znajduje się pod linkiem:

/photo/files/42022-~1.PDF

Ważna zmiana dotyczy dokumentacji potwierdzającej posiadanie wiedzy.

Każda osoba przystępująca do egzaminu powinna okazać kopię:

- świadectwa lub dyplomu potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

- świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

- certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

- świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniach od 1 do 2 lipca 2022 roku w hotelu Windsor w Jachrance odbyła się Rada Prezesów w której udział wzięli zarówno prezesi których kadencja się zakończyła jak i nowo wybrani prezesi z wszystkich oddziałów. Z ramienia naszego oddziału udział wzięła kol. Barbara Kopeć oraz kol. Zbigniew Styczeń.

 

Porządek obrad zawierał szereg spraw bieżących a także spraw z najbliższej przyszłości. Rozpoczęto od krótkiej informacji na temat działalności Zarządu Głównego i oddziałów, następnie skarbnik SEP przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2021. Następnym i zarazem jak się okazało głównym punktem spotkania był punkt dotyczący nowelizacji budżetu na rok 2022.

Nasi przedstawiciele na Radzie Prezesów Kol. Barbara Kopeć i kol. Zbigniew Styczeń

W kolejnym punkcie kol. Małgorzata Gregorczyk przedstawiła procedurę wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP. Wspaniała wiadomość dla naszego oddziału, dwa wnioski złożone o nadanie tego tytułu dla członków naszego oddziału przeszły pozytywną weryfikację i po raz pierwszy w historii naszego oddziału będziemy mieli członków honorowych. Osobami tymi są kol. Orest Ivahiv oraz Petro Stahiv profesorowie Politechniki Lwowskiej.

Kol. Aleksandra Konklewska przedstawiła informację na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego WZD, a kol. Sławomir Cieślik przedstawił informacje na temat przygotowań do XL WZD w Bydgoszczy.

Długo trwała dyskusja na temat zmian w Regulaminie Rady Prezesów i została zakończona stwierdzeniem aby Radcy Prawni wypowiedzieli się na temat proponowanych zmian. Dokończenie dyskusji przeniesiono na następne spotkanie.

W sprawach różnych zostały poruszone następujące tematy:

- ochrona naszych znaków towarowych,

- informacja na temat otrzymanego grantu z Ministerstwa Edukacji na konkurs Euroelektra,

- informacja o wprowadzenie w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji

Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne w czasie którego nowi prezesi mogli się zapoznać i porozmawiać na tematy, które w różnych oddziałach są w różny sposób realizowane i rozwiązywane.

Zbigniew Styczeń

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

OFERTA PRACY

Podkarpackie Centrum Innowacji - oferta pracy pod linkiem:

https://aplikuj.hrappka.pl/oferta/InzynierTechnik-Elektronik-wsparcia-procesow-prototypowania/70930/widget-334?lang=pl

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Rajd w Bieszczady z SEP Oddział Rzeszowski

 

W dniu 10.06.2022 odbyła się wycieczka turystyczna w której uczestniczyli Członkowie SEP Oddział Rzeszowski oraz sympatycy Stowarzyszenia. Wyjazd rozpoczął się o godzinie 6.00 w Rzeszowie, następnie po dojeździe na parking pod Małą Rawką rozpoczęto wyprawę górską. Punktem głównym wyprawy było przejście górskie na trasie: Mała Rawka – Wielka Rawka – Ustrzyki Górne. Towarzysząca piękna wiosenna pogoda dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń oraz umożliwiła wykonanie dużej ilości pięknych zdjęć. Przejście górski zakończyło się wspólnym obiadem w restauracji „Zajazd pod Caryńską” w Ustrzykach Górnych.

Fot. Piotr Jankowski-Mihułowicz

______________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 24.06.2022 r. na posiedzeniu Zarządu Rzeszowskiego Oddziału SEP, kol. Piotr Prach otrzymał od Prezesa Zbigniewa Stycznia nagrodę dla "Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży roku 2020".

Laureat pracuje na Uniwersytecie Rzeszowskim, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz w Technikum TEB Edukacja prowadząc przedmioty elektroniczne i informatyczne.

Nagroda z przyczyn związanych z pandemią nie mogła być w sposób stacjonarny wręczona wcześniej.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Byliśmy na Malcie 11 – 18 czerwca 2022

Malta a raczej Republika Malty to niewielki archipelag 10 wysp, z czego tylko cztery są zamieszkane. Największą i jednocześnie główną wyspą archipelagu jest Malta zajmująca 246 km2 powierzchni, co stanowi aż 78% powierzchni całej Republiki. Stolicą jest Valletta, zespół miejski zlokalizowany na głównej wyspie. Maltańczycy posługują się dwoma językami: maltańskim i angielskim, oba są uznawane za urzędowe języki Malty. Walutą obowiązującą w Republice jest euro.

Historia obecnej Republiki Malty sięga ponad 7000 lat. To wtedy zaczęła rozwijać się tu cywilizacja. Dowodem na to są znalezione tu naczynia stworzone przez człowieka w około 5000 roku p.n.e. Nazwa Malta pochodzi z fenickiego rdzenia MLT znaczącego „schronienie', „bezpieczny port'. Przez wieki wyspy maltańskie żyły swoim życiem dopóki w 800 roku p.n.e. nie podbili ich Fenicjanie, a następnie Rzymianie. Jako ciekawostkę można dodać, że w 60 n.e. na mieliźnie u brzegów wyspy rozbił się statek przewożący do Rzymu, jako więźnia, św. Pawła, który nawrócił Maltę na chrześcijaństwo. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Maltę przejęli Arabowie, następnie Sycylijczycy, aż wreszcie w 1530 roku cesarz Karol V Habsburg przekazał wyspę Zakonowi Maltańskiemu w zamian za opłatę roczną w wysokości jednego sokoła maltańskiego. To właśnie pod panowaniem Zakonu powstały piękne budowle, które przetrwały na Malcie do dziś. Pełną niepodległość Malta zyskała 13 grudnia 1974 roku kiedy to proklamowana została Republika.

Jesteśmy na Malcie, z lotniska do Hotelu mamy „aż” 19 km. Budowle z żółto-beżowego piaskowca, murki z piaskowca w tym samym kolorze kępy trawy. Jedziemy na targ rybny, a następnie przejazd łodziami do Błękitnych Grot po turkusowej wodzie. Syci wrażeń idziemy na wspólną kolację w restauracji prowadzonej przez Polkę. Danie z królika popijane białym winem. Warto tu wrócić.

Oglądamy Maltę z poziomu wody, opływamy Valettę – stolica i Trzy Miasta. Port dla statków – doki remontowe, porty jachtowe – wszechobecna marina. Mury obronne oczywiście z piaskowca, ciekawa technologia budowy murów i fos obronnych: wydobywano piaskowiec i budowano mury, a jednocześnie powstawały fosy obronne.

Przeprawa promowa na Gozo, wspaniałe krajobrazy. Tu Kalipso zatrzymała Odyseusza aż na 7 lat, w trakcie jego powrotu do Penelopy. Zwiedzamy wpisany na listę UNESCO zespół starożytnych świątyń. W stolicy wyspy Rabacie podziwiamy panoramę miasta z Cytadeli na dość wysokim wzgórzu.

Przejazd do Mdiny dawnej stolicy Malty, obecnie zamieszkałej przez niecałe 300 mieszkańców tzw. Ciche miasto. Wizyta w katakumbach św. Pawła. Przejazd do Mosty gdzie, gdzie w neoklasycystycznej rotundzie znajduje się replika niemieckiej 500 kg bomby, która przebiła sklepienie kościoła ale nie wybuchła. Wieczorem oglądamy nocne iluminacje Mdiny i Valletty. Przedostatni dzień zwiedzamy stolicę Malty. Dominuje zabudowa z okresu panowania zakonu kawalerów maltańskich, pałac Wielkich Mistrzów, ogrody Baracca oraz katedra św. Jana z obrazem Caravaggia „Ścięcie św. Jana Chrzciciela”.

Przejazd na trzecią najmniejszą z zamieszkałych ( 2 osoby stałych mieszkańców) wysp Republiki Malty. Motorówka o mocy 400 KM zostawiała wspaniały pióropusz wodny, który co jakiś czas nas tez ochładzał.

Błękitna Laguna w pełni zasługuje na swoją nazwę, niestety jest trochę przeludniona. Drogą wśród oleandrów przeszliśmy na drugą stronę wyspy gdzie czekała, jakby na nas, prawie pusta zatoczka z piaszczystą plażą, przejrzystą wodą, i to było właśnie TO.

Pobudka o 5.30 przelot do kraju. Jadąc busem drogą S17 i S19 syciliśmy oczy soczystą zielenią jakże różną od piaskowej - o tej porze roku - Malty.

tekst: Barbara Kopeć, zdjęcia: Jan Rodziński

______________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 2 czerwca 2022 roku w hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyły się Obchody SDSI. Organizatorami obchodów byli: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki oraz Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rektor Politechniki rzeszowskiej oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Podczas konferencji wygłoszono 6 interesujących referatów o szerokim przekroju tematycznym.

Spotkanie otwierają i prowadzą: Prezes PTI Oddział Podkarpacki Andrzej Paszkiewicz oraz Prezes SEP Oddział Rzeszowski Zbigniew Styczeń ( zdjęcie Damian Kicia)

W pierwszej części wysłuchaliśmy 3 referaty:

1. Referat prof. Grzegorza Zamoyskiego na temat roku 2022 który jest rokiem Ignacego Łukasiewicza – prezentacja, która pokazała jak wszechstronnym człowiekiem był Łukasiewicz. Przedstawiono wiele miejsc w których żył i z którymi był związany Łukasiewicz, od Rzeszowa zaczynając poprzez Lwów, Wiedeń, później Bóbrka Jasło i okolice

2. Referat Adama Szabuniewicza – technologie cyfrowe w służbie seniora, bardzo interesującą prezentacja dotycząca najstarszej grupy społeczeństwa. Przedstawiono w jaki sposób nowe technologie mogą pomóc i ułatwić codzienne życie seniora w kontekście ciągłej (24 godzinnej) diagnostyki zdrowia seniorów. Prezentacja wzmocniona pokazem podstawowych urządzeń do codziennej diagnostyki seniora ( bransoletki naręczne, szelki EKG, czy multipomiarowe urządzenia – glukometr, pulsoksymetr itp.)

Adam Szabuniewicz w czasie swojej prezentacji (zdjęcie Damian Kicia)

3. Referat Kazimierza Kamudy – nowe standardy TV naziemnej. Prezentacja jak najbardziej na czasie, ponieważ obecnie przechodzimy na nowy standard nadawania programów TV naziemnej i wiele osób na własnej skórze poczuło te zmiany tracąc dotychczasowy odbiór sygnału. Bardzo przystępnie przekazanie zawiłych procesów kodowania obrazu oraz dźwięku.

W przerwie odbyło się wręczenie nagród VI edycji konkursu Młodego Inżyniera. Przed salą w której odbywała się nasza konferencja były prezentowane prace zgłoszone do konkursu a jury dokonywało oceny i wyboru najlepszej pracy. Partnerami tego konkursu byli Podkarpackie Centrum Innowacji oraz Firma BorgWarner

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Hubert Hara student UR, który przedstawił pracę konkursową pt. „Wizualizacja holograficzna obiektów”. W nagrodę otrzymał 6-miesięczny staż w firmie BorgWarner (krótka informacja z tego wydarzenia znajduje się również na stronie oddziału).

W drugiej części wysłuchaliśmy kolejne 3 referaty:

1. Referat Szymona Nowakowskiego – bezpieczeństwo w automatycznych sieciach pokazał jakie niebezpieczeństwa czyhają na administratorów sieci LAN/WLAN i w jaki sposób urządzenia potrafią cały proces tworzenia i zapobiegania tym niebezpieczeństwom wspomóc administratora.

Szymon Nowakowski w czasie wystąpienia (zdjęcie Damian Kicia)

2. Referat Dariusz Pietrzyka krytyczna rola synchronizacji czasu w systemach elektroenergetycznych przedstawił nam jakie zagrożenie dla systemów elektroenergetycznych niesie brak synchronizacji czasu. Jak ważnym jest aby nie dopuścić do braku tej synchronizacji i w jaki sposób i za pomocą jakich urządzeń realizowana jest synchronizacja czasu na poziomie stacji elektroenergetycznej.

Dariusz Pietrzyk (zdjęcie Damian Kicia)

3. Referat Weroniki Górskiej – trochę powiało grozą kiedy prelegentka przedstawiła urządzenia przypominające wyposażenie z sali tortur, a służące do badania ruchu gałek ocznych w celu analizy reakcji użytkownika na określone bodźce. Dzięki temu można uzyskać informację o zauważonych i pominiętych obszarach, a także możliwe jest gromadzenie i analizowanie zebranych danych oraz tworzenie map ciepła dla oglądanych danych. Szerokie zastosowanie na w marketingu.

Wystąpienie Weroniki Górskiej (zdjęcie Damian Kicia)

Obchody zakończono wspólnym spotkaniem integracyjnym wszystkich uczestników, partnerów i prelegentów.

W imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich organizatorów składam serdeczne podziękowania dla wszystkich osób , dzięki którym kolejne obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyły się w miłej i merytorycznej atmosferze. Szczególne podziękowania składam wszystkim Partnerom naszego spotkania.

Już dzisiaj zapraszam serdecznie na obchody w roku 2023.

 

tekst: Zbigniew Styczeń

______________________________________________________________________________________________________________________________________

VI Ogólnopolska Konferencja i Konkurs Młodego Inżyniera przy obchodach Światowych Dni Telekomunikacji i Społeczeństwa Telekomunikacyjnego 2022

 

W dniu 02.06.2022 r. odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja i Konkurs Młodego Inżyniera przy obchodach Światowych Dni Telekomunikacji i Społeczeństwa Telekomunikacyjnego. W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.

Partnerem Generalnym tej edycji było Podkarpackie Centrum Innowacji, Patronem Głównym BorgWarner. Patroni akademiccy to Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska. Patroni Medialni to Radio Feniks i magazyn studencki indeks.tv. Patroni Honorowi: Naczelna Organizacja Techniczna, Prezydent Miasta Rzeszów, Marszałem Województwa Podkarpackiego.

Więcej informacji i zdjęć w zakładce: Młodzi w Oddziale

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

XXX Walny Zjazd Delegatów w Oddziale Rzeszowskim SEP

W dniu 19 maja 2022 w Hotelu Rzeszów odbył się XXX Walny Zjazd Delegatów Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W pierwszej części spotkania zgromadzeni delegaci sprawnie wybrali składy Komisji: Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Ustępująca Prezes kol. Barbara Kopeć odczytała sprawozdanie z 4-letniej działalności Zarządu. Następnie wręczono medale im. Ks. Józefa Hermana Osińskiego zasłużonym członkom i sympatykom Oddziału. Medale te otrzymali: Grzegorz Dubik - Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz koleżanki: Jadwiga Płoszyńska i Cecylia Bartoszek, członkinie Oddziału Rzeszowskiego SEP.

Przed wyborem kolejnego – 10-tego Prezesa Oddziału Rzeszowskiego SEP głos zabrali zgromadzeni goście m.in.: kol. Janusz Dobrzański - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Rzeszowie, kol. Eugeniusz Łopatkiewicz - Prezes SEP Oddział Krosno, kol. Leszek Kaczmarczyk - Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów Techników Sanitarnych w Rzeszowie. Padło wiele miłych i ciepłych słów pod adresem ustępującej Prezes Barbary Kopeć oraz działalności całego Zarządu Oddziału.

Następnie rozdano karty i przystąpiono do głosowania. Po krótkiej chwili ogłoszono iż głosami delegatów na Prezesa Oddziału Rzeszowskiego SEP w kadencji 2022 – 2026 wybrano kol. Zbigniewa Stycznia. Kolega Zbyszek od 2010 roku jest wiceprezesem Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP. Aktywnie działa na rzecz Stowarzyszenia m.in. w Centralnej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień. Gratulujemy i życzymy owocnej działalności.

Tekst Katarzyna Micał

Zdj. Robert Ziemba

Zgromadzenie delegaci

 

Prezes Zbigniew Styczeń podziękował ustępującej Prezes Barbarze Kopeć

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs na Najlepszą pracę własną uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

W dniu 21.04.2022 r. w siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się finał XII edycji konkursu na „Najlepszą pracę własną uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych”. Do finału zakwalifikowało się 10 prac wyłonionych w etapie szkolnym.

Więcej informacji i zdjęć znajduje sie w zakładce KONKURSY

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie integracyjne członków Oddziału Rzeszowskiego SEP 9 kwietnia 2022 r.

W czasie pandemii działalność - zwłaszcza ta towarzyska Oddziału Rzeszowskiego SEP została bardzo ograniczona. Mając na uwadze zdrowie naszych koleżanek i kolegów wszelkie spotkania przenieśliśmy do sieci (online). W końcu nastał upragniony czas kiedy to znów możemy cieszyć się wspólnymi spotkaniami, wycieczkami. Powołana początkiem roku Komisja ds. Sportu i Turystyki przy Oddziale Rzeszowskim SEP zaproponowała organizacje spotkania integracyjnego. Takież to zostało zorganizowane w sobotę 9 kwietnia w Leśniczówce Rogacz w Woli Zgłobieńskiej.

Więcej informacji i zdjęć znajduje się w zakładce: INTEGRACJA

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Członkowie SEP Oddział Rzeszowski obecni na Konferencji Naukowej TYGIEL

W dniach 24-27.03 miała miejsce Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL na Wydziale Mechanicznym  Politechniki Lubelskiej. Na tym  naukowym wydarzeniu Nasze Stowarzyszenie na panelach z nauk technicznych reprezentowali: Damian Kicia, Piotr Prach i Bartosz Zdeb z referatami i posterami z badań naukowych.

Tekst i zdj. Piotr Prach

____________________________________________________________________________________________________________________________________

KURS DLA ELEKTROMONTERÓW PPN

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień w zakresie prac pod napięciem (PPN) na elektroenergetycznych liniach napowietrznych gołych, izolowanych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych na napięciu do 1 kV

 

Termin szkolenia:

28 marzec – 9 kwietnia 2022

lub

9 maja – 21 maja 2022

 

Koszt: 3 800 zł + VAT/osoba.

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Szkolenia i Rekreacji Krasnobród
ul. Kościuszki 73
22-440 Krasnobród

Szkolenie obejmuje:

  • materiały szkoleniowe,
  • nocleg w pokojach hotelowych,
  • 3 smaczne posiłki dziennie,
  • serwis kawowy,
  • napoje chłodzące,
  • zajęcia praktyczne odbywają się na poligonie szkoleniowym.

 

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

________________________________________________________________________________________________________________________________

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA 2022

W dniu 9 marca 2022 r. w Zespole Szkół Energetycznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie odbyły się Zawody Okręgowe 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA 2022. Olimpiada ta znajduje się w wykazie olimpiad Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, głównie techników o profilu elektrycznym, i elektronicznym. Program merytoryczny Olimpiady obejmuje trzy grupy tematyczne: elektrotechnika, elektronika i teleinformatyka. Organizacja zawodów jest wysoko oceniana przez uczniów, nauczycieli oraz partnerów branżowych.

EUROELEKTRA organizowana jest od 24 lat z inicjatywy Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy. W realizację tego projektu czynnie włączyło się Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które obecnie jest jej organizatorem, oraz liczne wyższe uczelnie techniczne, wśród których znajduje się również Politechnika Rzeszowska.

Tegoroczną edycję zawodów Olimpiady w naszym regionie swoim udziałem zaszczycili goście: Prodziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz – dr inż. Mirosław Mazurek, Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP – dr inż. Barbara Kopeć, Przewodniczący Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – mgr inż. Wacław Kamiński. Zawody zorganizował i przeprowadził Komitet Okręgowy Olimpiady dla okręgu nr 10, w którego składzie dr inż. Kazimierz Kamuda – przewodniczący; mgr inż. Zbigniew Zagrodnik – wiceprzewodniczący; mgr inż. Dorota Malicka – sekretarz; dr inż. Anna Szlachta i dr inż. Robert Ziemba – członkowie.

Więcej informacje o Olimpiadzie można znaleźć na stronie internetowej www.euroelektra.edu.pl.

tekst i zdj: Robert Ziemba

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ostatnie pożegnanie

Z głebokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi

inż. elektryka Adama Zajdel

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy szczerego współczucia

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Na dworcu w Przemyślu 01.03.2022

Byłem dzisiaj przez dwie godziny wolontariuszem, z przypadku. Byłem na budowie Sądu Rejonowego w Przemyślu, a obok jest dworzec PKP. Byłem w pomarańczowej kurtce nadzoru, w kolorze ubrania jak inni wolontariusze i służby pomocowe, stąd zaraz po przyjściu na dworzec obcokrajowcy zaczęli mnie pytać o różne rzeczy, w różnych językach. Najczęściej potrzebują prostej pomocy; zakup karty SIM (kupiłem dla młodzieńca z Gwinei), miejsce na doładowanie telefonów, zakup bezkosztowego biletu (wszystkie bilety na podróże po UE są dla nich darmowe), wytłumaczyć rozkład jazdy pociągów, pokazać gdzie jest kantor walutowy. Przez dwie godziny wszystko to opanowałem i mogłem im coś pomóc. Jest bardzo dużo ludzi; śpiących, jedzących posiłki (ciągła dostawa posiłków, herbaty, kanapek). Czekają na transport i na pociągi. Nie ma paniki, ale płacz to widziałem. Są bardzo wdzięczni za każdy okazany gest pomocy, ukierunkowania i pokazania np. gdzie jest peron nr 2, jak wrócić do Lwowa - pytał młody chłopak. Widać u podróżnych totalne zmęczenie.

Pozdrawiam serdecznie tekst i zdjęcia Bolesław Pałac

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

19 Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń

Warszawa 26-28 stycznia 2022

W dniach od 26 do 28 stycznia 2022 r. odbyły się w Warszawie 19 Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów i Zabezpieczeń. Podczas Targów odbyło się szkolenie pod patronatem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP pt. „Skuteczna instalacja odgromowa – kompendium wiedzy dla projektanta, inspektora nadzoru i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie różnego rodzaju budynków i ich wyposażenia”.

W targach uczestniczyli członkowie OR SEP kol. Grzegorz Masłowski i kol. Robert Ziemba, członkowie PKOO SEP. Kolega Grzegorz Masłowski wygłosił jeden z referatów szkoleniowych pt. „Mechanizm i parametry wyładowań atmosferycznych”.

Kolejne referaty wygłaszane przez członków PKOO SEP dotyczyły: zasad i wymagania dla instalacji odgromowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, wytycznych projektowania i instalowania układu uziomów instalacji odgromowej, skutecznej ochrony odgromowej budynku wyposażonego w instalację fotowoltaiczną, szacowania ryzyka, dobór odpowiednich środków jego redukcji, projektowania ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznych za pomocą programu Elko -Bis CAD 3.0, wymiarowanie stref ochrony odgromowe j, instalowanie ograniczników przepięć, wymagania dla ochrony odgromowej linii SN i nn oraz budynków przemysłowych i użyteczności publicznej, systemowa ochrona odgromowa obiektów budowlanych za pomocą nowej generacji masztów, koordynacja instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej, przykłady doboru ochrony przeciwprzepięciowej w obiektach o różnym charakterze w tym serwerowni. Na zakończenie części referatowych odbywały się panele dyskusyjne z udziałem obecnych ekspertów Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP.

Podczas trwania Targów otwarte było stoisko KOO SEP na którym dyżurowali jego członkowie propagując potrzebę stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie kompleksowej ochrony odgromowej i przed przepięciami. Prezentowali oni stanowiska PKOO SEP w sprawie: obowiązujących norm z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej, braku zwiększonej skuteczności ochrony odgromowej tzw. „zwodów aktywnych” w stosunku do określonej w serii norm PN-EN 62305. Pełne treści tych stanowisk oraz inne informacje zamieszczone sa na stronie internetowej PKOO SEP: http://pkoo.sep.warszawa.pl/

Tekst i zdj. Robert Ziemba

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystych obchodów jubileuszu 15-lecia działalności Spółki ML System oraz otwarcia pierwszej na świecie linii produkcyjnej QGlass : https://www.youtube.com/watch?v=AlGkXySkmBc

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja w sprawie opłat za egzamin w 2022 roku:

opłata za egzamin kwalifikacyjny w 2022 roku przeprowadzany przez Komisje Kwalifikacyjne powołane przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich będzie wynosiła: 301 zł z zakresu Eksploatacji oraz 301 zł z zakresu Dozoru.

Terminy egzaminów w 2022 roku znajduja sie w zakładce: TERMINY I TEMATYKA EGZAMINÓW.

__________________________________________________________________Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów