Aktualności


Ogłaszamy nabór na szkolenie

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje jednodniowe szkolenie adresowane dla osób które już posiadały uprawnienia energetyczne I grupy, a świadectwa kwalifikacyjne utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Szkolenie rozpocznie się 16 marca 2020

w godz. 9 – 14 (egzamin godz. 15)

Miejsce: ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) II piętro, sala nr 21.

 

Cena za szkolenie ustalana jest indywidualnie. Szkolenie zakończy się egzaminem. Opłata za jeden egzamin wynosi: 260,00 zł (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

Szkolenie odbędzie się, pod warunkiem zebrania minimum 10-osobowej grupy.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 31 stycznia br. swoje 95 urodziny obchodził nasz kolega Zbigniew Piekiełek. Z okazji jubileuszu solenizanta odwiedzili: Barbara Kopeć – prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP oraz Bolesław Pałac – wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego SEP wręczając okolicznościowy tort oraz bukiet kwiatów.

W imieniu wszystkich członków Oddziału Rzeszowskiego SEP życzymy koledze dużo zdrowia, dalszych szczęśliwych lat życia oraz doczekania kolejnych jubileuszy.

Fot. B.Pałac

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

KURS DLA ELEKTROMONTERÓW W ZAKRESIE PRAC POD NAPIĘCIEM

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień w zakresie prac pod napięciem (PPN)

Kurs przeznaczany jest dla elektromonterów zatrudnionych przy eksploatacji, remontach, modernizacji elektroenergetycznych linii napowietrznych.

Więcej informacji w zakładce: Ośrodek Rzeczoznawstwa

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłaszamy nabór na kurs!

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje kurs dla osób, które nie posiadają uprawnień energetycznych, a także dla osób posiadających już uprawnienia, które utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Kurs rozpocznie się 10-14 lutego 2020

Więcej informacji w zakładce: KURSY

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

XXII edycja Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” za nami

W dniu 7 stycznia 2020r. w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie odbyły się zawody okręgowe XXII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z województwa podkarpackiego i części małopolskiego.

Do zawodów okręgowych zakwalifikowanych zostało 53 uczniów szkół z Dębicy, Jarosławia, Krosna, Rzeszowa, Tarnobrzegu i Tarnowa.

Więcej informacki w zakładce: KONKURSY

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uroczyste zakończenie obchodów 100-lecia SEP

w Oddziale Rzeszowskim

 

W dniu 12 grudnia 2019 roku odbyło się rozszerzone zebranie Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich będące uroczystym zakończeniem obchodów 100-lecia SEP.

Spotkanie odbyło się w miejscu niezwykłym, w reprezentacyjnej Sali Posiedzeń Rzeszowskiego Ratusza, udostępnionej dzięki uprzejmości Władz Miasta. Swoją obecnością zaszczycił nas zastępca Prezydenta Rzeszowa

Pan Andrzej Gutkowski, który pochwalił działalność SEP dla Miasta, a następnie został przedstawiony bardzo interesujący film „Rzeszowów stolica innowacji”.

 1. Zastępca Prezydenta Rzeszowa Pan Andrzej Gutkowski (obok Prezesa Szymczaka)

Gośćmi honorowymi spotkania byli: Prezes SEP Piotr Szymczak, Małgorzata Gregorczyk Biuro SEP, Grzegorz Masłowski Prorektor Politechniki Rzeszowskiej, Władysław Turek Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja ORz, Marcin Kaniuczak Zastępca Przewodniczącego Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Jan Porada Prezes Zarządu NOT w Rzeszowie, Jacek Hess Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa ORz., Lesław Bichajło Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji ORz., Jan Gagatko prezes Krośnieńskiego Oddziału SEP.

 

 od prawej: Zbigniew Styczeń, Grzegorz Masłowski, Prezydent Miasta Andrzej Gutkowski, Prezes Piotr Szymczak, Małgosia Gregorczyk, Władysław Turek, Jan Gagatko

Po powitaniu głos zabrał Prezes SEP Piotr Szymczak przedstawiając prezentację „100-lecie działalności i priorytetowe wyzwania stojące przed SEP” z rozszerzającym bardzo ciekawym komentarzem. Na końcu prezentacji odśpiewaliśmy chóralnie „4-Toasty” wg dostarczonego tekstu (fot. 3). Następnie kol. Bolesław Pałac po raz pierwszy przedstawił film pt. Wiek dla Ojczyzny” nakręcony w czasie obchodów uroczystości 100-lecia SEP we Lwowie w dniach 26-28 września tego roku. Film powstał dzięki zaangażowaniu kol. Bolesława Pałaca - to jego pomysł i pomoc w realizacji. Wszyscy obecni otrzymali płyty z filmem. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście, usłyszeliśmy bardo dużo ciepłych słów na temat działalności Oddziału Rzeszowskiego SEP, miłej współpracy i wiele życzeń szerokiego rozwoju i dalszych osiągnięć.

Śpiewamy 4 toasty

Po miłych wypowiedziach nastąpił bardzo przyjemny moment wręczania odznaczeń i medali. Odznaczenia wręczał Prezes SEP Piotr Szymczak, prezes ORz. SEP Barbara Kopeć oraz członek ZG Bolesław Pałac. Złote odznaki Honorowe SEP otrzymali: kol. Zbigniew Styczeń, kol. Wiesław Lelek oraz kol. Adam Prokop. Srebrne Odznaki Honorowe SEP otrzymali: kol. Rafał Bojda i kol. Józef Opioła. Medal im inż. Kazimierza Szpotańskiego otrzymał kol. Aleksander Pękala.

Wyróżnieni złotą odznaką honorową SEP

Szczególnie zasłużeni członkowie SEP ORz. zostali wyróżnieni medalem 100-lecia. Medal otrzymali: kol. Cecylia Bartoszek, kol. Adam Szalwa, kol. Adam Zajdel, kol. Julian Jaworski i kol. Zbigniew Styczeń.

Wyróżnieni medalem 100-lecia (brak Kol. A. Szalwy)

Młodzi to nasza przyszłość, stypendia SEP otrzymali członkowie Koła SEP przy Uniwersytecie Rzeszowskiem: kol. Marta Łukasik, kol. Piotr Prach, kol. Rafał Fuksa.

Medal 100-lecia został przyznany również Rzeszowskiemu Oddziałowi SEP, statuetkę wręczył Prezes SEP Piotr Szymczak, a odbierali ją obecni prezesi Oddziału Barbara Kopeć i Bolesław Pałac.

Medal 100-lecia dla Oddziału Rzeszowskiego SEP

W tzw. międzyczasie był bardzo smaczny obiad, kawa, herbata, kanapeczki oraz szeroki wybór ciasteczek.

Na zakończenie jeszcze krótkie zebranie Zarządu, załatwienie najpilniejszych spraw związanych z przyjęciem nowych członków i sprawami finansowymi. Jeszcze wspólne zdjęcia i rozmowy kuluarowe.

Wspólne zdjęcie

Po wyjściu z Ratusza zebranych wita wspaniale oświetlony i iluminowany Rynek Rzeszowski z ogromną choinką i kolorowymi ozdobami świetlnymi. Bajkowy świat.

 

Nie dla wszystkich świat jest jak z bajki. Po przyjeździe do Rzeszowa, goście z Warszawy razem z Izabelą Rusin, udali się bezpośrednio na cmentarz i złożyli wieniec i zapalili światełko na grobie naszego kolegi Janka Rusina. Latarenka z napisem SEP przez cały czas tam świeci. Pomimo słonecznej pogody przez cały czas towarzyszyły nam mokre oczy Izy.

Tekst: Barbara Kopeć

Zdjęcia: Katarzyna Micał

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wycieczka techniczno - turystyczna do Sanoka i Soliny

 

28 listopada 2019 roku, 28 członków Rzeszowskiego Oddziału SEP uczestniczyło w wyjeździe o charakterze naukowym. Początkowo udaliśmy się do elektrowni wodnej należącej do PGE umiejscowionej w Solinie w zespole elektrowni wodnych Solina-Myczkowce, gdzie usłyszeliśmy jej historię, poznaliśmy proces jej powstawania oraz sposób działania. Później mieliśmy okazję zwiedzić całą elektrownię od środka oraz porozmawiać z pracownikami. Następnie udaliśmy się do zakładu produkującego autobusy “Autosan” w Sanoku, gdzie mieliśmy możliwość zobaczyć jak od początku do końca wygląda proces ich produkcji. Mówimy tu nie tylko o modelach podstawowych, ale także gazowych i elektrycznych (mieliśmy okazję przejechać się jednym z nich). Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się na obiad do restauracji “Pod Zegarem” w Sanoku, po czym wróciliśmy do Rzeszowa.  

Tekst i zdj. Piotr Prach

Wnętrze elektrowni w Solinie

Zapora widziana z dołu

Z wizytą w Autosanie w Sanoku

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Członkowie Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP

powołani do Rady Gospodarczej PRz

W dniu 26 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej powołanej przy Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na podstawie § 5 Statutu PRz z dnia 2019 r.

Dziekan Wydziału dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz, za zgodą prof. dr. hab. inż. Tadeusza Markowskiego Rektora Politechniki Rzeszowskiej, powołał w skład Rady przedstawicieli przedsiębiorstw, środowisk społecznych, instytucjonalnych i naukowych.

W posiedzeniu wzięło udział 25 przedstawicieli przedsiębiorstw m. in.: Asseco Poland S. A., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, , SoftSystem Sp. z o. o., Elektromontaż Rzeszów S.A. , Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., Systemy Informatyczne Set(h) Sp. z o. o., ASTOR Sp. z o. o., E-BI Sp. z o.o., Enformatic Sp. z o. o., , LEDOLUX Poland Sp. z o. o., MTU Aero Engines Polska Sp. z o. o., Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek, Ideo Sp. z o. o., InfoSoftware Polska Sp. z o. o., ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o., SAWEL  Sp. z o. o., Beckhoff Automation Sp. z o. o., PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki, SEP -Oddział Rzeszowski oraz 6 przedstawicieli Wydziału.

W inauguracyjnym spotkaniu Rady Gospodarczej uczestniczyli również dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz, Prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką oraz dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, Prorektor ds. kształcenia.

Podczas spotkania wybrano Pana Bolesława Pałaca (Wiceprezes SEP - Oddział Rzeszów) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady oraz Pana Michała Maderę (Dyrektora ds. nauki i rozwoju SoftSystem Sp. z o. o.) jako Zastępcę Przewodniczącego Rady i Pana Tomasza Żabińskiego (Pełnomocnik WEiI ds. relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym) WEiI PRz) jako Sekretarza. Powołanie otrzymała również kol. Barbara Kopeć prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP.

Celem powołania Rady Gospodarczej jest integracja przedstawicieli przedsiębiorstw, środowisk społecznych i instytucjonalnych z pracownikami naukowo–dydaktycznymi oraz utworzenie płaszczyzny współdziałania i wymiany doświadczeń ukierunkowanych na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Rada Gospodarcza ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

Do szczególnych zadań Rady będzie należało:

 • opracowanie strategii oraz wspieranie rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem osiągnięć i badań prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki;
 • opiniowanie i proponowanie działań związanych z funkcjonowaniem Wydziału w celu poprawy współpracy nauki z przemysłem i zwiększenia efektywności kształcenia kadr dla przemysłu;
 • udział w pracach naukowo-badawczych nawiązujących do problemów rozwiązywanych w Państwa otoczeniu, z uwzględnieniem możliwości zlecania prac badawczo–rozwojowych wykorzystujących potencjał Politechniki Rzeszowskiej oraz wspólne aplikowanie w projektach badawczych;
 • współpraca przy definiowaniu zakresu merytorycznego badań prowadzonych na Wydziale oraz rozbudowy zaplecza badawczego;
 • współpraca przy definiowaniu zakresu merytorycznego oraz sposobu realizacji procesu kształcenia na Wydziale, a także zgłaszanie i realizacja prac dyplomowych oraz doktoratów wdrożeniowych;
 • promowanie osiągnięć dydaktycznych oraz udział w warsztatach wykorzystujących nowoczesne urządzenia demonstracyjne w procesie dydaktycznym;
 • inicjowanie działań mających na celu promocję efektów współpracy środowisk gospodarczych i naukowych na arenie krajowej i międzynarodowej, takich jak dni otwarte, konferencje, warsztaty i seminaria.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Seminarium jesienne SEP 2019

22 listopada 2019 r. odbyło się coroczne Jesienne Seminarium Techniczne organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.

Było to szczególne seminarium bo gościliśmy zwycięzców pierwszej edycji Konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2018, organizowanego przez SEP ORz i Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Komisja Konkursowa SEP przyznała nagrody w trzech kategoriach obiektów elektroenergetycznych. W sumie przyznano 9 statuetek i 23 dyplomy. Uroczysta Gala wręczania nagród Budowy Roku Podkarpacia’2018 odbyła się 20 września w nowej siedzibie POIIB, ul. Krakowska 289.

Więcej informacji w zakładce: SEMINARIA

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

34 Konkursna najlepszą pracę dyplomową studentów

Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

28 listopada 2019 r odbył się kolejny już 34 konkurs organizowany Przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski. Do I etapu konkursu zgłoszono 14 prac , po wstępnej ocenie do II etapu zostało zakwalifikowanych 10 prac. Przedstawiono prace o bardzo różnorodnej tematyce od oceny czynności autonomicznego układu nerwowego, poprzez iluminacje katedry , zagadnienia szycia i haftowania układów antenowych, mapowanie przestrzeni zamkniętej do diagnostyki uzwojenia silnika klatkowego.

Więcej w zakładce: KONKURSY

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jesienne Bieszczady z SEP 2019

W sobotę 16 listopada 2019 odbyła się górska wyprawa turystyczna „Jesienne Bieszczady z SEP 2019”. Głównym punktem wycieczki była piesza wędrówka górzystym szlakiem na trasie Brzegi Górne – Połonina Wetlińska – Osadzi Wierch – Przełęcz M. Orłowicza – Smerek. Piękna, skąpana w jesiennych promieniach słońca bieszczadzka panorama, zapewniła podróżującym niezapomniane wrażenia z przejścia. W imprezie uczestniczyli członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia. Podsumowaniem wyjazdu był wspólny obiad, który odbył się w restauracji „TROL” (Cisna).

 

 fot. J. Rodziński

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Członkowie koła Studenckiego SEP przy Uniwersytecie Rzeszowskim otrzymali stypendia naukowe SEP

Kapituła Funduszu Stypendialnego SEP, uwzględniając propozycje Zarządu Funduszu Stypendiów Naukowych, postanowiła przyznać stypendia naukowe w kategorii studenci następującym osobom z oddziału w Rzeszowie: kol. Marcie Łukasik, kol. Piotrowi Prach i kol. Rafałowi Fuksa. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SZKOLENIE FIRMY SONEL

 

W dniu 15.11.2019 r Oddział Rzeszowski SEP - Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP zorganizował szkolenie z udziałem firmy SONEL , która jest liderem w produkcji mierników elektrycznych.

Pan Maciej Kujawa z firmy Sonel zaprezentował szeroką gamę mierników , które wykorzystywane są podczas wykonywania bardzo różnych pomiarów elektrycznych.

Słuchacze mogli zapoznać się praktycznie z prezentowanymi miernikami oraz uzyskać wiedzę z zakresu pomiaru np: impedancji pętli zwarcia , uziemienia ochronnego , wyłącznika różnicowoprądowego , rezystancji izolacji i wielu innych pomiarów.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z programem komputerowym , współpracującym z miernikami, do sporządzania protokołów pomiarowych.

tekst i zdj. Bolesław Pałac

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Graduacja na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki – 26.10.2019 r.

 

W sobotę 26 października br. kolejni Absolwenci studiów drugiego stopnia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odebrali dyplomy ukończenia studiów. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:00 w auli im. doc. Romana Niedzielskiego Politechniki Rzeszowskiej (A61) przy ul. W. Pola 2.

Graduacja to ostatnie wspólne spotkanie absolwentów w murach uczelni. Podniosłą atmosferę uroczystości podkreśliły togi i birety, w które ubrani byli wszyscy Absolwenci oraz władze Uczelni i Wydziału. W czasie Graduacji wręczono dyplomy ukończenia studiów i wyróżnienia absolwentom kierunków elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka oraz informatyka.

W roku akademickim 2018/2019 studia magisterskie na WEiI ukończyło 194 osób,
w tym 24 z wyróżnieniem.

Uroczystość poprowadził prof. Mariusz Korkosz, dziekan WEiI, który przypomniał zgromadzonym ponad pięćdziesięcioletnią historię Wydziału, jego dotychczasowy rozwój w zakresie kształcenia oraz uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni i tytułów. W swoim wystąpieniu podkreślił również, że jedną z największych wartości uczelni są studenci, studenci zdolni, ambitni, otwarci i skupieni na rozwoju indywidualnym oraz współdziałający w grupach współpracowników i przyjaciół. Dziekan oprócz podziękowań i gratulacji skierował do Absolwentów następujące słowa:

- „...Mam nadzieję, że czas spędzony na Politechnice Rzeszowskiej był dla Państwa szczęśliwy. Jestem przekonany, że zaowocuje on wieloma sukcesami. Wierzę, że otworzyły się przed Wami różne możliwości, na które zasłużyliście swoją pracą
i talentem...”

Władze Uczelni reprezentował prof. Grzegorz Ostasz, prorektor ds. współpracy międzynarodowej. Prorektor gratulował Absolwentom ukończenia studiów oraz życzył im pomyślności i sukcesów.

Uroczystą promocję prowadziła dr Anna Szlachta, natomiast w imieniu promotorów wystąpił dr inż. Sławomir Samolej, który podkreślił, że bardzo często to sami studenci stanowią dla niego inspirację.

Podczas uroczystości wystąpił również mgr inż. Patryk Pyt, absolwent kierunku elektrotechnika, który podkreślił , że te kilka lat spędzonych na Uczelni na zawsze pozostanie w pamięci.

- „…Spotkałam tu wspaniałych wykładowców i kolegów. Zrodziły się przyjaźnie, które mam nadzieję będą trwały do końca życia…”.

Na koniec złożył podziękowania opiekunom, władzom Uczelni i Wydziału.

W imieniu studentów pożegnał swoich kolegów inż. Michał Indyk Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

W uroczystej Graduacji, oprócz absolwentów i władz uczestniczyli również opiekunowie prac dyplomowych. Zaproszone zostały także rodziny i bliscy Absolwentów, którym Absolwenci brawami podziękowali za wsparcie i okazaną w trakcie studiów pomoc.

Całą uroczystość uświetniły ponadto występy Chóru akademickiego PRz pod kierownictwem Lidii Chalińskiej oraz Patryka Mateji, studenta kierunku energetyka, wokalisty, gitarzysty oraz autora tekstów, który podczas występu zaprezentował również utwór ze swojej debiutanckiej płyty z polskimi tekstami pt. "Już To Wiem".

Po wręczeniu dyplomów wykonane zostały pamiątkowe fotografie.

Absolwenci mogli także dokonać wpisu do „Księgi Absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej”.

Organizację uroczystości wsparło Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski oraz firma Softsystem Sp. z o.o.

tekst i zdjęcia: Politechnika Rzeszowska

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wycieczka Koła przy firmie Elektromontaż

W dniach 04-05 października, członkowie należący do Koła Zakładowego SEP przy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Zapory Wodnej „Wióry” i Bodzentynia.

Więcej w zakładce: INTEGRACJA - INTEGRACJA W KOŁACH

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchody Jubileuszu 100 – lecia SEP we Lwowie

 

W dniach 26.-28.10.2019 r we Lwowie odbyły się jubileuszowe obchody 100 – lecia SEP pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz Ambasady Ukrainy w Warszawie.

Głównym celem uroczystości była prezentacja dorobku i osiągnięć elektryków polskich i ukraińskich na tej przestrzeni czasu oraz osiągnięć stowarzyszeń naukowo - technicznych działających we Lwowie.

Więcej informacji i zdjęć w zakładce - Aktualności - 100-lecie SEP ___________________________________________________________________

TARGI ENERGETAB 2019

 

Jak co roku, delegacja członków Oddziału Rzeszowskiego SEP, wzięła udział w 32 już Międzynarodowych Targach Energetycznych w Bielsku – Białej „ENERGETAB 2019”. Podczas targów koledzy odwiedzili bardzo dużo stanowisk targowych zapoznając się z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami technicznymi w energetyce.

Podczas Targów swoje produkty i rozwiązania techniczne prezentowało ponad 700 wystawców z 24 krajów Europy, Azji i USA. Demonstrowali oni swoje najnowsze produkty i technologie przeznaczone na szeroki rynek energetyczny. Wielu wystawców było już bardzo dobrze znanych uczestnikom zarówno z poprzednich Targów jak i ze współpracy zawodowej. Pozwoliło to na przeprowadzanie przyjacielskich spotkań i ożywionych dyskusji.

Jak co roku, Targi były okazją do zaprezentowania się firm krajowych i zagranicznych z bogatą i różnorodną paletą produktów oraz usług, przeznaczonych na globalne rynki. Oferty wystawców zawierały najbardziej zaawansowane technologicznie maszyny, urządzenia i aparaty, służące do niezawodnego wytwarzaniu, przetwarzania i dostarczaniu energii elektrycznej.

Targom tradycyjnie towarzyszyły konferencje organizowane przez izby i stowarzyszenia patronujące, warsztaty organizowane przez PTPiREE czy seminaria promocyjne wystawców, a także – po raz pierwszy na Energetabie – praktyczne pokazy zastosowania innowacyjnych narzędzi i technologii na poligonie Ośrodka Szkoleniowego ZIAD-u. Na Targach przyznano także jak co roku medale, nagrody i wyróżnienia dla produktów zgłoszonych na konkurs.

Z okazji obchodzonego w tym roku 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pierwszego dnia Bielsko-Bialski Oddział SEP – zorganizował okolicznościową konferencję, na której – oprócz referatu historycznego, zostały przedstawione aktualne prezentacje związane z nadchodzącymi przeobrażeniami w energetyce.

Tekst. R.Ziemba, for. A.Świeca

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Byliśmy na czynnym wulkanie

W dniach od 1do 8 września 2019 r., członkowie Rzeszowskiego Oddziału SEP odwiedzili wspaniałą wyspę znaną z Mafii i Etny. Sycylia zaskoczyła nas zupełnie wspaniałą przyrodą i urzekła świątyniami o ponad tysiącletniej historii. Tam nawet drzewo oliwne ma 1200 lat.

Więcej informacji i zdjęć znajduje sie w zakładce: INTEGRACJA - Wycieczka zagraniczna 2019

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wycieczka techniczno-turystyczna do elektrowni w Arłamowie

W dniu 21 sierpnia 2019 r. Oddział Rzeszowski SEP zorganizował wycieczkę do Przemyśla i Arłamowa. Wyruszyliśmy o 8 rano bardzo wygodnym autokarem w kierunku Przemyśla gdzie czekał na nas przewodnik pasjonat historii miasta. W ciągu 2,5 godziny zwiedziliśmy wspaniałą bazylikę Archikatedralną o bardzo ciekawej architekturze stanowiącej połączenie gotyku – prezbiterium, z przepychem baroku – nawa główna, po prostu budowa trwała tak długo, że style się zmieniły.

Więcej w zakładce: INTEGRACJA

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wieloletniego kolegi, przyjaciela,

Prezesa SEP Oddział Rzeszowski w latach: 1984-1990 oraz 2002-2010

 

Jana Rusina

 

wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i bliskim

składają

koleżanki i koledzy z SEP Oddział Rzeszowski

 

 

Poniżej przekazujemy treść listu od węgierskich kolegów elektryków, który został odczytany podczas pogrzebu:

 

Na Cześć i Pamięć serdecznego Przyjaciela, Jana Rusina!

 

Drogi Przyjacielu Janku!

Z głęboką konsternacją dowiedzieliśmy się o Twoim odejściu. W pierwszych chwilach czuliśmy wielką pustkę w sercach i nie rozumieliśmy, jak mogło to się stać! …

Później natomiast pomyśleliśmy o tym, że nie będziesz tam, w niebie samotnym, trafisz na dobre towarzystwo. Przyjmują Ciebie wielu dobrych koleżanek i kolegów polskich, a także serdeczni przyjaciele węgierscy, z których tylko kilku wymienimy imiennie: János Csathó, Gábor Papp, Antal Bezerédy, starszy Béla Ling… Czuwajcie razem nad naszą przyjaźnią dalszą, oraz nad tym, aby na sieciach tam wysoko i tutaj, na ziemi było jak najmniej awarii!

Wiedz Przyjacielu, że odszedłeś z naszego kręgu, ale pozostajesz w naszych sercach i myślach na zawsze! Będziemy na Ciebie pamiętać.

Na pożegnanie gorąco dziękujemy Tobie za szczerą przyjaźń i zawsze gotową przychylność! Niech Bóg Ciebie prowadzi! Życzymy Tobie niezakłóconego spokoju! Cześć!

I jeszcze jedno słowo: Do zobaczenia!

 

W imieniu wszystkich przyjaciół węgierskich, oraz Prezydium Koła MEE w Nyíregyháza:

młodszy Béla Ling, przewodniczący,

Róbert Kiss, sekretarz,

Péter Horváth, Twój druh na zawsze

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Bieszczady z SEP 2019

W dniu 13 lipca 2019r. odbył się pierwszy górski wyjazd turystyczny zorganizowany przez SEP Rzeszów. W wyjeździe uczestniczyli członkowie SEP Rzeszów oraz sympatycy Stowarzyszenia. Głównym punktem wyprawy była piesza wędrówka na trasie Wołosate – Tarnica – Bukowe Berdo – Muczne. Dzięki wspaniałej pogodzie towarzyszącej podczas przejścia, uczestnicy zmagając się z trudnościami trasy mieli możliwość podziwiania pięknej lokalnej panoramy. Po dotarciu do punktu docelowego, dzięki gościnności Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem, uczestnicy zwiedzili pawilon pokazowy CPL. Podsumowaniem wyjazdu był wspólny obiad, który odbył się w restauracji Hotelowej CPL w Mucznem.

 

Uczestnicy wyjazdu – początek trasy – Wołosate, fot. T.Zajac

. Uczestnicy „1 Bieszczady z SEP 2019” na szczycie Tarnicy, fot. T.Zajac

Uczestnicy wyjazdu przemierzający „Przełęcz Goprowską”, fot. J.Rodziński

 

opr. Tomasz Zając

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Międzynarodowego Dnia

Elektryka w Oddziale Rzeszowskim

W dniu 14 czerwca 2019 r., członkowie Rzeszowskiego Oddziału SEP, sympatycy Stowarzyszenia i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji Obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, połączonym z Międzynarodowym Dniem Elektryka.

Patronat Honorowy nad uroczystościami objęli: Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak.

Uczestników powitała prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP Barbara Kopeć, obecnością na uroczystości zaszczycili nas: członek Zarządu Głównego SEP Miłosława Bożentowicz, prezes Janusz Onak i wiceprezes Antoni Maziarka z Oddziału Tarnowskiego, Robert Kaczmarczyk – Sekretarz SEP Oddziału Tarnobrzeskiego .

Fotorelacja z uroczystości w zakładce AKTUALNOŚCI - 100-lecie SEP

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie ‘2019

W dniu 30 maja 2019 r. w hotelu Metropolitan w Rzeszowie odbyły się uroczyste Obchody SDTiSI. Organizatorami obchodów byli: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki oraz ydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Więcej informacji w zakładce AKTUALNOŚCI - Świadowy Dzień Telekomunikacji...

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie

W dniach 6 - 7 czerwca 2019 r. odbył się 39 Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SEP w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej poświęcony Jubileuszowi, poprzedzony odsłonięciem na terenie Politechniki Warszawskiej, pomnika – ławeczki Profesora Mieczysława Pożaryskiego pierwszego Prezesa SEP.

Więcej informacji w zakładce: AKTUALNOŚCI - Obchody 100-lecia.

zdjęcie Robert Kaczmarczyk

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Gratulacje dla kolegi Piotra Pracha, prezesa Koła Studenckiego SEP przy Uniwersytecie Rzeszowskim za zdobycie największego wyróżnienia dla studenta - znalezienie się w gronie Finalistów Studenckiego Nobla 2019 w Kategorii Nauki Przyrodnicze i Energetyka

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 26 kwietnia br. w Zespole Szkół Energetycznych w Rzeszowie odbył sie finał Konkursu ,,MAM POMYSŁ” na samodzielnie wykonaną pracę praktyczną – działający model z zakresu techniki. Konkurs był  wspólnym przedsięwzięciem szkoły, Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pod Patronatem Honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Adresatem konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych Podkarpacia, a jego celem jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowanie techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych, umiejętności samokształcenia, stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa. Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2018/2019, które mogą być wymieniane na świadectwie szkolnym (Zarządzenie PKO nr 4/2019 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum) i punktowane przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz ponadpodstawowej.

Do II etapu konkursu zgłoszonych zostało 22 prace. W dniu 26.04.2019r. finaliści konkursu zaprezentowali je przed Komisją Konkursową w składzie: przewodniczący Zbigniew Styczeń – wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, członkowie: Irena Jamróz – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych i Zbigniew Zagrodnik – wicedyrektor Zespołu Szkół Energetycznych. Komisja Konkursowa podjęła decyzje o wynikach konkursu:

I miejsce:

 • Krzysztof Bocek - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej z Błażowej Dolnej za pracę: Głośnik przenośny Bluetooth,

II miejsce:

 • Dominik Witkowski, Karol Izdebski - Szkoła Podstawowa nr 5 w Rzeszowie za pracę: Maszyna do sortowania monet,
 • Michał Murjas - Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie za pracę: Transformator Tesli,

III miejsce:

 • Karnelia Budak - Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie za pracę: Przenośne głośniki do telefonu komórkowego.

IV miejsce:

 • Kacper Błoszko, Kacper Malinowski - Szkoła Podstawowa nr 34 w Rzeszowie za pracę: Wieża z oświetleniem.
 • Wojciech Dral - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racłwówce za pracę: Pojazd z produktów wtórnych.
 • Jan Gajewski, Maurycy Kappel - Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie za pracę: Obwód elektryczny z odbiornikami i przyrządami pomiarowymi. Elektroniczny układ przełącznikowy z elektromagnesem.
 • Karol Miś - Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie za pracę: Głośnik Bluetooth z paskiem LED migającym do muzyki.
 • Patryk Bomba - Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie za pracę: Bezprzewodowy głośnik.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie o łącznej wartości 2000 zł.

Pozostali finaliści otrzymali wyróżnienia.

Opracowanie i zdjęcia: Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłaszamy nabór na kurs!

 

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje kurs dla osób, które nie posiadają uprawnień energetycznych, a także dla osób posiadających już uprawnienia, które utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.


Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów