Aktualności


Ogłaszamy nabór na szkolenie

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje jednodniowe szkolenie adresowane dla osób które już posiadały uprawnienia energetyczne I grupy, a świadectwa kwalifikacyjne utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Szkolenie rozpocznie się 10 grudnia 2021

w godz. 9 – 14.30 (egzamin godz. 15)

Miejsce: ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) I piętro, sala nr 12.

 

Cena za szkolenie – 150 zł od osoby. Szkolenie zakończy się egzaminem. Opłata za jeden egzamin wynosi: 280,00 zł (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

Szkolenie odbędzie się, pod warunkiem zebrania minimum 10-osobowej grupy.

______________________________________________________________________________________________________________________

Szkolenie pomiarowe instalacji elektrycznych

 

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje szkolenie pomiarowe instalacji elektrycznych - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

Szkolenie odbędzie się 14 grudnia 2021

 

w godz. 9 - 15, ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) I piętro, sala nr 12.

 

 

Cena za szkolenie – 300 zł brutto od osoby. Szkolenie zakończy się egzaminem tego samego dnia o godz. 15.

Opłata za egzamin z zakresu Eksploatacji - 280,00 zł brutto, Dozoru - 280 zł brutto (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Medal imienia ks. Józefa Hermana Osińskiego dla profesora Zdobysława Flisowskiego.

 

W dniu 21.10.2021 r., podczas zorganizowanej przez Oddział Krakowski SEP IX Konferencji Naukowo Technicznej pt. „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”, profesorowi Zdobysławowi Flisowskiemu został wręczony medal imienia ks. Józefa Hermana Osińskiego. Medal przyznano decyzją Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP za „wybitne osiągniecia na polu naukowym i dydaktycznym oraz wkład w rozwój ochrony odgromowej”.

Profesor Zdobysław Flisowski to wybitny specjalista w zakresie ochrony odgromowej, ceniony w kraju i na świecie. Przez 40 lat kierował Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP, aktywnie działając również w ramach International Conference on Lightning Protection (ICLP). Był również zaangażowany w prace międzynarodowych komitetów normalizacyjnych związanych z ochroną odgromową, IEC TC81 i CENELEC TC 81X oraz komitetów naukowych i rad recenzentów wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Jest członkiem honorowym SEP. We wrześniu 2021 roku obchodził swoje 90-e urodziny.

W imieniu Zarządu, medal wręczyli członkowie OR SEP Grzegorz Masłowski i Robert Ziemba, którzy brali czynny udział w tej konferencji, prezentując zgłoszone referaty. Konferencja organizowana jest przez Oddział Krakowski SEP cyklicznie i stanowi forum dla wymiany poglądów na temat normalizacji, prowadzonych badań oraz metod projektowania, montażu i eksploatacji instalacji odgromowych i ochrony przeciwprzepięciowej. W ramach konferencji organizowana jest wystawa firm prezentujących wyroby związane z ochroną odgromową i przepięciową.

Tekst i zdj. Robert Ziemba

__________________________________________________________________________________

 

Ostatnie pożegnanie....

Mieczysław Kapusta 1949 -2021

 

W 1974 r. ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Rzeszowie na kierunku elektrotechnika przemysłowa, uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Po ukończeniu WSI rozpoczął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych, obecnie: ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. od stanowiska inżyniera stażysty poprzez majstra robót budowlanych, kierownika obiektu, kierownika budowy, kierownik Grypy Robót w Dębicy, dyrektor Zespołu Budów Dębica.

W latach 1984-85 pracował również na budowie eksportowej w Libii jako starszy majster robót elektrycznych.

Od 2002 do X.2021 r. był członkiem Rady Nadzorczej ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Sp. z o.o. w Jaśle.

Przez ponad 40 lat był członkiem Rzeszowskiego Oddziału SEP w kole przy firmie Elektromontaż Rzeszów.

Pogodny, zawsze uśmiechnięty, lubiany przez przyjaciół i współpracowników, dobry duch zagranicznych wycieczek SEP.

 

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Najbliższych

Zarząd i Członkowie Rzeszowskiego Oddziału

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

TARGI ENERGETAB 2021

 

W dniach 14-16.09.2021 w Bielsku – Białej odbyły się 34 Międzynarodowe Energetyczne Targi ENERGETAB 2021. Są to coroczne targi energetyczne w których udział biorą setki firm z branży energetycznej i elektrotechnicznej. Od dwóch lat, ze względu na pandemię koronawirusa targi mają skromniejszą formułę, mniej jest wystawców i mniej uczestników.

Niemniej jednak jak co roku, odwiedzający mogli znaleźć dla siebie interesujące stanowiska i skorzystać mogli z konsultacji i specjalistycznych szkoleń.

W targach wiodącymi tematami były; fotowoltaika i strefa OZE, magazynowanie energii i elektromobilność oraz pomiary elektryczne i aparatura dla linii nN, SN i WN.

Przyznano wiele medali, statuetek i wyróżnień. Medalem Prezesa SEP wyróżniono

„wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-540-PV”.

Inne ciekawe wyróżnienia to; statuetka „Złotego Lwa„ im. Kazimierza Szpotańskiego przyznana za produkt” teleskopowy drążek izolacyjny o podwyższonych parametrach mechanicznych TDI-M-B „ oraz Puchar Ministra Klimatu i Środowiska za produkt „ Innowacyjne urządzenie mechaniczne służące do podnoszenia całego słupa energetycznego

Jako uczestnik tych targów z wielkim zainteresowaniem zapoznałem się z nową technologią czyszczenia urządzeń elektrycznych za pomocą metody wykorzystania suchych gazów o ciśnieniu nie przekraczającym 0,5-1,5 bara. Mieszanka w postaci mgły gazowej podawana jest na czyszczone urządzenia za pomocą specjalistycznych dysz. Mieszanka dociera w niedostępne dla tradycyjnych metod miejsca i zakamarki podzespołów elektrycznych. Ta technologia pozwala też na czyszczenie urządzeń elektrycznych niskiego napięcia będących pod napięciem, w technologii PPN (czyszczenie - praca pod napięciem). Na stanowisku pokazowym był czyszczony transformator i rozdzielnica wyposażona w elektronikę.

W targach bielskich, jak co roku udział wzięła liczna grupa członków rzeszowskiego oddziału SEP. Do zobaczenia za rok.

opr. i zdj.

Bolesław Pałac

SEP Rzeszów

______________________________________________________________________________________________________________________________________

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

WYBRANE ZAGADNIENIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI WZEE 2021

 

W dniach 13-15 września 2021, w trybie hybrydowym odbyła się 16-ta Międzynarodowa Konferencja „ Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZEE’2021.

Organizatorem konferencji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej był rzeszowski oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS).

Inni współorganizatorzy konferencji to;

- Lviv Polytechnic National University

- Helmut – Schmith – Universitat der Bundeswehr Hamburg

- Technikal University of Kosice- Technicka

Patronat nad konferencją objęli; SEP, MEiN, IEEE, PAN, WEiI PRz, ARIEET, PTI, UM.

Celem tej konferencji była prezentacja dorobku naukowego , wymiana doświadczeń zawodowych oraz integracja interdyscyplinarnego środowiska naukowego z zakresu wybranych zagadnień elektrotechniki , elektroniki oraz mechatroniki.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane najnowsze osiągnięcia naukowe związane z przemysłem 4.0, elektromobilnością, odnawialnymi źródłami energii oraz smart elektroniką, indukujące rozwój gospodarki w oparciu o wiedzę.

Cała trzydniowa konferencja odbyła się w języku angielskim, zaś materiały z tej konferencji zostaną opublikowane w prestiżowym wydawnictwie IEEE Xplore.

opr i zdj.

Bolesław Pałac

 

 

 

 

 

65-lecie Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

Obchody jubileuszu odbyły się w dniu 9 września 2021 r. w Hotelu Blue Diamond w Nowej Wsi, 10 km od centrum Rzeszowa.

Patronat honorowy nad jubileuszem roztoczył prezydent Miasta Rzeszowa pan Konrad Fijołek oraz rektorzy: Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik i Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Wojewoda Podkarpacki pani Ewa Leniart przesłała list gratulacyjny pełen uznania dla działalności Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Obecnością zaszczycili nas szanowni goście: prezes SEP kol. Piotr Szymczak, Prezes NOT w Rzeszowie Pan Janusz Dobrzański, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej Pan Roman Zajdel Prof. PRz., doktor Honoris Causa PRz. Prof. Leszek Trybus, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Grzegorz Dubik, Zastępca Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów Pan Dawid Ziemiński, Prezes Zarządu Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. Pan Roman Leśniak, Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Rzeszowie Kol. Damian Mazur Prof. PRz. , członek SEP.

Przybyli Prezesi Stowarzyszeń skupionych w Federacji NOT oraz Prezesi sąsiednich Oddziałów SEP. Bardzo serdecznie powitaliśmy seniora Kol. Adama Zajdla, który jest członkiem SEP od 67 lat i należy do twórców Oddziału. W jubileuszu uczestniczyła również Pani Alicja Król wicedyrektor I LO w Rzeszowie, liceum w którym uczył się i pracował „Pierwszy Elektryk” Józef Herman Osiński.

65 lat to bardzo długi okres wypełniony pracą zdarzeniami radosnymi i smutnymi, jedne budzą uśmiech inne nostalgiczne wspomnienia. Przypomnijmy tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przekroczyli smugę cienia. Odeszli od nas m.in.: Ryszard Rut - prof. PRz; Jan Rusin – ponad 51 lat działalności, 4 kadencje jako prezes Oddziału; Adam Szalwa – 52 lata działalności, 3 kadencje jako prezes Oddziału; Józef Kuźniar – absolwent Politechniki w Budapeszcie inicjator wieloletnich kontaktów z węgierskimi Kolegami; Zbigniew Piekiełek – odszedł na wieczna wartę mjr Zbigniew Piekiełek ps. „Tarzan”, w SEP od 1954 r.; Bogusław Ferenc – międzynarodowy mistrz brydża sportowego, w SEP od 1957 r.

Historia Oddziału jest zawarta w dwóch monografiach po ukończeniu 50 i 60 lat.

Obecnie zostanie przedstawiona krótka historia ostatnich 5 lat.

Oddział kończy 65 lat działalności ze stanem osobowym 464 osoby, które są członkami 22 kół zakładowych, uczelnianych i szkolnych. Warto zaznaczyć, że 24% członków ma mniej niż 30 lat. Oprócz działalności integracyjnej czyli seminaria techniczne, konferencje, wycieczki techniczne i techniczno-turystyczne, prowadzimy działalność szkoleniową - kursy i egzaminy na świadectwa kwalifikacyjne Grupy 1 i Grupy 2.

Zachętą dla młodzieży szkolnej do zapoznania się ze Stowarzyszeniem są konkursy, które coroczne organizujemy lub współorganizujemy dla młodzieży:

1. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”

2. Konkurs na „Najciekawszą pracę własną uczniów szkół ponadpodstawowych”

3. „Mam pomysł” dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego

4. Na najlepszą pracę dyplomową absolwentów WEiI Politechniki Rzeszowskiej,

W tym roku dołącza piąty konkurs

5. „Stawiam na zielone” dla szkół średnich, popularyzujący tematyką OZE.

W mijającym 5-leciu zrealizowano bardzo wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów, które integrowały środowisko elektryków i energetyków z naszego regionu. Całe pięciolecie raczej nietypowe, ze względu na pandemię, najważniejsze wydarzenia to:

34 Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej, która odbyła się 3 września 2018 – Organizatorem ICLP 2018 w Rzeszowie był Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP przy współpracy z Rzeszowskim Oddziałem SEP oraz Politechniką Rzeszowską.

Konferencja ma ponad 65-letnią tradycję i jest platformą do wymiany informacji naukowych związanych z wyładowaniami atmosferycznymi i ich oddziaływaniem na ludzi, obiekty budowlane i urządzenia techniczne.

Wiąże się to z następnym projektem zrealizowanym przez ORz SEP.

29 września 2018 – nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablic pomnikowych Ks. Józefa Hermana Osińskiego na skwerze jego imienia w Rzeszowie. Uroczystość połączona była z obchodami 280 rocznicy urodzin Ks. Józefa Hermana Osińskiego.

13 stycznia 2021 – na skwerze im. Ks. J. H. Osińskiego nastąpiła wymiana tablicy pomnikowej z nowym wizerunkiem Pierwszego Elektryka.

Następną uroczystością były obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Spotkanie odbyło się 14 czerwca 2019 r. w malowniczym miejscu w Rzeszowie gdzie znajduje się niezwykły obiekt – Janiowe Wzgórze, połączenie natury, klasy, nowoczesności i niezwykle ciepłej atmosfery.

Podtrzymując tradycję współpracy z Politechniką Lwowską, 26-28 września 2019 – członkowie Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP wzięli udział w centralnych obchodach jubileuszu 100-lecia SEP we Lwowie, seminarium prowadził prof. Orest Ivakhiv członek Rzeszowskiego Oddziału SEP.

Dzięki zacieśnieniu współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, pierwszy raz wzięliśmy udział w konkursie Budowa Roku Podkarpacia.

W dziale elektrycznym, Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia otrzymała przebudowa stacji 110/15 kV Rzeszów Centralna na stację w wykonaniu wnętrzowym w technologii GIS. Zgłoszona przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.

W 2019 roku odbyły się normalnie dwa seminaria: wiosenne i jesienne, organizowaliśmy z PTI konferencję SDTiSI, byliśmy na nartach, pieszo przemierzaliśmy Połoniny, a Etna grzała nas w podeszwy.

I nadszedł rok 2020,…………………………………

ostatnie spotkanie „normalne” to Targi Budowlane 6-8 marca 2020r., na których występowaliśmy jako Oddział SEP w stoisku Izby Budowlanych. Następne spotkania odbywały się online, pewne kłopoty z przejściem do strefy wirtualnej zostały szybko przezwyciężone i powoli prowadziliśmy szkolenia, egzaminy, zebrania.

Przedstawiona historia potwierdza, że były to bardzo pracowite lata. Dla szczególnie aktywnych członków stowarzyszenia decyzją Zarządu Głównego SEP zostały przyznane odznaki honorowe i medale. Medale wręczyli Prezes SEP Kol. Piotr Szymczak i Prezes RzO SEP Kol. Barbara Kopeć:

Decyzją Zarządu Głównego SEP

Złotą odznakę honorową SEP otrzymali koledzy: Stanisław Baran, Tadeusz Chmiel, Grzegorz MasłowskiTadeusz Moskwa. Srebrną odznakę honorową SEP otrzymali koledzy: Jan Bober, Kazimierz Dworak, Łukasz Inglot, Grzegorz Łasica, Robert Nowak

Medal im. Inżyniera Kazimierza Szpotańskiego otrzymał Kol. Roman Kliś.

Medalem im. Profesora Romana Dzieślewskiego został wyróżniony kol. Damian Mazur.

Medal im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego otrzymali koledzy: Łukasz Boczar, Zbigniew Koper i Wiesław Kujda 

 

Medalem im. Profesora Stanisława Fryzego zostali wyróżnieni: Anna Szlachta, Piotr Jankowski-Mihułowicz, Kazimierz Kamuda, Wiesław Sabat Mariusz Węglarski - pracownicy Politechniki Rzeszowskiej

Decyzją zarządu Głównego SEP medalem 100-lecia SEP zostali wyróżnieni: Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz pan Roman Zajdel, Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Rzeszowie Pan Janusz Dobrzański i Kol. Adam Świdrak - senior SEP .

Zostały również przyznane medale „Pierwszego Elektryka” i statuetki tablic pomnikowych.

Zarządu Rzeszowskiego Oddziału SEP medalem im. Ks. Józefa Hermana Osińskiego zostali wyróżnieni: Kol. Piotr Szymczak, Kol. Piotr Wanat, Kol. Urszula Turek, Kol. Barbara Kopeć.

Decyzją Zarządu Rzeszowskiego Oddziału SEP statuetkę tablicy pomnikowej Ks. Józefa Hermana Osińskiego otrzymują:

Zarząd Główny SEP – statuetkę odebrał Prezes SEP Piotr Szymczak

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - statuetkę odebrał Przewodniczący Rady POD OIIB Pan Grzegorz Dubik.

Zakład Porcelany Elektrotechnicznej Zapel SA statuetkę odebrał Pan Roman Leśniak.

W podziękowaniach głos zabrali goście, usłyszeliśmy wiele miłych, ciepłych słów i pochwał naszej działalności.

Jeszcze bardzo ciekawy wykład na temat elektromobilności 

Następnie recital Edit Piaf i pełni wrażeń wychodzimy na taras, z którego widać sierp księżyca, gwiazdy na bezchmurnym niebie, a patrząc w dół niebiesko podświetlony basen, tajemnicze alejki i sączące się smakowite zapachy potraw z grilla.

Szczęśliwi, że spotkaliśmy się „na żywo”, rozmowom nie było końca.

 

 

Tekst: Barbara Kopeć

Zdjęcia : Katarzyna Micał

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Oddział Rzeszowski SEP na Targach Energii Odnawialnej w Poznaniu

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GreenPower w tym roku odbyły się w dniach 14-16 września na terenie Targów Poznańskich.

Podczas wydarzenia przedstawione zostały najnowsze produkty z zakresu fotowoltaiki, energii wiatrowej, wodnej oraz geotermalne. Duży nacisk został położony na ładowarki do pojazdów elektrycznych. Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone w roli eksperta ds. falowników hybrydowych Deye Technology Group Co. Ltd. Uczestniczyliśmy w szeregu wystąpień i spotkań związanych z przetwarzaniem energii elektrycznej oraz jej magazynowaniu.

Delegatem SEP został inż. Michał Frańczak. Przez trzy dni uczestniczył w panelach dyskusyjnych i przedstawiał swoją wiedze z zakresu OZE: „Śmiało mogę stwierdzić po powrocie z Targów, że moce produkcyjne niezaprzeczalnie rosną, a ceny spadają. Jednym z problemów jaki został poruszony podczas tegorocznego GreenPower było magazynowanie energii z OZE”.

Więcej informacji z targów znajduje sie w zakładce: MŁODZI W ODDZIALE.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pod patronatem SEP:

Politechnika Rzeszowska wraz z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza na 16 -tą międzynarodową konferencję Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZEE’2021. Konferencja odbędzie się w dniach 13 – 15 września 2021 w trybie hybrydowym.

Celem konferencji, organizowanej przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, jest prezentacja dorobku naukowego, wymiany doświadczeń zawodowych oraz integracja interdyscyplinarnego środowiska naukowego z zakresu wybranych zagadnień elektrotechniki, elektroniki oraz mechatroniki. Wydarzenie zaplanowane na 2021 rok, będzie już 16 spotkaniem poświęconym elektrotechnice i elektronice, które rok rocznie gromadzi naukowców zarówno ze środowiska akademickiego, jak i przemysłowego. Podczas konferencji omawiane są najnowsze osiągnięcia i przyszłe zmiany związane z mechatroniką, przemysłem 4.0, elektromobilnością, odnawialnymi źródłami energii oraz smart elektroniką indukujące rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ostatnie pożegnanie...

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi
śp. Bogusława Ferenca
Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składa
Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia
Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ostatnie pożegnanie....

 

W dniu 12.06.2021 w Warszawie zmarła Elżbieta Gromnicka 1928 - 2021)  , wnuczka Profesora Politechniki Lwowskiej  Romana Dzieślewskiego ( 1863- 1924). W 2013 roku SEP i PTETiS ustanowiły patronem roku Prof. Dzieślewskiego, w 150 rocznicę Jego urodzin.

Prof. Dzieślewski był organizatorem i kierownikiem pierwszej na ziemiach polskich Katedry Elektrotechniki, Rektorem Politechniki Lwowskiej. W roku jubileuszu 150 lecia urodzin ( 2013r)  po raz pierwszy poznaliśmy Jego wnuczkę , Panią Elżbietę Gromnicką, która brała udział w uroczystościach w Rzeszowie i we Lwowie.

Zmarła dostarczyła do SEP wiele cennych informacji i dokumentów o swoim Dziadku. Został wydany medal , książka o Profesorze  autorstwa prof. Hickiewicza i nagrany film dokumentalny.

SEP  organizując jubileuszowe uroczystości we Lwowie zadbał o renowację grobowca Profesora Dzieślewskiego na Cmentarzu Łyczakowskim. Ponowną renowację tego grobu przeprowadził SEP w 2019 roku, roku 100 - lecia SEP.

Panią Gromnicką zapamiętamy jako bardzo ciepłą i serdeczną osobę, która do końca życia  z wdzięcznością doceniała i dziękowała za to wszystko co robił SEP dla upamiętnienia pamięci  o Jej Dziadku, a dla elektrotechników pamięci wybitnego  i uzdolnionego Profesora  rodzącej się elektrotechniki.

Społeczność SEP dziękuje  za wszystko co od Niej otrzymaliśmy i za możliwość wspólnego kultywowania pamięci o Profesorze Dzieślewskim.

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Niech odpoczywa w pokoju Pana.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Oddział Rzeszowski SEP jest współorganizatorem konferencji z Okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2021. Zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji, która odbędzie się 20 maja (czwartek) o godz. 11 na platformie cyfrowej.

Aby otrzymać link na konferencję proszę zapisać się telefonicznie - 17 853 47 22

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szkolenie pomiarowe instalacji elektrycznych

 

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje szkolenie pomiarowe instalacji elektrycznych - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

Szkolenie odbędzie się 9 lipca 2021

 

 w godz. 9 - 15, ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) I piętro, sala nr 12.

 

 

Cena za szkolenie – 300 zł brutto. Szkolenie zakończy się egzaminem tego samego dnia o godz. 15.

Opłata za egzamin z zakresu Eksploatacji - 280,00 zł brutto, Dozoru - 280 zł brutto (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Konkurs prac dyplomowych studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

W dniu 15 stycznia 2021 r. on line odbył się finał konkursu prac dyplomowych studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej organizowanego corocznie przez Oddział Rzeszowski SEP.

Pierwszy etap konkursu organizowało Koło SEP przy Politechnice Rzeszowskiej,

Do finału zostało dopuszczonych 6 wyróżniających się prac dyplomowych. W poniższej tabeli podano tytuły prac dyplomowych oraz nazwiska autorów i opiekunów prac.

 

 

Lp.

Imię Nazwisko

Tytuł pracy konkursowej

Opiekun

 

  1.  

Marcin Maślach

inż.

Projekt i wykonanie układu sterowania panelem fotowoltaicznym

Dr inż.

Danuta Pliś

 

  1.  

Konrad Burdzel

mgr

Zwarcia w systemach elektroenergetycznych – wybrane zagadnienia

Dr inż.

Jadwiga Płoszyńska

 

  1.  

Rafał

Żyła

inż

Diagnozowanie procesu frezowania przy pomocy metod uczenia maszynowego

Dr inż.

Tomasz Żabiński

 

  1.  

Adrian

Zając

mgr

Wykorzystanie technologii skaningu laserowego przy projektowaniu oświetlenia iluminacyjnego obiektów architektonicznych

Dr inż.

Henryk Wachta

 

  1.  

Krystian Hryców

mgr

Bezsensoryczny sterownik silnika BLDC z predyktorem czasu komutacji

Dr inż.

Krzysztof Mleczko

 

  1.  

Michał Mielech

mgr

Badanie czynników wpływających na stopień odkształcenia prądu pobieranego przez wybrane układy zasilające stosowane w lampach LED

Dr inż.

Kazimierz Kuryło

 

 

Spotkanie odbyło się na platformie ZOOM, dyplomanci przedstawiali krótkie prezentacje: celu pracy, przeprowadzenia badań/pomiarów/obliczeń i podsumowania osiągnięć.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Pan Marcin Maślach: w pracy przedstawił porównanie produkcji energii elektrycznej przez dwa panele fotowoltaiczne, jeden ustawiony pod stałym kątem odpowiednim do szerokości geograficznej. Drugi panel podążał za Słońcem ustawiając się zawsze pod kątem 90o w stosunku do padających promieni słonecznych. Panel nadążny produkował o 40% więcej energii elektrycznej. Autor sam wykonał konstrukcje dla paneli i układ sterujący pracą panelu nadążnego w dwóch płaszczyznach.

Drugie miejsce zajął Pan Adrian Zając: przedstawił wykorzystanie skaningu laserowego do tworzenia bardzo dokładnych (z dokładnością do 2 mm) brył budowli w celu zaprojektowania iluminacji danego obiektu. Na podstawie chmury punktów został utworzony model geometryczny reprezentujący zabytkowy XIV wieczny kościół o skomplikowanej i niesymetrycznej budowie, bogaty w detale i akcenty architektoniczne. Następnie został opracowany i przedstawiony projekt iluminacji utworzonego modelu.

Na trzecim stopniu podium znalazł się Pan Rafał Żyła: ponieważ głównym celem inteligentnego systemu diagnozowania procesu technologicznego jest zapobieganie wytwarzania produktów, które nie spełniają warunków przyjętej specyfikacji, dzięki czemu wzrasta efektywność procesu produkcyjnego, autor opracował zespół kwalifikatorów wykorzystujących gałąź uczenia maszynowego zwaną uczeniem nadzorowanym do diagnozowania procesu frezowania.

Pozostałe również bardzo ciekawe prace zostały wyróżnione.

Nagrody w konkursie ufundował Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

 

Opracowała:

Barbara Kopeć

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Świąteczne spotkanie Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP

17 grudnia 2020r. odbyło się zdalnie świąteczne zebranie Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP. Podczas spotkania Prezes Barbara Kopeć omówiła m.in. bieżące funkcjonowanie Oddziału w dobie pandemii, podsumowała mijający 2020 rok i przedstawiła plany na rok 2021. Istniejące zagrożenie sanitarne wymusiło zmianę organizacyjną zaplanowanych imprez, seminariów, szkoleń czy kursów. Jednak po mimo obostrzeń praca Oddziału Rzeszowskiego odbywała się płynnie. Oddział Rzeszowski SEP był w mijającym roku współorganizatorem m.in. XXIV Międzynarodowego Seminarium Metrologów oraz Gali Budowy Roku Podkarpacia 2019. Dzięki dużemu wysiłkowi Komisji Kwalifikacyjnych funkcjonujących w Oddziale Rzeszowskim po mimo trudnej sytuacji udało się przeprowadzić zaplanowane egzaminy.

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów