Aktualności


Partner Oddziału Rzeszowskiego SEP

https://pgedystrybucja.pl/przetargi

____________________________________________________________________________________

37 Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów

Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

2 grudnia 2022 roku odbył się kolejny 37 konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Coroczne wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski przy współpracy z Zakładowym Kołem SEP PRz. Do etapu finałowego zostało zakwalifikowanych 5 prac o mocno zróżnicowanej tematyce obejmującej aplikacje w środowisku LabView, tworzenie interfejsów dla zaawansowanej aparatury pomiarowej, syntezę urządzeń elektronicznych, czy przetwarzanie i analizę danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

W skład Jury Konkursowego weszli, jako przewodniczący Zbigniew Styczeń – Prezes SEP ORz oraz członkowie: Urszula Turek – Sekretarz Prezydium Zarządu SEP ORz, Julian Jaworski – Członek Zarządu SEP ORz, Mariusz Węglarski – Sekretarz Koła SEP PRz.

Dyplomaci przedstawili swoje prace z rzetelną znajomością poruszanych zagadnień, ogromnym zaangażowaniem, pewnością siebie, w sposób bardzo ciekawy. Dlatego też Jury miało bardzo trudne zadanie wyłonienia najlepszego projektu, niemniej jednak po długiej dyskusji przyznano nagrody za 1, 2 i 3 miejsce oraz jedno wyróżnienie.

 

Imię Nazwisko

Tytuł pracy

Opiekun

I

Krzysztof Strzępek

praca inżynierska

Analiza ilościowa i jakościowa pól uprawnych na podstawie obrazów lotniczych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

dr inż. Bartosz Trybus

II

Karol Karpiński

praca magisterska

Synteza tekstronicznego identyfikatora RFID pasma UHF z koralikowym układem mikroelektronicznym

dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz

III

Anna Ziobro

praca magisterska

Koncepcja zastępczego wektorowego analizatora sieci wykorzystywanego do wyznaczania parametrów anten w różnych systemach pomiarowych

dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz

W

Daniel Solecki

praca magisterska

Aplikacja w LabVIEW do pomiarów charakterystyk prądowo-napięciowych metodą impulsową z wykorzystaniem źródła mierzącego Keithley 2636A

Dr inż. Krzysztof Mleczko

 

Uczestnikom konkursu i ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Dziękujemy bardzo sponsorom firmie GRINEA Sp. z o.o. (35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 1) oraz Zarządowi Rzeszowskiego Oddziału SEP.

 

Tekst i zdjęcia Mariusz Węglarski

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Z wizytą u Hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka

W dniu 26 listopada 2022 r. członkowie i sympatycy Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich odwiedzili zamek/pałac Hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka.

Podczas zwiedzania rezydencji atrakcją była przejażdżka podwieszaną kolejką górską, jedyną na świecie zainstalowaną 320 m pod ziemią.

Czyli byliśmy w Muzeum Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu.

Zjazd piętrową szolą na poziom -320 jako wstępna atrakcja dla tych co pierwszy raz.

Powitał nas hologram Hrabiego, który towarzyszył nam w wielu ciekawych miejscach. Dalej dwu godzinny spacer podziemnymi wyrobiskami, korytarzami i sztolniami. Sympatyczny Pan przewodnik opowiadał o pracy górników, o rozwoju narzędzi do wydobywania węgla od kilofów i wagoników ciągniętych przez konie do kombajnów górniczych drążących chodniki i ściany, taśmociągów transportowych i wagoników z napędem elektrycznym. W kopalni nie wydobywa się już węgla. Na obszarze dawnej Kopalni Guido w 1967 utworzono Kopalnię Doświadczalną M-300, której głównym zadaniem było testowanie nowych maszyn i urządzeń górniczych.

Kolejką górska dojechaliśmy w rejon pracy kombajnów chodnikowych i ściennych, oba te urządzenie w dalszym ciągu są czynne i z hukiem łańcuchów napędzających taśmociągi pokazują jak wgryzają się w ścianę węgla za pomocą specjalnych głowic. Ściany węglowe są pełne otworów wierconych różnymi doświadczalnymi świdrami, przy twardym podłożu lepiej spisuje się świder z napędem hydraulicznym niż elektrycznym.

 

W 1982 roku została podpisana umowa, zgodnie z którą część wyrobisk miała zostać przystosowana dla celów skansenu podziemnego. A w 2007 roku utworzono Zabytkową Kopalnię „Guido”, jako samodzielną instytucję kultury Miasta Zabrze i Województwa Śląskiego. W tym samym roku ponownie do użytku turystom został oddany poziom 170, natomiast rok później poziom 320. W lutym 2015 roku otwarty został podpoziom 355.

Na małe piwo idziemy do restauracji na poziomie -320m. Syci wrażeń wyjeżdżamy na powierzchnie , niestety pada. Szybki przejazd do zalecanej restauracji, pyszny obiad przerywany okrzykami GOL!! GOL!!

Tekst: Barbara Kopeć

Zdjęcia: Barbara Kopeć, Piotr Jankowski-Mihułowicz, Grzegorz Osior

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Listopadowy wieczór wspomnień

Listopad, w naszej polskiej tradycji jest miesiącem, w którym wspominamy zmarłych. Członkowie Oddziału Rzeszowskiego SEP w listopadowy wieczór (22 listopada) spotkali się aby powspominać zmarłych członków naszego Oddziału. Było to bardzo sentymentalny wieczór, bo w naszych wspomnieniach ożyli członkowie, którzy byli nam bardzo bliscy, dzięki którym nasz Oddział się rozwinął i prężnie działa do dziś. Choć ich już nie ma wśród nas to pamięć o nich będzie jeszcze długo, długo trwać.

 

 

Tekst i fot: Katarzyna Micał

_________________________________________________________________________________

 

Oddział Rzeszowski SEP nie zapomina o lwowskich elektrykach w dniu Wszystkich Świętych

Dzięki uprzejmości kol. Andrijowi Kryżaniwskyj oraz Orestowi Iwachiwu (członkom SEP Oddział Rzeszowski na Ukrainie) na cmentarzu Łuczakowskim zapalone zostały znicze na grobach: Romana Dzieślewskiego, Romana Gostkowskiego, Stanisława Kozłowskiego, Maurycego Altenberga (dyrektora Zakładów Elektrooświetlenia Okręgu Lwowskiego w 1931-1940), Karola Domiczeka (słynnego prywatnego elektrotechnika w czasach międzywojennych), Stanisława Aleksandrowicza (dyrektora Lwowskiego wodociągu, który przysłużył się do rozszerzenia elektryfikacji z Lwowskiej elektrowni na tereny poza Lwów), Tarasa Krukenickiego (dyrektora Lwowskich Miejskich Sieci Elektrycznych). Znicz zapłoną również na grobie Gabriela Sokolnickiego w Brzuchowicach.

Fot. A. Kryżaniwskyj

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyjątkowe zebranie Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP

Kolejne, ósme w tym roku spotkanie Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP (w dniu 20 października) obfitowało w wyjątkowe jubileusze. W tym dniu nasi najważniejsi Prezesi: Zbigniew Styczeń oraz Bolesław Pałac świętowali dzień…. przejścia na emeryturę. Na szczęście dla naszego Oddziału żaden z nich nie zamierza zwalniać tempa pracy i wciąż pozostają aktywni zawodowo i towarzysko.

Swoje święto w tym dniu obchodziła również koleżanka Urszula Turek, nasza niezastąpiona Sekretarz Oddziału. Sto lat z okazji urodzin oraz imienin odśpiewali jej członkowie Zarządu. Przy lampce wina, pysznych tortach obrady trwały do późnego popołudnia.

Tekst i fot: K. Micał

Od lewej: Robert Ziemba, Tadeusz Chmiel, Grzegorz Osior, Barbara Kopeć, Zbigniew Styczeń, Bolesław Pałac, Urszula Turek, Wiesław Lelek, Wiesław Kujda, Wojciech Bieda.

____________________________________________________________________________________________

Trwają zapisy na kursy!!

Szczegóły w zakładce: KURSY

______________________________________________________________________________________________________________________________________

„Wyzwania dla energetyki lokalnej…

w kontekście globalnej transformacji energetyczne” – to hasło przewodnie Konferencji Naukowo-Technicznej zorganizowanej przeze Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski. 29 września 2022 w Hotelu Rzeszów członkowie SEP, projektanci, przedstawiciele firm z branży energetycznej, przedstawiciele gmin oraz samorządu wysłuchali bardzo ciekawych referatów w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej.

Ponad 60 osób wzięło udział w spotkaniu, aby usłyszeć jakie podejmowane są kroki, aby w przyszłości uchronić społeczeństwo przez kryzysem energetycznym. O planach rządowych oraz na szczeblu lokalnych w skrócie opowiedział Pan Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Pierwszy referat na temat „Wyzwań w zakresie standaryzacji, testowania i wdrażania innowacji w instalacjach fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami (BIPV)” wygłosił kol. Bartosz Zieliński z Rzeszowskiej firmy ML System S.A. Był to początek do kolejnego tematu – bardzo na czasie czyli: magazynów energii. O ich współpracy z instalacjami PV oraz sieciami energetycznymi bardzo ciekawie opowiedział kol. Błażej Fidrocki z ZPUE Włoszczowa. Z sali padło wiele zapytań odnośnie kosztów budowy magazynów, ich eksploatacji i wytrzymałości.

Po wspólnym obiedzie przyszedł czas na drugą cześć konferencji, która została poświęcona klastrom energii. Na pytanie „Czy klastry energii mogą poprawić bezpieczeństwo energetyczne?” odpowiadał kol. dr Grzegorz Wisz z Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej. Niewątpliwie przez samorządami staje możliwość powoływania takich klastrów i skorzystania na ich obsługę ze środków unijnych. Ale aby one poprawnie funkcjonowały potrzebny są odpowiednie systemy informatyczny i o nich opowiadał w swojej prelekcji pt. „Rola systemów informatycznych w obsłudze klastrów energii” - kol. Jarosław Kotula z Asseco Poland.

Zgromadzeni goście o dalszych planach, problemach i rozwiązaniach rozmawiali jeszcze długo po zakończeniu konferencji.

SEP Oddział Rzeszowski dziękuje Partnerom: Asseco Poland, ML System S.A., PKEO, ZPUE Włoszowa oraz PGE Dystrybucja Oddział w Rzeszowie za możliwość zorganizowania konferencji.

 

Tekst: Katarzyna Micał

Fot. K. Micał, D.Kicia

                                    

 

 

 

 

Walny Zjazd Delegatów – Bydgoszcz 2022

Delegaci Oddziału Rzeszowskiego SEP: Barbara Kopeć, Zbigniew Styczeń, Bolesław Pałac oraz Orest Ivakhiv wzięli udział w Walnym Zjeździe Delegatów w Bydgoszczy w dniach 22-24 września 2022. Dwóch członków Oddziału Rzeszowskiego SEP z Ukrainy koledzy: Petro Stachiv oraz Orest Ivakhiv otrzymali Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Podczas zjazdu zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kadencji 2022-2026. Prezesem SEP został wybrany kol. Sławomir Cieślik.

Tekst: Katarzyna Micał

Zdjęcia: Bolesław Pałac

______________________________________________________________________________

Oddział Rzeszowski SEP na Targach Budownictwa EXPO Dom

Dzięki uprzejmości Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawiciele Oddziału Rzeszowskiego SEP mieli możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Targach Budownictwa EXPO Dom (17-18 września 2022).

Na wspólnym stanowisku z POIIB mieliśmy okazję porozmawiać oraz zaprezentować ofertę Oddziału Rzeszowskiego SEP. Zwiedzający byli zainteresowani szkoleniami oraz egzaminami przeprowadzanymi w naszym Oddziale. Pytali również o ekspertyzy oraz opinie, które wykonuje Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale. Podczas dwudniowych targów nasze stanowisko odwiedziło kilkadziesiąt osób.

Tekst Katarzyna Micał

Zdjęcia: Damian Kicia

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rodzinna integracja

Na prośbę swoich członków Oddział Rzeszowski SEP zorganizowała w drugą niedzielę września (11 września 2022) I Piknik Rodzinny. Na szczycie wzgórza, w widokiem sięgającym Bieszczadów i Tatr, z dobroczynnym wpływem solankowego powietrza zawitaliśmy do Solankowego Zacisza k. Rzeszowa.

Choć pogoda nas nie rozpieszczała to widoki oraz atrakcje tego miejsca wynagradzały nam padający co chwila deszcz. W gronie blisko 60-ciu osób wraz z dziećmi bawiliśmy się wyśmienicie i wspólnie korzystaliśmy z atrakcji ośrodka. Mini golf, kręgle, tyrolka, huśtawki, mega szachy, boisko do kosza i piłki siatkowej – to tylko cześć z licznych tam atrakcji. Członkom stowarzyszenia oraz ich pociechom przypadł do gusty kilkunastometrowy tor pontonowy. Przyznajemy, że bez względu na wiek bawiliśmy się tam wyśmienicie.

Przed deszczem chowaliśmy się w wiacie grillowej i rozkoszowali daniami z rusztu. Oczywiście nie obyło się bez gitary i śpiewów. Niezawodny kol. Roman Kliś przygrywał i rozbawiał towarzystwo. Jak widać – nawet najgorsza pogoda nie jest w stanie popsuć naszych spotkań. Bo najważniejsi w tym wszystkim jesteśmy MY i to że wciąż świetnie bawimy się w swoim towarzystwie.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Micał

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Międzynarodowy Dzień Elektryka w Oddziale Rzeszowskim SEP

Na terenie pięknego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego Cyziówka k. Rzeszowa w dniu 2 września 2022 członkowie oraz sympatycy Oddziału Rzeszowskiego SEP spotkali się z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka.

Choć święto to przypada w czerwcu to z powodu roku wyborczego w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich dopiero we wrześniu udało się zorganizować spotkanie. Blisko 60 osób wysłuchało dwóch bardzo ciekawych referatów. Pierwszy z nich o twórczości i życiu Ignacego Łukasiewicza przygotowali historycy z I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie: kol. Tadeusz Ochenduszko oraz kol. Marcin Świętoń.

 

Drugi referat dotyczył patrona roku 2022 w SEP – prof. Kazimierza Bisztygi. Sylwetkę wybitnego naukowca wdrażającego do przemysłu swoje rozwiązania, cenionego nauczyciela akademickiego, a także aktywnego działacza SEP przedstawili: kol. Bolesław Pałac oraz Robert Ziemba.

Podczas spotkania zostały wręczona wyróżnienia oraz medale. Z rąk Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP Zbigniewa Stycznia medal prof. Stanisława Fryzego odebrała kol. Anna Szlachta (Politechnika Rzeszowska), medal 100-lecia SEP odebrała kol. Bartoszek Cecylia. Szczególne wyróżnienie – Godność Zasłużonego Seniora SEP otrzymał kol. Edmund Myśliwy.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania udali się na kolację a tuż po niej przy dźwiękach gitary kol. Antoniego Klęska odśpiewali szlagiery muzyki polskiej.

Za możliwość organizacji Międzynarodowego Dnia Elektryka Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP dziękuje sponsorom - firmom: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych, Elektromontaż Rzeszów S.A. oraz SAWEL.

Tekst. Katarzyna Micał

Zdjęcia: Damian Kicia

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SEP Odział Rzeszowski na Malediwach i pustyni

Członkowie i Sympatycy Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w ostatnią sobotę sierpnia (27.08.2022) byli na intrygującej wycieczce: Pustynia, Ruiny Zamczyska i Malediwy.

Niestety to nie Sahara ani jaskółcze Gniazdo na Krymie jak również nie Kraj Wyspiarski w Azji ale było równie ciekawie.

Pustynia Błędowska, największy w Polsce i jeden z największych w Europie obszarów lotnych piasków, ponownie zaczyna przypominać prawdziwą pustynię. Co prawda piaskowych wydm i fatamorgany raczej tu nie zobaczymy ale obszar piasków robi wrażenie. W średniowieczu do powstałych w rejonie Olkusza kopalni srebra oraz ołowiu potrzebne były spore ilości drewna wykorzystywanego do wzmacniania szybów kopalnianych. Intensywna wycinka drzew oraz pobór wód gruntowych na terenach, gdzie podłoże stanowią żwiry i piaski, doprowadziły do powstania pustyni.

Po 10 rano zmierzamy w kierunku pustyni.

Rozpoczynamy od „zwiedzania” stacji transformatorowej

  

 

Następnie na rozgrzewkę konkurs z ustawianiem działa w odpowiednim kierunku i pod wymaganym kątem, nagrodą są oklaski i łyk piwa. Ruszamy na spacer po pustyni, piasek jest sypki, cieplutki jeszcze nie parzy w stopy, część osób boso, szukamy roślinek pustynnych i zwierzątek wytrzymujących te warunki. Znajdujemy charakterystyczne lejki są to pułapki na mrówki, które nie dają rady wyjść po sypkim piasku, a na dnie lejka czeka na swoje śniadanie….. mrówkolew pospolity. Znajdujemy drobniutkie kwiatki żółte i fioletowe, a nawet małą jarzębinę z jagodami. Słońce praży coraz mocniej, piasek zaczyna parzyć, a znalezione odłamki butelek powodują, że spacer wszyscy kończymy w butach. Uff jak gorąco!!

Ruszamy dalej do ruin Zamku Ogrodzieniec. Historia zamczyska sięga XIV wieku. Było ono w tym czasie niemym świadkiem wielu wydarzeń historycznych, takich jak np. potop szwedzki, a w obecnych czasach miejscem ekranizacji seriali i filmów. Zamek Ogrodzieniec wzniesiony za czasów króla Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej (515,5 m n.p.m.), to największy i najbardziej znany obiekt zamkowy na Śląsku, a także najpopularniejszy ze wszystkich zamków na Szlaku Orlich Gniazd. Stanowi przykład kunsztu dawnych budowniczych, którzy przez stulecia uczynili z Ogrodzieńca imponującą magnacką rezydencję. Dwukrotnie zdobyty i spalony przez Szwedów w trakcie potopu w XVII w., nie odzyskał dawnej świetności. Dziś obiekt pełni funkcję tzw. trwałej ruiny.

 

Dzięki dokonanej w ostatnim czasie modernizacji zamek zyskał nową, jednokierunkową trasę zwiedzania, na której znajdziemy m.in. odbudowane drewniane krużganki oraz dotrzemy do miejsc wcześniej niedostępnych dla odwiedzających. No to ruszamy: schody, schody, schody. Wszystkie wąskie, bardzo strome, kamienne wyposażone w łańcuchy, metalowe kręte, drewniane prawie pionowe ufff. Półtorej godzinny spacer uzmysławia ogrom budowli (fot.7), podziw wzbudzają umiejętności dawnych architektów. W miejscach dawnych pomieszczeń np. sali balowej, rycerskiej, prochowni, kuchni umieszczone opisy informacyjne. Na stromych schodach tworzą się zatory ale jest sympatycznie i wesoło. Nareszcie wyjście !!! ALE WARTO BYŁO!!!!

Trafiliśmy na piknik miały być loty balonem, helikopterem i inne atrakcje.

 

Droga do zamku 200-300 m oblepiona straganami ze wszystkim co można sprzedać, zjeść lub wypić. Jarmark!!! I jeszcze jedna ciekawostka, miejsca parkingowe są we wszystkich prywatnych ogrodach, właściciele stoją w bramach wjazdowych i zapraszają kierowców. Syci wrażeń opuszczamy jarmarczną wrzawę i ruszamy w drogę powrotną ale… niespodzianka.

Polskie Malediwy? Tak potocznie nazywany jest Park Gródek w Jaworznie. To miejsce, w którym w II połowie XX wieku znajdowała się kopalnia dolomitu w ostatnich latach przeszło niesamowitą rewitalizację. Zachwyca ono turystów, których co roku przybywa coraz więcej, by zobaczyć je na własne oczy. Zwiedzanie ułatwia świetna infrastruktura. Rozbudowane ścieżki, tablice dydaktyczne, a największą atrakcją tego miejsca są kładki prowadzące po tafli wody jednego ze stawów. Czasami podobno kładki są całkiem pod wodą.

 

W stawie Grudek powstała baza Diving Marina Koparki, która jest jedną z najpopularniejszych miejsc do nurkowania w naszym kraju. Jej nazwa pochodzi od tego, że w stawie są zatopione koparki.

 

Deszcz grzecznie poczekał aż wszyscy wsiedli do busa i pokropił na pożegnanie. Trzeba przyznać, że był to dzień pełen wrażeń.

Tekst i zdjęcia: Barbara Kopeć

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Wycieczka na Roztocze i kajaki Oddziału Rzeszowskiego SEP

Tym razem grupa 28 osobowa – członków Oddziału Rzeszowskiego SEP postanowiła spróbować swoich sił na wodzie. 16 lipca br. wyruszyliśmy w stronę Roztocza na spływ kajakowy.

Naszą wycieczkę zaplanowaliśmy od zwiedzania Kościoła na wodzie w Zwierzyńcu. Niestety nie mogliśmy zobaczyć jego wnętrza, ponieważ trwały tam przygotowania do ślubu.

Następnie spacerkiem przeszliśmy w kierunku Browaru w Zwierzyńcu. Po starych i zabytkowych murach oprowadzał nas sympatyczny piwowar, który bardzo ciekawie przybliżył nam historię najstarszego browaru w tym regionie. Jego początki sięgają 1806 roku. Po godzinnym spacerze i podziwianiu pierwszych maszyn do produkcji piwa odbyła się jego degustacji.

 

Następnie korzystając że w pobliżu jest przepiękny teren rekreacyjny pojechaliśmy w okolice Stawów Echo. Tam z wieży widokowej można było podziwiać piękne tereny roztoczańskiego rezerwatu przyrody. Kolejnym miłym dla oka widokiem było Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Różanieckiej gdzie w Karczmie Pod Szczęśliwym Karpiem zjedliśmy przepyszny obiad.

No i nadszedł czas sprawdzenia się z umiejętnością wiosłowania. W miejscowości Huta Szumy czekały na nas kajaki i zimny nurt rzeki Tanwia. Miał być to łagodny odcinek spływu, zaledwie 7-kilometrowy ale okazał się bardzo morderczy nawet dla silnych członków. Po ponad 2 godzinach walki z konarami, zwalonymi drzewami i gdzie nie gdzie mulastym dnem wszyscy dotarliśmy do mety.

 

 

Na szczęście przed powrotem do Rzeszowa mogliśmy się zrelaksować na hamakach w Zielonej Przystani i zajadać się grillem.

 

Zmęczeni ale zauroczeni roztoczańskimi pejzażami wróciliśmy do Rzeszowa.

Tekst i zdj. Katarzyna Micał

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Goście z Ukrainy w odwiedzinach w Oddziele Rzeszowskim SEP

 

Na zaproszenie Oddziału Rzeszowskiego SEP w dniu 14 lipca br. gościła w Rzeszowie delegacja z Zakładu Energetycznego ze Lwowa (Lvivoblenergo).W składzie lwowskiej delegacji przybyli: Pani Galyna Petrushka Dyrektor pionu komunikacji medialnej, współpraca z różnymi organizacjami państwowymi i społecznościowymi w Ukrainie oraz kolega Andrij Kriżaniwskij - członek SEP, emerytowany pracownik „Lvivoblenergo”, współzałożyciel muzeum energetyki we Lwowie, dokumentalista, numizmatyk.

Spotkanie miało typowo roboczy charakter i dotyczyło kilku problemów. Zostały omówione dotychczasowe zasady współpracy, w tym obecnej współpracy w zakresie pomocy humanitarnej i pomocy lwowskim (i nie tylko) energetykom. Zostały także omówione problemy z pozyskiwaniem materiałów elektrycznych w Polsce (nadające się do dalszej zabudowy i eksploatacji) oraz techniczne uwarunkowania na styku rozwiązań energetycznych w Ukrainie i w Polsce. Goście interesowali się ostatnią realizowaną przesyłką izolatorów kompozytowych i izolatorów transformatorowych firmy ABB (jest w trakcie transportu z Dolnego Śląska do Rzeszowa). Delegacja lwowska, w ramach dalszej współpracy między oddziałem Rzeszowskim SEP, a Lvivoblenergo we Lwowie, zaproponowała bliższe nawiązanie kontaktów na różnych płaszczyznach działania; pomoc różnego rodzaju, współpraca muzealna, techniczna, szkoleniowa i historyczna. Będzie to przedmiotem dalszych rozmów i kontaktów w nieodległym czasie. Strona ukraińska przedstawiła również obecną sytuację na Ukrainie; zagrożenia, problemy z paliwem, agregatami, zakwaterowaniem i wiele innych problemów, które niesie wojna. przebiegało w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Strony umówiły się do dalszej współpracy i kontaktów.

Tekst: Bolesław Pałac (v-ce Prezes SEP o/Rz)

Fot. K. Micał, B. Pałac

Spotkania w biurze SEP Oddział Rzeszowski. Po prawej goście z Ukrainy: Andrij Kriżaniwskij , Galyna Petrushka. Po lewej; Bolesław Pałac, Zbigniew Styczeń – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP

Goście z Ukrainy na rzeszowskim Rynku

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo

W dniu 1 lipca 2022 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Rozporządzenie znajduje się pod linkiem:

/photo/files/42022-~1.PDF

Ważna zmiana dotyczy dokumentacji potwierdzającej posiadanie wiedzy.

Każda osoba przystępująca do egzaminu powinna okazać kopię:

- świadectwa lub dyplomu potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

- świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

- certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

- świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

Posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, mogą również potwierdzać:

1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

W dniach od 1 do 2 lipca 2022 roku w hotelu Windsor w Jachrance odbyła się Rada Prezesów w której udział wzięli zarówno prezesi których kadencja się zakończyła jak i nowo wybrani prezesi z wszystkich oddziałów. Z ramienia naszego oddziału udział wzięła kol. Barbara Kopeć oraz kol. Zbigniew Styczeń.

 

Porządek obrad zawierał szereg spraw bieżących a także spraw z najbliższej przyszłości. Rozpoczęto od krótkiej informacji na temat działalności Zarządu Głównego i oddziałów, następnie skarbnik SEP przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2021. Następnym i zarazem jak się okazało głównym punktem spotkania był punkt dotyczący nowelizacji budżetu na rok 2022.

Nasi przedstawiciele na Radzie Prezesów Kol. Barbara Kopeć i kol. Zbigniew Styczeń

W kolejnym punkcie kol. Małgorzata Gregorczyk przedstawiła procedurę wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP. Wspaniała wiadomość dla naszego oddziału, dwa wnioski złożone o nadanie tego tytułu dla członków naszego oddziału przeszły pozytywną weryfikację i po raz pierwszy w historii naszego oddziału będziemy mieli członków honorowych. Osobami tymi są kol. Orest Ivahiv oraz Petro Stahiv profesorowie Politechniki Lwowskiej.

Kol. Aleksandra Konklewska przedstawiła informację na temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego WZD, a kol. Sławomir Cieślik przedstawił informacje na temat przygotowań do XL WZD w Bydgoszczy.

Długo trwała dyskusja na temat zmian w Regulaminie Rady Prezesów i została zakończona stwierdzeniem aby Radcy Prawni wypowiedzieli się na temat proponowanych zmian. Dokończenie dyskusji przeniesiono na następne spotkanie.

W sprawach różnych zostały poruszone następujące tematy:

- ochrona naszych znaków towarowych,

- informacja na temat otrzymanego grantu z Ministerstwa Edukacji na konkurs Euroelektra,

- informacja o wprowadzenie w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji

Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne w czasie którego nowi prezesi mogli się zapoznać i porozmawiać na tematy, które w różnych oddziałach są w różny sposób realizowane i rozwiązywane.

Zbigniew Styczeń

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

OFERTA PRACYWszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów