Aktualności


Ogłaszamy nabór na kurs!

 

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje kurs dla osób, które nie posiadają uprawnień energetycznych, a także dla osób posiadających już uprawnienia, które utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

Kurs rozpocznie się 27- 31 lipca 2020

 

Szkolenia odbywać się będą (5 spotkań – łącznie 30 godz.) w godz. 8 - 13.
Na pierwszych zajęciach zostanie przedstawiony szczegółowy harmonogram zajęć.

Miejsce: ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) II piętro, sala nr 21.

 

Cena za kurs ustalana jest indywidualnie. Kurs zakończy się egzaminem. Opłata za jeden egzamin 260,00 zł (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

Kurs odbędzie się pod warunkiem zebrania minimum 10-osobowej grupy.

UWAGA

W związku z panującym koronawirusem, każdy uczestnik egzaminu powiniem wyposażyć się w:

- maseczkę zakrywającą nos oraz usta,

- rękawiczki na dłoniach.

W przypadku braku wyżej wymienionych zabezpieczeń uczestnik nie zostanie dopuszczony do szkolenia i egzaminu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 518 385 339.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wspólnie pomagamy

Od dwóch lat podczas Balu Elektryka Oddziału Rzeszowskiego SEP prowadzona jest zbiórka charytatywna dla Pana Dominika Iwińskiego. Pan Dominik dwa lata temu uległ wypadkowi – podczas pracy spadł ze słupa wysokiego napięcia. Uraz wielonarządowy, złamany kręgosłup, przerwany rdzeń kręgowy, zmiażdżone płuca – to tylko cześć uszkodzeń ciała, których doznał młody elektryk.

Trwająca dwa lata walko o jego zdrowie przynosi efekty. Obecnie Pan Dominik potrafi wypowiadać pojedyncze słowa, a ciągła rehabilitacja sprawiła, że porusza się na wózku. Jego powrót do zdrowia to zasługa jego żony Barbary, rodziny oraz wszystkich tych osób, które wpłacają na jego rehabilitację.

Tak również było podczas tegorocznego Balu Elektryka w dniu 18 stycznia. Nasi wspaniali goście: członkowie oraz sympatycy SEP zebrali ponad 1 600 złotych. Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP na podstawie uchwały zdecydował ostatecznie przekazać 2000 zł na rehabilitację.

Czas pandemii pokrzyżował plany przekazania kwesty. Dopiero 1 lipca spotkaliśmy się z Panią Barbarą i Panem Dominikiem w rzeszowskiej kawiarni.

Państwo Iwińscy przygotowali podziękowanie dla wszystkich uczestników tegorocznego Balu Elektryka.

 

 

Zbiórka na rehabilitacje Pana Dominika Iwińskiego prowadzona jest również na platformie siepomaga.pl

Katarzyna Micał

Kierownik Biura

SEP Oddział Rzeszowski

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

10 czerwca – Międzynarodowy Dzień Elektryka

Z tej okazji Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP

składa swoim członkom oraz sympatykom najlepsze życzenia.

 

Tegoroczne obchody, z uwagi na epidemie, Zarząd Główny SEP postanowił zorganizować w formie wideokonferencji w przestrzeni wirtualnej – w Internecie. Organizatorami wydarzenia będą: Zarząd Główny SEP, Oddział Poznański SEP oraz Biuro SEP.

 

Więcej szczegółów pod linkiem: https://sep.com.pl/wydarzenia/miedzynarodowy-dzien-elektryka-2020/formularz.html

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Egzamin kwalifikacyjny E i D Grupa 1

w dniach 6 oraz 20 lipca

W dniach 6 oraz 20 lipca (poniedziałki), o godz. 15 odbędą się egzaminy kwalifikacyjne E i D grupa I. Miejsce egzaminu: ul. Kopernika 1, budynek NOT, I piętro, sala nr 12.

W związku z panującym koronawirusem, każdy uczestnik egzaminu powiniem wyposażyć się w:

- maseczkę zakrywającą nos oraz usta,

- rękawiczki na dłoniach.

W przypadku braku wyżej wymienionych zabezpieczeń uczestnik nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 518 385 339.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikaty dotyczące ważności świadectw kwalifikacyjnych oraz zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Szanowni Państwo,

 W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 jaka dotknęła także Polskę Sejm RP w dniu 31 marca 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

  Zgodnie ww. ustawą podjęta została decyzja o tymczasowym wydłużeniu ważności wygasających świadectw kwalifikacyjnych.

  W Artykule Art. 31x wspomnianej ustawy czytamy:

  1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.
  2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Dz.U.2020.529 z dnia 2020.03.25 Status: Akt jednorazowy Wersja od: 25 marca 2020 r.

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU

z dnia 25 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830) § 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Światowy Dzień Inżyniera z SEP

W dniu 4 marca 2020 odbyło się w Rzeszowie w budynku FSNT NOT pierwsze historyczne spotkanie poświęcone obchodom Światowego Dnia Inżyniera.

Decyzją Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich ( WFEO) dzień 4 marca został ustanowiony Dniem Inżyniera i w tym roku jest on obchodzony po raz pierwszy. Na spotkanie w Rzeszowie przybyli przedstawiciele organizacji inżynierskich skupionych wokół NOT Rzeszów.

Uroczystego otwarcia pierwszego Światowego Dnia Inżyniera w Rzeszowie dokonał kolega Janusz Dobrzański prezes NOT (SIMP) Rzeszów, który przedstawił stanowisko światowej organizacji inżynierów dotyczące tego dnia. W dalszej części spotkania uczestnicy dyskutowali nad funkcjonowaniem Stowarzyszeń i znaczenia inżyniera na rynku pracy.

 

tekst; B.Pałac zdj. FSN NOT Rzeszów

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Narty z SEP – Jaworzyna Krynicka 2020

 

21 lutego 2020 odbyła się kolejna impreza sportowo-turystyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski. Celem wyprawy stała się Stacja Narciarska Jaworzyna Krynicka. Wyjazd zaplanowany we wczesnych godzinach porannych umożliwił dotarcie do punktu docelowego oraz rozpoczęcie zjazdów narciarskich zgodnie z godziną otwarcia ośrodka. Krynica przywitała uczestników prawdziwie zimową aurą. Ośnieżone ulice oraz okoliczne wzgórza pozwoliły zasmakować narciarzom prawdziwie zimowego klimatu, który niestety był rzadkością w tym sezonie. Rozbudowana infrastruktura ośrodka, pomimo towarzyszących podczas pobytu obfitych opadów śniegu, umożliwiła uczestnikom przetestowanie swoich umiejętności w trudnych, zróżnicowanych warunkach panujących na stokach. Podsumowaniem wyjazdu był wspólny obiad, który odbył się w klimatycznej restauracji „Krynicka Koliba” na szczycie Jaworzyny Krynickiej.

Uczestnicy wyjazdu – szczyt Jaworzyny Krynickiej - fot. T. Zając

Odpoczynek w trakcie zjazdów narciarskich - fot. M. Rybarczyk

Warunki narciarskie Jaworzyna Krynicka - stacja dolna – fot. M. Rybarczyk

Warunki narciarskie Jaworzyna Krynicka stacja górna, godziny popołudniowe – fot. M. Rybarczyk

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Szkolenia oraz egzamin SEP za darmo!!

Firma szkoleniowa ISOFT zaprasza na bezpłatne szkolenia kończące się egzaminem na uprawnienia SEP grupa 1.

Kto może skorzystać:

- osoby młode, zamieszkujące województwo podkarpackie, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat należące do jednej z następujących grup osób:

-tzw. ubodzy pracujący (wynagrodzenie niw wyższe niż minimalna krajowa).

-zatrudnione na umowach krótkoterminowych,

-pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Więcej informacji pod numerem tel. 17 715 76 46, mail: biuro@isoft.biz.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wycieczka techniczna do Spalarni Śmieci w Rzeszowie

             W dniu 13 lutego br (czwartek)  ZO SEEP zorganizował wycieczkę techniczną do Spalarni śmieci w Rzeszowie., ul. Ciepłownicza 8. Ilość uczestników była ograniczona do 30 osób. Jest to obiekt specjalnie chroniony, więc musieliśmy podać trochę danych osobowych i nie można było robić zdjęć na obiekcie, Trzeba było przyjść w odpowiednim ubiorze: długie spodnie, bluza, pełne buty na niskim obcasie ponieważ chodziliśmy po etakadach. N apoczątku zwiedzania zostaliśmy zapoznani z procesem technologicznym spalania śmieci zmieszanych, jak to sie odbywa, przy jakich parametrach. Jak przebiega filtrowanie spalin i o jakich parametrach dostaja sie do atmosfery. Następnie zwiedziliśmy cały obiekt, od przywozu śmieci do ich spalania i składowania popiołów. 

Po zakończeniu zwiedzania spalarni, byliśmy na elektrociepłowni, którą między innymi budowało kilku kolegów z Elektromontażu Rzeszów, uczestników tej wycieczki. Elektrociepłownia wytwarza ciepło dla miasta jak i energię elektryczną z 4 generatowów, które napędzane są silnikami na gaz ziemny. Poniżej kila zdjęć z tej ciekawej wycieczki.

 

Ogólny widok Spalarni Odpadów w Rzeszowie. Nie widać komina, ponieważ jest wewnątrz spalani i ma tylko 35 mb.

Uczestnicy wycieczki na schodach do budynku technicznego w Spalani Śmieci.

Uczestnicy wycieczki na obiekcie Spalarni słuchają opisu procesu spalania śmieci zmieszanych.

tekst J. Jaworski, zdjęcia Z. Chodziński

 

 

 

Wyjazd Integracyjny Koła SEP przy ROFA Polska – Narty 2020

W dniu 30 stycznia 2020 Koło SEP przy ROFA Polska zorganizowało dla swoich członków wyjazd integracyjny o charakterze narciarskim. Miejscem docelowym wyprawy była Stacja Narciarska Jaworzyna Krynicka, gdzie uczestnicy podziwiając piękno lokalnych krajobrazów korzystali z infrastruktury ośrodka. Podsumowaniem wyjazdy był wspólny obiad w restauracji „Krynica Koliba” zlokalizowanej na szczycie Jaworzyny Krynickiej.

Widok ze szczytu Jaworzyny Krynickiej.

Uczestnicy wyjazdu na szczycie Jaworzyny Krynickiej.

Tekst i zdjęcia: T.Zając

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłaszamy nabór na szkolenie

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje jednodniowe szkolenie adresowane dla osób które już posiadały uprawnienia energetyczne I grupy, a świadectwa kwalifikacyjne utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Szkolenie rozpocznie się 16 marca 2020

w godz. 9 – 14 (egzamin godz. 15)

Miejsce: ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) II piętro, sala nr 21.

 

Cena za szkolenie ustalana jest indywidualnie. Szkolenie zakończy się egzaminem. Opłata za jeden egzamin wynosi: 260,00 zł (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

Szkolenie odbędzie się, pod warunkiem zebrania minimum 10-osobowej grupy.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 31 stycznia br. swoje 95 urodziny obchodził nasz kolega Zbigniew Piekiełek. Z okazji jubileuszu solenizanta odwiedzili: Barbara Kopeć – prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP oraz Bolesław Pałac – wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego SEP wręczając okolicznościowy tort oraz bukiet kwiatów.

W imieniu wszystkich członków Oddziału Rzeszowskiego SEP życzymy koledze dużo zdrowia, dalszych szczęśliwych lat życia oraz doczekania kolejnych jubileuszy.

Fot. B.Pałac

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

KURS DLA ELEKTROMONTERÓW W ZAKRESIE PRAC POD NAPIĘCIEM

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień w zakresie prac pod napięciem (PPN)

Kurs przeznaczany jest dla elektromonterów zatrudnionych przy eksploatacji, remontach, modernizacji elektroenergetycznych linii napowietrznych.

Więcej informacji w zakładce: Ośrodek Rzeczoznawstwa

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłaszamy nabór na kurs!

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje kurs dla osób, które nie posiadają uprawnień energetycznych, a także dla osób posiadających już uprawnienia, które utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Kurs rozpocznie się 10-14 lutego 2020

Więcej informacji w zakładce: KURSY

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

XXII edycja Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” za nami

W dniu 7 stycznia 2020r. w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe XXII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z województwa podkarpackiego i części małopolskiego.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 53 uczniów szkół z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Rzeszowa, Tarnobrzegu i Tarnowa.

Więcej informacki w zakładce: KONKURSY

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uroczyste zakończenie obchodów 100-lecia SEP

w Oddziale Rzeszowskim

 

W dniu 12 grudnia 2019 roku odbyło się rozszerzone zebranie Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich będące uroczystym zakończeniem obchodów 100-lecia SEP.

Spotkanie odbyło się w miejscu niezwykłym, w reprezentacyjnej Sali Posiedzeń Rzeszowskiego Ratusza, udostępnionej dzięki uprzejmości Władz Miasta. Swoją obecnością zaszczycił nas zastępca Prezydenta Rzeszowa

Pan Andrzej Gutkowski, który pochwalił działalność SEP dla Miasta, a następnie został przedstawiony bardzo interesujący film „Rzeszowów stolica innowacji”.

  1. Zastępca Prezydenta Rzeszowa Pan Andrzej Gutkowski (obok Prezesa Szymczaka)

Gośćmi honorowymi spotkania byli: Prezes SEP Piotr Szymczak, Małgorzata Gregorczyk Biuro SEP, Grzegorz Masłowski Prorektor Politechniki Rzeszowskiej, Władysław Turek Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja ORz, Marcin Kaniuczak Zastępca Przewodniczącego Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Jan Porada Prezes Zarządu NOT w Rzeszowie, Jacek Hess Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa ORz., Lesław Bichajło Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji ORz., Jan Gagatko prezes Krośnieńskiego Oddziału SEP.

 

 od prawej: Zbigniew Styczeń, Grzegorz Masłowski, Prezydent Miasta Andrzej Gutkowski, Prezes Piotr Szymczak, Małgosia Gregorczyk, Władysław Turek, Jan Gagatko

Po powitaniu głos zabrał Prezes SEP Piotr Szymczak przedstawiając prezentację „100-lecie działalności i priorytetowe wyzwania stojące przed SEP” z rozszerzającym bardzo ciekawym komentarzem. Na końcu prezentacji odśpiewaliśmy chóralnie „4-Toasty” wg dostarczonego tekstu (fot. 3). Następnie kol. Bolesław Pałac po raz pierwszy przedstawił film pt. Wiek dla Ojczyzny” nakręcony w czasie obchodów uroczystości 100-lecia SEP we Lwowie w dniach 26-28 września tego roku. Film powstał dzięki zaangażowaniu kol. Bolesława Pałaca - to jego pomysł i pomoc w realizacji. Wszyscy obecni otrzymali płyty z filmem. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście, usłyszeliśmy bardo dużo ciepłych słów na temat działalności Oddziału Rzeszowskiego SEP, miłej współpracy i wiele życzeń szerokiego rozwoju i dalszych osiągnięć.

Śpiewamy 4 toasty

Po miłych wypowiedziach nastąpił bardzo przyjemny moment wręczania odznaczeń i medali. Odznaczenia wręczał Prezes SEP Piotr Szymczak, prezes ORz. SEP Barbara Kopeć oraz członek ZG Bolesław Pałac. Złote odznaki Honorowe SEP otrzymali: kol. Zbigniew Styczeń, kol. Wiesław Lelek oraz kol. Adam Prokop. Srebrne Odznaki Honorowe SEP otrzymali: kol. Rafał Bojda i kol. Józef Opioła. Medal im inż. Kazimierza Szpotańskiego otrzymał kol. Aleksander Pękala.

Wyróżnieni złotą odznaką honorową SEP

Szczególnie zasłużeni członkowie SEP ORz. zostali wyróżnieni medalem 100-lecia. Medal otrzymali: kol. Cecylia Bartoszek, kol. Adam Szalwa, kol. Adam Zajdel, kol. Julian Jaworski i kol. Zbigniew Styczeń.

Wyróżnieni medalem 100-lecia (brak Kol. A. Szalwy)

Młodzi to nasza przyszłość, stypendia SEP otrzymali członkowie Koła SEP przy Uniwersytecie Rzeszowskiem: kol. Marta Łukasik, kol. Piotr Prach, kol. Rafał Fuksa.

Medal 100-lecia został przyznany również Rzeszowskiemu Oddziałowi SEP, statuetkę wręczył Prezes SEP Piotr Szymczak, a odbierali ją obecni prezesi Oddziału Barbara Kopeć i Bolesław Pałac.

Medal 100-lecia dla Oddziału Rzeszowskiego SEP

W tzw. międzyczasie był bardzo smaczny obiad, kawa, herbata, kanapeczki oraz szeroki wybór ciasteczek.

Na zakończenie jeszcze krótkie zebranie Zarządu, załatwienie najpilniejszych spraw związanych z przyjęciem nowych członków i sprawami finansowymi. Jeszcze wspólne zdjęcia i rozmowy kuluarowe.

Wspólne zdjęcie

Po wyjściu z Ratusza zebranych wita wspaniale oświetlony i iluminowany Rynek Rzeszowski z ogromną choinką i kolorowymi ozdobami świetlnymi. Bajkowy świat.

 

Nie dla wszystkich świat jest jak z bajki. Po przyjeździe do Rzeszowa, goście z Warszawy razem z Izabelą Rusin, udali się bezpośrednio na cmentarz i złożyli wieniec i zapalili światełko na grobie naszego kolegi Janka Rusina. Latarenka z napisem SEP przez cały czas tam świeci. Pomimo słonecznej pogody przez cały czas towarzyszyły nam mokre oczy Izy.

Tekst: Barbara Kopeć

Zdjęcia: Katarzyna Micał

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wycieczka techniczno - turystyczna do Sanoka i Soliny

 

28 listopada 2019 roku, 28 członków Rzeszowskiego Oddziału SEP uczestniczyło w wyjeździe o charakterze naukowym. Początkowo udaliśmy się do elektrowni wodnej należącej do PGE umiejscowionej w Solinie w zespole elektrowni wodnych Solina-Myczkowce, gdzie usłyszeliśmy jej historię, poznaliśmy proces jej powstawania oraz sposób działania. Później mieliśmy okazję zwiedzić całą elektrownię od środka oraz porozmawiać z pracownikami. Następnie udaliśmy się do zakładu produkującego autobusy “Autosan” w Sanoku, gdzie mieliśmy możliwość zobaczyć jak od początku do końca wygląda proces ich produkcji. Mówimy tu nie tylko o modelach podstawowych, ale także gazowych i elektrycznych (mieliśmy okazję przejechać się jednym z nich). Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się na obiad do restauracji “Pod Zegarem” w Sanoku, po czym wróciliśmy do Rzeszowa.  

Tekst i zdj. Piotr Prach

Wnętrze elektrowni w Solinie

Zapora widziana z dołu

Z wizytą w Autosanie w Sanoku

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Członkowie Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP

powołani do Rady Gospodarczej PRz

W dniu 26 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej powołanej przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na podstawie § 5 Statutu PRz z dnia 2019 r.

Dziekan Wydziału dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz, za zgodą prof. dr. hab. inż. Tadeusza Markowskiego Rektora Politechniki Rzeszowskiej, powołał w skład Rady przedstawicieli przedsiębiorstw, środowisk społecznych, instytucjonalnych i naukowych.

W posiedzeniu wzięło udział 25 przedstawicieli przedsiębiorstw m. in.: Asseco Poland S. A., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, , SoftSystem Sp. z o. o., Elektromontaż Rzeszów S.A. , Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., Systemy Informatyczne Set(h) Sp. z o. o., ASTOR Sp. z o. o., E-BI Sp. z o.o., Enformatic Sp. z o. o., , LEDOLUX Poland Sp. z o. o., MTU Aero Engines Polska Sp. z o. o., Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek, Ideo Sp. z o. o., InfoSoftware Polska Sp. z o. o., ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o., SAWEL  Sp. z o. o., Beckhoff Automation Sp. z o. o., PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki, SEP -Oddział Rzeszowski oraz 6 przedstawicieli Wydziału.

W inauguracyjnym spotkaniu Rady Gospodarczej uczestniczyli również dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, Prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką oraz dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, Prorektor ds. kształcenia.

Podczas spotkania wybrano Pana Bolesława Pałaca (Wiceprezes SEP - Oddział Rzeszów) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady oraz Pana Michała Maderę (Dyrektora ds. nauki i rozwoju SoftSystem Sp. z o. o.) jako Zastępcę Przewodniczącego Rady i Pana Tomasza Żabińskiego (Pełnomocnik WEiI ds. relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym) WEiI PRz) jako Sekretarza. Powołanie otrzymała również kol. Barbara Kopeć prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP.

Celem powołania Rady Gospodarczej jest integracja przedstawicieli przedsiębiorstw, środowisk społecznych i instytucjonalnych z pracownikami naukowo–dydaktycznymi oraz utworzenie płaszczyzny współdziałania i wymiany doświadczeń ukierunkowanych na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Rada Gospodarcza ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

Do szczególnych zadań Rady będzie należało:

  • opracowanie strategii oraz wspieranie rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem osiągnięć i badań prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki;
  • opiniowanie i proponowanie działań związanych z funkcjonowaniem Wydziału w celu poprawy współpracy nauki z przemysłem i zwiększenia efektywności kształcenia kadr dla przemysłu;
  • udział w pracach naukowo-badawczych nawiązujących do problemów rozwiązywanych w Państwa otoczeniu, z uwzględnieniem możliwości zlecania prac badawczo–rozwojowych wykorzystujących potencjał Politechniki Rzeszowskiej oraz wspólne aplikowanie w projektach badawczych;
  • współpraca przy definiowaniu zakresu merytorycznego badań prowadzonych na Wydziale oraz rozbudowy zaplecza badawczego;
  • współpraca przy definiowaniu zakresu merytorycznego oraz sposobu realizacji procesu kształcenia na Wydziale, a także zgłaszanie i realizacja prac dyplomowych oraz doktoratów wdrożeniowych;
  • promowanie osiągnięć dydaktycznych oraz udział w warsztatach wykorzystujących nowoczesne urządzenia demonstracyjne w procesie dydaktycznym;
  • inicjowanie działań mających na celu promocję efektów współpracy środowisk gospodarczych i naukowych na arenie krajowej i międzynarodowej, takich jak dni otwarte, konferencje, warsztaty i seminaria.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Seminarium jesienne SEP 2019

22 listopada 2019 r. odbyło się coroczne Jesienne Seminarium Techniczne organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.

Było to szczególne seminarium bo gościliśmy zwycięzców pierwszej edycji Konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2018, organizowanego przez SEP ORz i Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Komisja Konkursowa SEP przyznała nagrody w trzech kategoriach obiektów elektroenergetycznych. W sumie przyznano 9 statuetek i 23 dyplomy. Uroczysta Gala wręczania nagród Budowy Roku Podkarpacia’2018 odbyła się 20 września w nowej siedzibie POIIB, ul. Krakowska 289.

Więcej informacji w zakładce: SEMINARIA

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

34 Konkursna najlepszą pracę dyplomową studentów

Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

28 listopada 2019 r odbył się kolejny już 34 konkurs organizowany Przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski. Do I etapu konkursu zgłoszono 14 prac , po wstępnej ocenie do II etapu zostało zakwalifikowanych 10 prac. Przedstawiono prace o bardzo różnorodnej tematyce od oceny czynności autonomicznego układu nerwowego, poprzez iluminacje katedry , zagadnienia szycia i haftowania układów antenowych, mapowanie przestrzeni zamkniętej do diagnostyki uzwojenia silnika klatkowego.

Więcej w zakładce: KONKURSY

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jesienne Bieszczady z SEP 2019

W sobotę 16 listopada 2019 odbyła się górska wyprawa turystyczna „Jesienne Bieszczady z SEP 2019”. Głównym punktem wycieczki była piesza wędrówka górzystym szlakiem na trasie Brzegi Górne – Połonina Wetlińska – Osadzi Wierch – Przełęcz M. Orłowicza – Smerek. Piękna, skąpana w jesiennych promieniach słońca bieszczadzka panorama, zapewniła podróżującym niezapomniane wrażenia z przejścia. W imprezie uczestniczyli członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia. Podsumowaniem wyjazdu był wspólny obiad, który odbył się w restauracji „TROL” (Cisna).

 

 fot. J. Rodziński

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Członkowie koła Studenckiego SEP przy Uniwersytecie Rzeszowskim otrzymali stypendia naukowe SEP

Kapituła Funduszu Stypendialnego SEP, uwzględniając propozycje Zarządu Funduszu Stypendiów Naukowych, postanowiła przyznać stypendia naukowe w kategorii studenci następującym osobom z oddziału w Rzeszowie: kol. Marcie Łukasik, kol. Piotrowi Prach i kol. Rafałowi Fuksa. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SZKOLENIE FIRMY SONEL

 

W dniu 15.11.2019 r Oddział Rzeszowski SEP - Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP zorganizował szkolenie z udziałem firmy SONEL , która jest liderem w produkcji mierników elektrycznych.

Pan Maciej Kujawa z firmy Sonel zaprezentował szeroką gamę mierników , które wykorzystywane są podczas wykonywania bardzo różnych pomiarów elektrycznych.

Słuchacze mogli zapoznać się praktycznie z prezentowanymi miernikami oraz uzyskać wiedzę z zakresu pomiaru np: impedancji pętli zwarcia , uziemienia ochronnego , wyłącznika różnicowoprądowego , rezystancji izolacji i wielu innych pomiarów.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z programem komputerowym , współpracującym z miernikami, do sporządzania protokołów pomiarowych.

tekst i zdj. Bolesław Pałac

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Graduacja na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki – 26.10.2019 r.

 

W sobotę 26 października br. kolejni Absolwenci studiów drugiego stopnia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odebrali dyplomy ukończenia studiów. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 w auli im. doc. Romana Niedzielskiego Politechniki Rzeszowskiej (A61) przy ul. W. Pola 2.

Graduacja to ostatnie wspólne spotkanie absolwentów w murach uczelni. Podniosłą atmosferę uroczystości podkreśliły togi i birety, w które ubrani byli wszyscy Absolwenci oraz władze Uczelni i Wydziału. W czasie Graduacji wręczono dyplomy ukończenia studiów i wyróżnienia absolwentom kierunków elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka oraz informatyka.

W roku akademickim 2018/2019 studia magisterskie na WEiI ukończyło 194 osób,
w tym 24 z wyróżnieniem.

Uroczystość poprowadził prof. Mariusz Korkosz, dziekan WEiI, który przypomniał zgromadzonym ponad pięćdziesięcioletnią historię Wydziału, jego dotychczasowy rozwój w zakresie kształcenia oraz uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni i tytułów. W swoim wystąpieniu podkreślił również, że jedną z największych wartości uczelni są studenci, studenci zdolni, ambitni, otwarci i skupieni na rozwoju indywidualnym oraz współdziałający w grupach współpracowników i przyjaciół. Dziekan oprócz podziękowań i gratulacji skierował do Absolwentów następujące słowa:

- „...Mam nadzieję, że czas spędzony na Politechnice Rzeszowskiej był dla Państwa szczęśliwy. Jestem przekonany, że zaowocuje on wieloma sukcesami. Wierzę, że otworzyły się przed Wami różne możliwości, na które zasłużyliście swoją pracą
i talentem...”

Władze Uczelni reprezentował prof. Grzegorz Ostasz, prorektor ds. współpracy międzynarodowej. Prorektor gratulował Absolwentom ukończenia studiów oraz życzył im pomyślności i sukcesów.

Uroczystą promocję prowadziła dr Anna Szlachta, natomiast w imieniu promotorów wystąpił dr inż. Sławomir Samolej, który podkreślił, że bardzo często to sami studenci stanowią dla niego inspirację.

Podczas uroczystości wystąpił również mgr inż. Patryk Pyt, absolwent kierunku elektrotechnika, który podkreślił , że te kilka lat spędzonych na Uczelni na zawsze pozostanie w pamięci.

- „…Spotkałam tu wspaniałych wykładowców i kolegów. Zrodziły się przyjaźnie, które mam nadzieję będą trwały do końca życia…”.

Na koniec złożył podziękowania opiekunom, władzom Uczelni i Wydziału.

W imieniu studentów pożegnał swoich kolegów inż. Michał Indyk Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

W uroczystej Graduacji, oprócz absolwentów i władz uczestniczyli również opiekunowie prac dyplomowych. Zaproszone zostały także rodziny i bliscy Absolwentów, którym Absolwenci brawami podziękowali za wsparcie i okazaną w trakcie studiów pomoc.

Całą uroczystość uświetniły ponadto występy Chóru akademickiego PRz pod kierownictwem Lidii Chalińskiej oraz Patryka Mateji, studenta kierunku energetyka, wokalisty, gitarzysty oraz autora tekstów, który podczas występu zaprezentował również utwór ze swojej debiutanckiej płyty z polskimi tekstami pt. "Już To Wiem".

Po wręczeniu dyplomów wykonane zostały pamiątkowe fotografie.

Absolwenci mogli także dokonać wpisu do „Księgi Absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej”.

Organizację uroczystości wsparło Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski oraz firma Softsystem Sp. z o.o.

tekst i zdjęcia: Politechnika Rzeszowska

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wycieczka Koła przy firmie Elektromontaż

W dniach 04-05 października, członkowie należący do Koła Zakładowego SEP przy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Zapory Wodnej „Wióry” i Bodzentynia.

Więcej w zakładce: INTEGRACJA - INTEGRACJA W KOŁACH

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów