Aktualności


Partner Oddziału Rzeszowskiego SEP

https://pgedystrybucja.pl/przetargi

___________________________________________________________________________________

Spotkanie z delegacją Węgierskich Elektryków

W dniu 28.05.2023 roku w Rzeszowie odbyło się robocze spotkanie delegacji węgierskich energetyków zrzeszonych w Magyar Elektrotechnikal Egyesulet (MEE) z Nyireghazi z przedstawicielami Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Stronę węgierską reprezentowali Ling Bela Prezes Oddziału w Nyireghazi, Kiss Robert Sekretarz Oddziału w Nyireghazi oraz Peter Chorwat (tłumacz ) z żoną. Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich reprezentowali Wiceprezes Bolesław Pałac oraz Prezes Zbigniew Styczeń.

Po dwóch latach pandemii kontynuujemy wspaniała tradycję współpracy z energetykami węgierskimi zapoczątkowaną jeszcze w latach siedemdziesiątych. W czasie rozmów wspominaliśmy poprzednie lata współpracy, równocześnie deklarując chęć jej kontynuowania.

Wspólnie ustaliliśmy coroczne spotkania w miesiącu maju w celu zacieśnienia współpracy.

W czasie swojej wizyty węgierscy koledzy odwiedzili groby Prezesa Jana Rusina oraz Józefa Kuźniara od którego rozpoczęła się współpraca pomiędzy energetykami węgierskimi i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

Po spotkaniu w Rzeszowie oraz krótkim spacerze po rzeszowskim rynku udaliśmy się na wycieczkę do pobliskiego Łańcuta gdzie zwiedziliśmy jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce czyli Zamek Lubomirskich i Potockich.

Na zakończenie pobytu wręczyliśmy naszym kolegom węgierskim skromne upominki upamiętniające ich pobyt w Rzeszowie.

Przedstawiciele delegacji węgierskiej zaprosili nas do złożenia wizyty w Nyireghaza w maju przyszłego roku.

Tekst Z. Styczeń, zdjęcia B. Pałac i Z. Styczeń

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Uroczystości Jubileuszowe 60-lecia Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie.

W dniu 27 maja 2023 roku w auli Politechniki Rzeszowskiej odbyła się uroczystość jubileuszu 60-lecia Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie. W tej bardzo ważnej dla szkoły uroczystości uczestniczyli : wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wiceprezydent Rzeszowa Krystyna Stachowska, członek zarządu województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek oraz zaproszeni goście sympatycy i przyjaciele szkoły. Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich reprezentowali Wiceprezes Barbara Kopeć oraz Prezes Zbigniew Styczeń.

W swoim krótkim wystąpieniu Prezes SEP przedstawił zasługi szkoły w obszarze przygotowywania kadry technicznej dla gospodarki regionu i kraju, oraz podziękował kadrze pedagogicznej za trud włożony w pracę dydaktyczna i wychowawczą. Na ręce dyrektora szkoły Zbigniewa Zagrodnika w imieniu Zarządu oraz członków Stowarzyszenia Prezes wręczył pamiątkową statuetkę.

Podczas uroczystości Dyrektor szkoły Zbigniew Zagrodnik wręczył Prezesowi Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie statuetkę „ przyjaciela szkoły” za wspierania działalności szkoły.

Urodzinowy tort został podzielony przez obecnych na Jubileuszu Dyrektorów szkoły. Uroczystą galę zakończyły występy uczniów i absolwentów szkoły. Filmowa podróż w czasie przedstawiła wszystkim historię szkoły w pigułce. Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić nowoczesne pracownie Zespołu Szkół Energetycznych.

Tekst Zbigniew Styczeń, fotografie Jerzy Konkol ZSEn

 

    

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Delegacja SEP z wizytą we Lwowie

W dniach 25-26 maja we Lwowie w Ukrainie na zaproszenie lwowskiego przedsiębiorstwa energetycznego Lwiwobłenergo przebywała delegacja SEP, pod przewodnictwem Prezesa Sławomira Cieślika. W składzie delegacji znaleźli się również: Zbigniew Styczeń – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP, Bolesław Pałac – Wiceprezes SEP, Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny SEP i Piotr Rataj z Pracowni Historycznej SEP.

W trakcie naszej wizyty została podpisana umowa o współpracy pomiędzy lwowskim przedsiębiorstwem energetyki zawodowej PSA „Lwiwobłenergo” a Oddziałem Rzeszowskim SEP, które odbyło się w siedzibie firmy. Ze strony „Lwiwobłenergo” umowę podpisał Prezes Volodymyr Matviyshyn, ze strony SEP Prezes S. Cieślik, Prezes Z. Styczeń i Wiceprezes B. Pałac. Obecni byli również Dyrektor Galyna Petrushka, Dyrektor Techniczny Roman Ivntsiv.

Podczas rozmów gospodarze zapoznali naszą delegację z sytuacją w energetyce ukraińskiej w związku z agresją rosyjską. Codzienna trudna i mozolna praca polegająca na odbudowie bombardowanej infrastruktury energetycznej. Problemy z materiałami i osprzętem niezbędnymi dla normalnego funkcjonowania systemu energetycznego.

Strona ukraińska wielokrotnie w swoich wystąpieniach dziękowała za materialną i humanitarną pomoc jaką dla Lvovobłenergo oraz dla Politechniki Lwowskiej przekazało zarówno Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Przed siedzibą Muzeum Historii Elektryfikacji Obwodu Lwowskiego miało miejsce przekazanie wojskowych medycznych zestawów ratunkowych zakupionych ze środków zebranych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Plecaki ratunkowe z rąk członków władz SEP odebrali przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy.

Kolejnym punktem programu pobytu naszej delegacji we Lwowie było uczestnictwo w odsłonięciu pomnika Stanisława Kozłowskiego Dyrektora Miejskich Zakładów Energetycznych zamordowanego przez NKWD w dniu 22 września 1939 roku. Tylko dzięki staraniom i długotrwałym poszukiwaniom kolegi Andrija Kryżaniwskiego udało się odnaleźć miejsce jego pochówku.

Pomimo trudnej sytuacji w jakiej znajduje się obecnie Ukraina władze Lvivobłenergo postanowiły sfinansować wykonanie pomnika na grobie Dyrektora Stanisława Kozłowskiego. Szczególne podziękowania należy przekazać Pani Dyrektor Galynie Petrushka za ogromny wkład pracy przy realizacji tego projektu.

Pani Konsul Generalna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz oraz Prezes Sławomir Cieślik podziękowali stronie ukraińskiej za włożony wysiłek w odnalezienie i upamiętnienie wspaniałym pomnikiem Dyrektora MZE Stanisława Kozłowskiego.

Na zakończenie pobytu na Cmentarzu Łyczakowskim delegacja nasza złożyła kwiaty i znicze na grobach żołnierzy ukraińskich poległych w walkach z rosyjskim najeźdźcą.

W trakcie naszej wizyty miała miejsce jeszcze jedna uroczystość, a mianowicie Prezes Sławomir Cieślik wręczył najwyższe wyróżnienie w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich czyli tytuł Członka Honorowego koledze Petro Stakhivowi profesorowi Politechniki Lwowskiej, który ze względów zdrowotnych nie mógł odebrać tego wyróżnienia podczas ubiegłorocznego Walnego Zjazdu Delegatów w Bydgoszczy.

 W Kurierze Galicyjskim został opublikowany reportaż Anny Gordijewskiej z pobytu delegacji SEP we Lwowie. Poniżej link:

https://kuriergalicyjski.com/wizyta-we-lwowie-polskich-energetykow/

Tekst Z. Styczeń, zdjęcia J. Nowicki, B. Pałac, Lvivoblenergo

 

 

  

 

    

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Rusza kurs

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje jednodniowe szkolenie adresowane dla osób które już posiadały uprawnienia energetyczne I grupy, a świadectwa kwalifikacyjne utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Szkolenie rozpocznie się 19 czerwca 2023

w godz. 9 – 14.30 (egzamin godz. 15)

Miejsce: ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) I piętro, sala nr 12.

 

Cena za szkolenie – 180 zł od osoby. Szkolenie zakończy się egzaminem. Opłata za jeden egzamin wynosi: 349,00 zł (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Opłatę za szkolenie oraz egzamin proszę wpłacić na rachunek bankowy

Santander Bank 94 1090 2590 0000 0001 3517 2461

 

Szkolenie odbędzie się, pod warunkiem zebrania minimum 10-osobowej grupy.

__________________________________________________________________

Konkurs na Najlepszą pracę własną uczniów szkól ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

W dniu 25.04.2023 roku w siedzibie Podkarpackiej Izbie Inżynierów Budownictwa odbył się finał XIII edycji konkursu na „Najlepszą pracę własną uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych”. Do finału zakwalifikowały się prace uczniów wyłonione w etapach szkolnych. Zgłoszonych zostało 13 prac z 7 szkół : Rzeszowa, Jarosławia, Leżajska, Tarnobrzega.

Szersza relacja z konkursu znajduje się w zakładce KONKURSY

_________________________________________________________________

Wiosenne seminarium w SEP Oddział Rzeszowski

21 marca 2023 w rzeszowskim hotelu Grein odbyło się wiosenne seminarium techniczne pn. „CERTYFIKOWANE URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE SILNOPRĄDOWE W OCHRONIE P.POŻ”, którego organizatorem był Oddział Rzeszowski SEP oraz firma CERBEX Sp. z o.o. z Krosna.

W pierwszej części spotkania uczestnicy seminarium wysłuchali bardzo ciekawych referatów. Pierwszy z nich pn.„Podstawy prawne stosowania certyfikowanych central sterująco-zasilających urządzeniami przeciwpożarowymi, zasilaczy silnoprądowych i przeciwpożarowych wyłączników prądu” wygłosił mgr inż. Wacław Kozubal - Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych CERBEX Sp. z o.o. O „Instalowaniu układów PV na stacjach paliw płynnych i gazowych” opowiedział łącząc się zdalnie mgr inż. Julian Wiatr, Redaktor naczelny „ELEKTRO.INFO”.

Tuż po przerwie na uczestników czekały kolejne referaty dotyczące „Budowy i działanie silnoprądowych central sterująco-zasilających, przeciwpożarowych wyłączników prądu (PWP) oraz zasilaczy silnoprądowych (ZSR)” które omówił Mirosław Dybczyk, Dyrektor Produkcji CERBEX Sp. z o.o.. Na zakończenie spotkania Pan Mariusz Kwiatkowski z firmy Technokabel S.A. wyjaśnił uczestnikom znaczenie kabli i przewodów w ochronie przeciwpożarowej.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Oddziału Rzeszowskiego SEP, przedstawiciele rzeszowskich firm oraz delegaci Komend Powiatowych, Miejskich oraz Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst. K. Micał, fot. G.Osior

 

__________________________________________________________________________________________

 

Smak whisky pod Tatrami

Członkowie Oddziału Rzeszowskiego SEP 18 marca br. zainaugurowali sezon wycieczkowy udając się po „płynne złoto” na Słowację. Autokar wypełniony do ostatniego miejsca w sobotni słoneczny poranek wyruszył do Nashville – ale tego tuż za naszą granicą.

O atrakcjach tego dnia, tuż po pierwszych kilometrach podróży, począł opowiadać nam Pan Bartosz Machowski, Przewodnik Beskidzki. Malownicza trasa wzdłuż rzeki Dunajec, mijane ruiny zamku w Melsztynie oraz Zamku Tropsztyn, widok zaśnieżonych jeszcze Tatr, pełne wody jeziora: Czchowskie oraz Rożnowskie wzbudzały wśród nas „echy” i „achy”. Po około 3 godzinach jazdy dojechaliśmy do celu.

Malownicza wieś Hniezdne znajduje się niedaleko Starej Lubowni. I to w tej wiosce powstaje słowacka whisky, której udało się również zaistnieć na światowych rynkach. Założycielem pierwszej słowackiej whisky Nestville jest Marián Gureg. Ta słowacka firma nawiązuje do dawnych tradycji gorzelniczych północnego Spisza, a destylarnia jest nawet o ponad 100 lat starsza od najstarszej zarejestrowanej gorzelni w USA, gdzie produkowana jest słynna na całym świecie whisky JackDaniels.

 

Wspólnie z lokalnym przewodnikiem przechadzamy się po terenie destylarni, która składa się z trzech części: historycznej (pokazy rzemiosła ludowego związanego z gorzelnią), nowoczesnej (ponoć jedna z najnowocześniejszych rafinerii do produkcji alkoholu w Europie) oraz tradycyjnej. Na zakończenie nastaje najdłużej wyczekiwany moment czyli degustacja. W sali degustacyjnej z ręcznie rzeźbionym barem, wśród leżakujących w dębowych beczkach odmian whisky degustujemy 4 rodzaje „płynnego złota”.

 

Z coraz lepszymi humorami następnie udajemy się do firmowego sklepu z pamiątkami i produktami Destylarni Nestville. Na zakończenie tej części podróży czeka nas jeszcze wizyta w Nestville Tabernie gdzie według gustu zajadamy się lokalnymi potrawami.

W blasku słońca wyruszamy w drugą część naszej wycieczki - do Starego Smokowca skąd kolejką terenowo-linową wyjeżdżamy na szczyt Hrebienok. Tam pod ogromnym namiotem zespół czeskich i słowackich rzeźbiarzy przy wykorzystaniu aż 1880 bloków lodu o łącznej masie ponad 225 ton wykonał budowlę inspirowaną Bazyliką Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Były to ostatnie chwile na zobaczenie tego misternie wykonanego dzieła, gdyż coraz cieplejsze dni sprawiały, że ta atrakcja topniała w oku mgnienia. Pełni wrażeń wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Tekst K. Micał, Fot. P.Jankowski-Mihułowicz

_________________________________________________________________________________________________________

 

Członkowie PKOO SEP szkolili podczas XX Targów ELEKTROTECHNIKA

W Centrum Wystawienniczym EXPO XXI w Warszawie w dniu 15.03.2023 r., podczas XX Targów ELEKTROTECHNIKA, odbyło się szkolenie pt. "Skuteczna ochrona odgromowa i przepięciowa". Patronat nad szkoleniem objął Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP. W ramach szkolenia rozpoczynający referat wygłosił członek OR SEP oraz PKOO SEP dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. Politechniki Rzeszowskiej. Tematem jego wystąpienia były „Jednolite zasady wyznaczania gęstości wyładowań piorunowych w oparciu o systemy ich lokalizacji (LLS) na potrzeby projektowania urządzeń piorunochronnych”. Wystąpienie oprócz aktualnych informacji dotyczących zagadnień normalizacyjnych w ochronie odgromowej uwzględniało przegląd najnowszych badań realizowanych w Katedrze Elektrotechniki i Podstaw Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Pozostałe referaty szkoleniowe:

Maszty odgromowe z indywidualnym uziemieniem dedykowane dla farm fotowoltaicznych” - mgr inż. Adam Hardt, AH HARDT, „Najczęściej popełniane błędy projektowe i wykonawcze w instalacjach fotowoltaicznych” – mgr inż. Maciej Juźwik, CB KEZO PAN, „Zastosowanie przewodów o izolacji wysokonapięciowej w ochronie odgromowej obiektów budowlanych” – Zbigniew Gwarek, DEHN Polska, „Ograniczniki przepięć – wymagania i badania, dobór i koordynacja wielostopniowej ochrony przed przepięciami; analiza ryzyka, dla instalacji fotowoltaicznych” – dr hab. inż. Marek Olesz, prof. Politechniki Gdańskiej, „Skuteczna ochrona przetężeniowa i przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznych na przykładzie rozwiązań firmy JEAN MUELLER oraz CITEL” – Marek Szyszka, JEAN MUELLER POLSKA, „Marki i złącza w uziomie fundamentowym oraz słupach prefabrykowanych. Nowe możliwości nakładki Elko Bis CAD 3.0” – Andrzej Hałabuda, ELKO – BIS, „Uziemienia w instalacjach obiektów o różnym przeznaczeniu z uwzględnieniem projektowania i doboru ich parametrów dla urządzeń ochrony odgromowej” – dr inż. Stanisław Wojtas, Politechnika Gdańska, „GROMTOR CAD – nowe podejście do projektowania instalacji odgromowych” – mgr inż. Tadeusz Masłowski, GROMTOR.

Podczas targów gdzie wystawiały się między innymi firmy prezentujące urządzenia oraz rozwiązania z zakresu instalacji odgromowych i przeciwprzepięciowych otwarte było także stoisko PKOO SEP, na którym zwiedzający korzystali z fachowych porad z dziedziny ochrony odgromowej i przed przepięciami.

Tematyka prezentowana podczas szkolenia cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.

Tekst i fotografie: R. Ziemba

  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Zasłużona nagroda dla kol. Bolesława Pałaca

15 marca br. podczas 30. Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego „Światło” w Warszawie kol. Bolesław Pałac, wiceprezes Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP otrzymał tablicę pamiątkową z tytułem Osobowości Roku 2022 w kategorii OTOCZENIE BIZNESU.

Serdecznie gratulujemy Koledze i życzy wielu sukcesów na polu zawodowym i prywatnym.

 

Tekst. K.Micał, fot. R.Ziemba

______________________________________________________________________________________________________

 

EUROELEKTRA - edycja 2023

W dniach 6, 7 i 10 marca b.r. w Politechnice Rzeszowskiej odbyły się Zawody Okręgowe Ogólnopolskich Olimpiad SEP obejmujących swą tematyką szeroko rozumianą elektrotechnikę i informatykę – EUROELEKTRA, ELEKTROMECHATRON oraz POLTELEINFO, które zorganizowali i koordynowali pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Informatyki – członkowie Zakładowego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Rzeszowskiej.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA organizowana jest od 25 lat z inicjatywy Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy. Od początku w realizację tego projektu czynnie włącza się Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które obecnie jest głównym organizatorem Olimpiady a w naszym regionie zawody organizowane są w ścisłej współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich, ze szczególnym uwzględnieniem szkół profilu kształcenia obejmującym tematykę Olimpiady.

   

W naszym regionie zawody II Etapu Olimpiady EUROELEKTRA 2023 odbyły się w dniu 6 marca, zawody II Etapu Olimpiady ELEKTROMECHATRON 2023 odbyły się 7 marca, natomiast zawody II Etapu Olimpiady POLTELEINFO 2023 przeprowadzono w dniu 10 marca. Wszystkie zmagania zorganizowano w pomieszczeniach Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w godzinach od 11.00 do 13.00 (o tej samej porze w skali całego kraju).

Tegoroczną edycję poszczególnych Olimpiad w naszym regionie swoim udziałem zaszczycili goście: Prodziekan WEiI PRz – dr inż. Mirosław MAZUREK, który jednocześnie reprezentował Polskie Towarzystwo Informatyczne, Prezes Zarządu Okręgowego SEP – mgr inż. Zbigniew STYCZEŃ, Przewodniczący Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – mgr inż. Grzegorz DUBIK, Prezes Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej – dr inż. Robert ZIEMBA, Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie – mgr inż. Zbigniew ZAGRODNIK oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, mgr inż. Leszek NIEDBAŁA.

Tekst: Kazimierz kamuda PRz

 

______________________________________________

Pomoc dla Ukrainy

Stowarzyszenie Elektryków Polskich prowadzi zbiórkę środków na zakup agregatu prądotwórczego dla zasilenia kompleksu budynków Politechniki Lwowskiej. Jak wiadomo z przekazów medialnych sytuacja dostaw energii elektrycznej na Ukrainie jest dramatyczna po ostatniej serii terrorystycznych ataków rakietowych przeprowadzonych przez Federację Rosyjską. Konieczny jest zakup agregatu o mocy co najmniej 200 kVA. Cena takiego urządzenia wynosi ok. 100 tyś. złotych i taką kwotę chcemy zebrać. 

  Pomóżmy wykładowcom i studentom Politechniki Lwowskiej. To jest ten czas!

  Wpłaty prosimy kierować na konta SEP (dowolne z poniższych): 

   Santander Bank Polska S.A. nr 17 1500 1777 1217 7011 1380 0000

  Bank Millennium S.A. nr 44 1160 2202 0000 0000 6084 8985

  z dopiskiem "na agregat dla Politechniki Lwowskiej".

Przyjmujemy wpłaty indywidualnych Członków SEP, naszych Przyjaciół i Sympatyków oraz Firm i Instytucji.

____________________________________________________________________________________________

Z koleżeńską wizytą w FIBRAIN

Tym razem w środowe popołudnie (1 marca 2023) było nam dane obejrzeć produkcję światłowodów, kabli światłowodowych i innych produktów w zakresie osprzętu optycznego produkowanych w rzeszowskiej firmie Fibrain.
Na własne oczy zobaczyliśmy m.in. jak działa inteligentne lustro reklamowe. Niesamowite wrażenie zrobiło na zwiedzających jak z preform spływają światłowody na obu kolumnach i na dole są nawijane na bębny z 1000 km włókna optycznego. Kable które widzieliśmy miały nawet do 744 włókien. Zaangażowanie pracowników którzy nas oprowadzali było wręcz ogromne, wiedzę przekazywano nam z pasją jakby praca była wręcz przyjemnością.

tekst i fot. G.Osior

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Elektryków Polskich prowadzi zbiórkę środków na zakup agregatu prądotwórczego dla zasilenia kompleksu budynków Politechniki Lwowskiej. Oddział Rzeszowski SEP włączył sie w tę pomoc. Wysłaliśmy na Ukrainę kilkanaście agregatów. Więcej o tej formie pomocy Radiu Tredny powiedział Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP - Zbigniew Styczeń.

Link do wywiadu:  https://trendyradio.pl/pl/audycje-gosc-dnia/6/rzeszow/21981/sep-w-rzeszowie-zbiera-agregaty-pradotworcze-dla-ukrainy

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Oddział Rzeszowski SEP pozyskał kolejny agregat prądotwórczy dla mieszkańców Ukrainy. W środę 15 lutego br. przedstawiciel Trendy Media z Krosna dostarczył nam agregat w bardzo dobrym stanie. Agregat ten wkrótce zostanie wysłany na Ukrainę z kolejnym transportem darów, które organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zachęcamy wszystkich aby włączyli się w pomoc mieszkańcom Ukrainy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy firmie Trendy Media z Krosna.

Tekst i fot. K. Micał

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 7 lutego 2023 roku w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Centralnej Komisji Wyróżnień Honorowych. Wszyscy członkowie otrzymali akty powołania do pracy w komisji. Przewodniczący komisji kol. Wiesław Michalski z Oddziału Radomskiego ( czwarty w drugim rzędzie) przedstawił członkom komisji plan działania na kadencję 2022-2026 oraz zapoznał wszystkich członków z nowymi zasadami nadawania wyróżnień. Tekst Zbigniew Styczeń, zdjęcie Małgorzata Gregorczyk

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kol. Bolesław Pałac - wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego SEP wśród lauratów

konkursu Osobowość Roku 2022

W dniu 25 stycznia 2023 roku w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2022.
W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele organizatorów, 9-ciu ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI.
Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce.
W wyniku głosowania tytuł Osobowość Roku przyznano:
w kategorii NAUKA – Panu dr hab. inż. Maciejowi Zajkowskiemu
w kategorii GOSPODARKA - Panu Stanisławowi Sosnowskiemu
w kategorii OTOCZENIE BIZNESU – Panu mgr inż. Bolesławowi Pałacowi
Uroczyste wręczenie nagród i nominacji odbędzie się w dniu 15 marca br. o godz. 13.00 na terenie 30 Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego oraz 20 Targów Elektrotechnika w Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.
Serdecznie Gratulujemy!!!!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy członków Oddziału na wycieczki turystyczno-techniczne

W biurze SEP Oddziału Rzeszowskiego w czwartkowe popołudnie (9 lutego br.) członkowie Komisji ds. Sportu i Turystyki omawiali plan wycieczek turystyczno-technicznym na ten rok. Oprócz zaplanowanej wycieczki zagranicznej – Pociagiem przez alpejskie skarby (15-21 maja) – już 24 lutego członkowie Oddziału będą mieć okazję na sprawdzenie stoku w Krynicy Zdrój. Miłośnicy narciarstwa udadzą się na jednodniowa wycieczkę na narty. W planach członkowie Komisji mają jeszcze wiele wycieczek. O szczegółach będziemy informować już wkrótce.

Tekst i fot. Katarzyna Micał

____________________________________________________________________________________________

 

Oddział Rzeszowski SEP zaprasza członków oraz sympatyków na wycieczkę zagraniczną pn. Pociągiem przez alpejskie skarby.

Plan wycieczki znajduje sie pod linkiem /photo/files/BERNINA%20EXPRES%20dla%20Elektryk%C3%B3w-2.pdf

Zapisy prowadzi biuro Oddziału: tel 17 853 47 22, mail: zarzad@seprzeszow.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie zaprasza chętne osoby na IV Otwarte Mistrzostwa Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Marszu na Orientację.

Szczególy znajdują się pod linkiem /photo/files/Marsz%20na%20orientacj%C4%99.pdf

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Witamy nowe Koło

W dniu 31 stycznia 2023 w Rzeszowskiej siedzibie firmy Zilinskis Sp. z o.o. odbyło się spotkanie założycielskie koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP kol. Zbigniew Styczeń, który przekazał kandydatom na członków SEP informacje na temat działalności stowarzyszenia, przedstawił statut SEP oraz udzielił informacji na temat obowiązków i uprawnień członków koła.

W wyniku demokratycznych wyborów Prezesem koła został kol. Grzegorz Żygłowicz.

W skład Zarządu koła weszli również:

Sekretarz – kol. Stanisław Gancarz

Skarbnik – Elżbieta Mazur.

Witamy w naszych szeregach nowe koło i nowych członków życząc wszystkim aktywnej działalności w szeregach naszego stowarzyszenia.

 

Na zdjęciu członkowie nowo powstałego koła SEP przy Zilinskis Sp.o.o. Pierwszy po prawej kol. Grzegorz Żygłowicz – Prezes koła.

Zdjęcie i tekst Zbigniew Styczeń

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szkolenie dotyczące użytkowania i badań okresowych sprzętu BHP

26 stycznia br. członkowie Oddziału Rzeszowskiego SEP mieli okazje wziąć udział w bardzo ciekawym szkoleniu dotyczącym m.in. użytkowania i badań okresowych sprzętu BHP. Szkolenie to poprowadził Pan Mateusz Romanica z Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA SP z Krakowa.

Osoby zainteresowane zapoznały się m.in. z aktualnym systemem oceny zgodności wyrobów, dyrektywami nowego podejścia związanych z elektroenergetycznym sprzętem BHP (dyrektywa niskonapięciowa, maszynowa, środków ochrony indywidualnej, kompatybilności elektromagnetycznej) czy z aktualnymi informacjami z zakresu wycofywania starszego sprzętu BHP.

Tekst i zdjęcia Katarzyna Micał

    

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Nowa strona internetowa Oddziału Rzeszowskiego SEP już wkrótce

Trwają ostatnie prace nad nową stroną internetową Oddziału Rzeszowskiego SEP. Dzięki uprzejmości Podkarpackiego Centrum Innowacji mogliśmy skorzystać ze sprzętu oraz sali na spotkanie. Na zebraniu (30 stycznia br.) członkowie Komisji ds. cyfryzacji ustalali ostatnie szczegóły wyglądu i funkcjonalności strony. Szczegóły już wkrótce.

Tekst K. Micał, for. Z. Styczeń

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

58 Bal Elektryka za nami

Sobota 14 stycznia 2023 to niezwykle ważny i wyczekiwany dzień dla Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID 19 spotykamy się na kolejnym 58 i piątym charytatywnym „Balu Elektryka”. Na gościnnych parkietach Hotelu Prezydenckiego spotkali się członkowie i sympatycy SEP-u.

Punktualnie o godzinie 19.00 po krótkim przywitaniu wszystkich uczestników balu przez kol. Zbigniewa Stycznia Prezesa Oddziału rozpoczął się nasz coroczny bal. Tradycyjnie bawimy się przy wspaniałym zespole muzycznym PRO MUSIC z wokalistką Anią oraz członkiem naszego stowarzyszenia kolegą Antonim Klęskiem.

  

Wspaniała muzyka powoduje że bardzo szybko na parkiecie pojawia się 70 par, które wspaniale się bawią w rytm starych i nowych przebojów wykonywanych przez zespół. Hotelowa kuchnia serwuje nam smaczne posiłki, a na parkiecie i przy stolikach młodzi oraz starsi uczestnicy balu tworzą wspaniałą atmosferę.

     

Tradycyjnie od wielu lat organizatorzy przygotowują dla uczestników balu – atrakcyjną niespodziankę, która dodatkowo uświetnia naszą zabawę. W tym roku niespodzianką był występ Krystiana Herby, wielokrotnego rekordzisty Guinessa, zdobywca na rowerze najwyższych budynków świata (Willis Tower Chicago, Eureka Tower Australia, Taipei 101 Tajwan i wiele innych). Jego pełen ekspresji i technicznych sztuczek występ wywołał ogromne wrażenie wśród uczestników balu. Na miano bohaterów wieczoru zasługują Sabina i Karol asystenci Krystiana wybrani spośród uczestników.

    

To oni zaufali mistrzowi na tyle, że uczestniczyli w jego popisowych numerach, kiedy to rower Krystiana praktycznie o milimetry mijał ich ciała. Oczywiście wszystkie występy Krystiana zakończyły się pełnym sukcesem i nikt w nich nie ucierpiał. Na koniec występów było wielu chętnych aby zrobić sobie pamiątkowe foto z gwiazdą wieczoru.

Nieodłącznym elementem ostatnich 4 balów były zbiórki charytatywne dla osób potrzebujących pomocy. Również i w tym roku organizatorzy postanowili zebrać pieniążki na cel charytatywny. Nie jest zapewne żadną niespodzianką, że tegoroczny cel jest związany z toczącą się za naszą wschodnią granicą wojną. Postanowiliśmy wspomóc naszych kolegów lwowskich elektryków i energetyków i zbieraliśmy na agregat prądotwórczy, który pomoże komuś w tych trudnych wojennych i zimowych warunkach. W czasie balu dostępna była puszka do której można było włożyć grosik w tym szczytnym celu.

Jesteśmy szczęśliwi gdyż zebrana kwota 2500 zł pokazała jak bardzo jesteśmy otwarci na pomoc dla osób potrzebujących. Bardzo dziękujemy za okazane serce.

Bardzo miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników i organizatorów był występ uczestnika balu kol. Jana Lecha, który wraz z zespołem PRO MUSIC wykonał z dedykacją i podziękowaniami dla organizatorów piękny utwór Casablanka. Występ został nagrodzony wspaniałymi brawami wszystkich uczestników balu.

Atmosfera balu była bardzo sympatyczna i miło było patrzeć jak starsi członkowie naszego stowarzyszenia nie ustępują w tańcu młodzieży. Ale niewątpliwie tytuł „lwa parkietu” w tym roku zdobył kolega Kazimierz Kamuda za wspaniałe wykonanie rock and rolla.


Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów