Aktualności


Informacja w sprawie opłat za egzamin w 2022 roku:

opłata za egzamin kwalifikacyjny w 2022 roku przeprowadzany przez Komisje Kwalifikacyjne powołane przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich będzie wynosiła: 301 zł z zakresu Eksploatacji oraz 301 zł z zakresu Dozoru.

Terminy egzaminów w 2022 roku znajduja sie w zakładce: TERMINY I TEMATYKA EGZAMINÓW.

__________________________________________________________________

Ogłaszamy nabór na kurs!

On line

 

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje kurs dla osób, które nie posiadają uprawnień energetycznych, a także dla osób posiadających już uprawnienia, które utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

Kurs rozpocznie się od 14 do 18 lutego 2022

 

Szkolenie odbywać się będzie on line za pomocą platformy zoom.

Każdy z uczestników otrzyma link do logowania się

(5 spotkań –łącznie 25 godz.) w godz. 14 – 18.
 

 

Cena za kurs – 500 zł brutto. Kurs zakończy się egzaminem w dniu 22 lutego o godz. 15, ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) II piętro, sala nr 21.

Opłata za egzamin z zakresu Eksploatacji - 301,00 zł brutto (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

 

________________________________________________________________________

 

Ogłaszamy nabór na szkolenie

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje jednodniowe szkolenie adresowane dla osób które już posiadały uprawnienia energetyczne I grupy, a świadectwa kwalifikacyjne utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Szkolenie rozpocznie się 7 lutego 2022

w godz. 9 – 14.30 (egzamin godz. 15)

Miejsce: ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) I piętro, sala nr 12.

 

Cena za szkolenie – 180 zł od osoby. Szkolenie zakończy się egzaminem. Opłata za jeden egzamin wynosi: 301,00 zł (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

Szkolenie odbędzie się, pod warunkiem zebrania minimum 10-osobowej grupy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2020

 

Uroczysta Gala zakończenia Konkurs BRP 2020 odbyła się 19 listopada 2021 r. w nowej siedzibie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Konkurs jest organizowany przez POIIB wspólnie z pięcioma stowarzyszeniami, których oddziały mieszczą się w Rzeszowie: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej i Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski. Stowarzyszenia przedstawiają obiekty, które otrzymały nagrody I stopnia i tytuł Budowy Roku. Z prezentowanych obiektów Kapituła Konkursowa składająca się z przedstawicieli wszystkich Stowarzyszeń wybiera obiekt, który otrzymuje Grand Prix z Diamentem oraz Tytuł Budowy Roku Podkarpacia 2020. Nagrodę Główną otrzymał budynek biurowy, obiekt PZIiTB Oddział w Rzeszowie, zaprojektowany przez ‘S.T. ARCHTEKCI’Robert Szular i Maciej Trybus Sp. z o.o , Rzeszów.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski przedstawił dwa obiekty:

w kategorii Instalacje Elektryczne i Rozdzielnie i instalacje elektryczne:

 

Nagrodę I STOPNIA ORAZ TYTUŁ Budowa Roku Podkarpacia 2020 w kategorii rozdzielne elektryczne otrzymuje: Rozbudowa i Przebudowa Lodowiska w Dębicy

 

Przebudowa polegała m. in. na wzmocnieniu konstrukcji stalowej dachu, montażu przewodów wentylacyjnych i zainstalowaniu nowego układu chłodzącego. Na płycie lodowiska została położona systemowa, wielofunkcyjna nawierzchnia polipropylenowa, która poza okresem mrożenia tafli będzie wykorzystana jako boisko, plac do jazdy na rolkach, plac do ćwiczeń czy do organizacji wystaw i koncertów.

W ramach prac elektrycznych wymieniono transformator na nowy o mocy S = 1000kVA, wykonano nową instalację elektryczną zasilania i oświetlenia płyty lodowiska i zaplecza oraz zainstalowano szafę automatyki BMS wraz z oprogramowaniem do wizualizacji i sterowania pracą maszynowni chłodniczej. Do oświetlenia płyty lodowiska zastosowano LED-owe źródła światła wyposażone w moduł sterowania umożliwiający płynną regulację natężenia oświetlen płyty lodowiska w zakresie 0-100%. System automatyki ma za zadanie kontrolowanie wyznaczonych procesów i procedur utrzymania oraz obsługi obiektu w zakresie utrzymania chłodu. Dla zapewnienia właściwej realizacji powyższych funkcji system automatyki został oparty o sterownik swobodnie programowalny, panel operatorski oraz oprogramowanie specjalistyczne SCADA.

System nadzoru umożliwia obserwowanie stanów pracy, awarii i sterowanie ich działaniem przy pomocy komputera osobistego. Stacja operatorska jest podstawowym stanowiskiem pracy operatora – dyspozytora nadzorującego pracę systemu chłodzenia płyty lodowiska.

Chłodzenie tafli lodowej zapewniają dwa zestawy maszynowe o mocy 340 kW każdy, pracujące na dwóch substancjach chłodzących: amoniak i glikol. Dzięki zastosowaniu glikolu ilość bardziej niebezpiecznego amoniaku zmniejszyła się z 7 ton do 150 kg, stąd układ jest bardziej przyjazny dla użytkowników i środowiska.

Statuetki i Dyplomy otrzymali

  1. Inwestor zadania: Gmina Miasto Dębica
  2. Gospodarz obiektu MOSiR reprezentowany przez Panią Dyrektor Martę Pawełko–Tokarz oraz zastępcę Dyrektora Pana Roberta Mazura
  3. Wykonawca: Firma PESAM Spółka zoo z siedzibą w Dębicy reprezentowana przez Dyrektora do spraw inwestycji Pana Marcina Zaborniaka
  4. Jednostka Projektowa: Biuro Projektowo - Budowlane Inwest-Bau Spółka zoo z siedzibą w Dębicy.

Gratulacje dla Zwycięzców!!!!!

Nagrodę I STOPNIA ORAZ TYTUŁ Budowa Roku Podkarpacia 2020 w kategorii rozdzielne i instalacje elektryczne otrzymuje obiekt: Instalacje elektryczne w budynku Resovia Office

Resovia Office - 12 piętrowy budynek biurowo-usługowy wzniesiony w miejscu dużego zagęszczenia innych budynków stąd wysokie wymagania odnośnie zasilania energią elektryczną oraz wykonania instalacji. Szczególny nacisk położono na instalacje ochrony pożarowej budynku. Instalacje elektryczne wykonano przewodami ognioodpornymi oraz bezhalogenowymi nierozprzestrzeniającymi płomienia. Zasilanie podstawowe z własnego transformatora o mocy S = 1000kVA. Zasilanie rezerwowe o mocy P = 150 kW, linią kablową ze stacji transformatorowej Kopisto.

Instalacja wewnętrzna w układzie TN-S. Elementy instalacji m. in. wewnętrzne linie zasilające, tablice rozdzielcze, instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacje zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Instalacje teletechniczne obejmują system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system centralnego monitoringu, oprawy wyposażone we własne inwertery o czasie pracy bateryjnym co najmniej 1 godzina. W pożarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji są stosowane kable przeciwpożarowe. Przy wejściu do budynku znajduje się przycisk pożarowego wyłącznika prądu, który odłącza wszystkie rozdzielnie elektryczne za wyjątkiem rozdzielni RPOŻ oraz szafy wentylacji pożarowej CERBEX. Innowacyjnym rozwiązaniem jest system nadciśnieniowego oddymiania klatki schodowej. Prawidłowo zaprojektowany system gwarantuje możliwość bezpiecznego opuszczenia zagrożonej kondygnacji i/lub całego budynku, kiedy jedyną drogą ucieczki są klatki schodowe. Wytwarza nadciśnienie, ukierunkowuje przepływ powietrza/dymu, otwiera i zamyka drzwi strefy chronionej.

Przewidziano również ochronę odgromową z zapewnieniem II poziomu ochrony. Ponieważ na dachu znajduje się bardzo dużo metalowych elementów wyposażenia, stąd siatką zwodów umieszczono na masztach o wysokości 7 metrów.

Statuetki i dyplomy otrzymali:

  1. Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe ELSTAR Spółka z o.o. reprezentowane przez Kierownika Budowy Pana Artura Szagańca

  1. Inwestor:

MK INVEST Spółka zoo reprezentowana przez Członka Zarządu Spółki Pana Wiesława Myszkę

  1. Jednostka projektowa:

BETA Spółka z o.o. reprezentowana przez Pana Pawła Popka oraz Pana Damiana Kalandyka

dyplomy: 1. dla Pawła Popka – projektanta instalacji teletechnicznej, 2. Damiana Kalandyka – głównego projektanta zadania i dla Pana Bolesława Pałaca inspektora nadzoru .

Gratulacje dla odznaczonych.

Statuetki i dyplomy dla twórców budynku Resovia Office w Rzeszowie

Statuetki i dyplomy wręczali: Barbara Kopeć Prezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Jarosław Suchora członek Prezydium Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tekst: Barbara Kopeć

Zdjęcia : strony internetowe

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs prac dyplomowych studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej,

Finał konkursu odbył się 30 listopada 2021 r. w siedzibie Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Pierwszy etap konkursu organizowało Koło SEP przy Politechnice Rzeszowskiej. Do finału zostało dopuszczonych 8 wyróżniających się prac dyplomowych. W poniższej tabeli podano wyniki konkursu, tytuły prac dyplomowych, nazwiska autorów i opiekunów prac.

 

Wynik konkursu

Imię Nazwisko

Tytuł pracy

Opiekun

 

 

I miejsce

 

Kamil Dąbrowski

praca magisterska

 

Ewaluacja rozwiązań technologii Internet of Things w kontekście monitorowania zanieczyszczeń środowiska

dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz

 

 

 

II miejsce

Arkadiusz Szymański

praca magisterska

 

Synteza użytkowych konstrukcji anten struktur tekstronicznych z interfejsem RFID dedykowanych do pracy w systemie IoTT

dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz,

 

III miejsce

Michał Frańczak

praca inżynierska

Projektowanie iluminacji obiektów z elewacjami o odbiciu lambertowskim

dr inż.

Henryk Wachta

 

 

wyróżnienie

Martyna Chrobak

magisterska

Analiza przepięć atmosferycznych w sieci elektroenergetycznej

dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

 

 

wyróżnienie

Patryk Kazana

 

magisterska

Systemy bezpieczeństwa stosowane pryz dystrybucji paliw płynnych

dr hab. inż. Mariusz Węglarski, prof. PRz

 

 

wyróżnienie

Marek Kołcz

magisterska

Zagadnienie zastosowania systemów RFID w technice pralniczej

dr inż. Bartosz Pawłowicz

 

 

wyróżnienie

Marcin Makowiec

magisterska

System nawigacji inercjalnej z czujnikiem typu MEMS

dr inż. Piotr Ptak

 

 

wyróżnienie

Karol Śpiewak

 

magisterska

Analiza jakości połączeń elektrycznych z wykorzystaniem metody termowizyjnej

dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz

 

 

Prace oceniało jury w składzie:

Kol. Barbara Kopeć, Prezes SEP ORz, - przewodnicząca konkursu

Kol. Zbigniew Styczeń, Wiceprezes

Kol. Urszula Turek, Sekretarz

Kol. Robert Ziemba, Członek Zarządu SEP ORz, Prezes Koła SEP PRz,

Kol. Mariusz Węglarski, Sekretarz Koła SEP PRz,

Kol. Irena Jamróz – Członek SEP.

Uczestnicy Konkursu przedstawiali krótkie prezentacje: celu pracy, przeprowadzenia badań/pomiarów/obliczeń i podsumowania osiągnięć oraz odpowiadali na pytania zadwane przez członków jury.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Pan Kamil Dąbrowski: W pracy został utworzony system funkcjonującego zgodnie z koncepcją Internetu Rzeczy, służący do monitorowania oraz analizy jakości powietrza i dzięki temu poszerzenie dostępnych na rynku komercyjnym rozwiązań tego typu. Zaprojektowane urządzenie umożliwi każdemu użytkownikowi podłączenie go do lokalnejsieci, po czym dodanie do serwisu, którego zadaniem będzie gromadzenie przesyłanych przez czujnik (mierzący określonego typu zanieczyszczenia) informacji, a następnie ich wizualizacja i możliwość dostępu do danych aktualnych oraz historycznych. Przeprowadzona w pracy analiza danych o jakości powietrza w czterech dużych miastach Polski potwierdza, że zjawisko smogu wciąż jest zagrożeniem dla zdrowia ludzi, a dopuszczalne wartości stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 określone przez Światową Organizację Zdrowia są nagminnie przekraczane. Zrealizowany projekt systemu Smoglomerat może stanowić kolejne narzędzie do monitorowania i badania tego zjawiska w dowolnym miejscu dzięki wykorzystaniu technologii Internetu rzeczy. Użytkownik posiadając urządzenie może na bieżąco być informowany o zanieczyszczeniach w jego bezpośrednim otoczeniu, co pozwala mu ich uniknąć, tym samym zmniejszyć ryzyko chorób powodowanych pośrednio przez wystawienie na wysokie stężenia smogu.

 

Drugie miejsce zajął Pan Arkadiusz Szymański: Opracowanie grupy konstrukcji anten szytych/haftowanych z wykorzystaniem nici przewodzących za pomocą oprogramowania EMCoS Studio. Scharakteryzowano podstawowe parametry anten pasma HF i UHF i przedstawiono proces projektowania struktur antenowych wykonanych z nici przewodzących. Zaprojektowano układ sprzęgający antenę pasma UHF z elektronicznym chipem. Przedstawiono proces syntezy oraz symulacji przykładowej anteny tekstronicznego identyfikatora. Ostatecznie opracowano trzy konstrukcje anten identyfikatora złożonych z pętli antenowej pasma HF oraz UHF. Następnie przeprowadzono obliczenia numeryczne oraz analizę wyników w celu zbadania wpływu konduktywności nici na parametry anteny. Badania przeprowadzono dla czterech nici przewodzących. Prawidłowość działania zaprojektowanych konstrukcji potwierdziły badania symulacyjne, na ich podstawie można stwierdzić, że jest możliwe wykonywanie użytkowych konstrukcji anten z nici przewodzących.

Na trzecim stopniu podium znalazł się Pan Michał Frańczak: praca przedstawia opracowanie iluminacji strefowej jednego z najczęściej odwiedzanych miejsc turystycznych w Portugalii, projekt iluminacji miejskiego ratusza w Porto z elewacją o cechach odbicia lambertowskiego oraz wykonanie trójwymiarowego modelu obiektu, dobranie rzeczywistej tekstury modelu wraz z odwzorowaniem szczegółów budynku, rzeźb i zdobień, wyselekcjonowanie opraw służących do koncepcyjnego oświetlenia. Przedstawiona wizualizacja ukazuje walory estetyczne i architektoniczne zabytkowego obiektu. Zastosowana w projekcie technika umożliwia oświetlenie ratusza w Porto jedocześnie w sposób zalewowy i punktowy co czyni budowlę niezwykle atrakcyjną wśród innych zabytków architektonicznych miasta. Poprzez nową koncepcję oświetlenia ratusza udało się uwidocznić historyczny charakter budynku, a jednocześnie podkreślić nierozerwalny związek ze współczesnym Porto. Każda z wizualizacji przedstawiona przez autora jest możliwa do wykonania.

Pozostałe również bardzo ciekawe prace zostały wyróżnione.

Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Wszyscy uczestnicy otrzymali również dyplomy oraz drobne upominki.

Organizatorzy serdecznie gratulują uczestnikom konkursu i dziękują sponsorom za wsparcie tego pięknego przedsięwzięcia.

Tekst: Barbara Kopeć

Zdjęcia: Robert Ziemba

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Medal imienia ks. Józefa Hermana Osińskiego dla profesora Zdobysława Flisowskiego.

 

W dniu 21.10.2021 r., podczas zorganizowanej przez Oddział Krakowski SEP IX Konferencji Naukowo Technicznej pt. „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”, profesorowi Zdobysławowi Flisowskiemu został wręczony medal imienia ks. Józefa Hermana Osińskiego. Medal przyznano decyzją Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP za „wybitne osiągniecia na polu naukowym i dydaktycznym oraz wkład w rozwój ochrony odgromowej”.

Profesor Zdobysław Flisowski to wybitny specjalista w zakresie ochrony odgromowej, ceniony w kraju i na świecie. Przez 40 lat kierował Polskim Komitetem Ochrony Odgromowej SEP, aktywnie działając również w ramach International Conference on Lightning Protection (ICLP). Był również zaangażowany w prace międzynarodowych komitetów normalizacyjnych związanych z ochroną odgromową, IEC TC81 i CENELEC TC 81X oraz komitetów naukowych i rad recenzentów wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Jest członkiem honorowym SEP. We wrześniu 2021 roku obchodził swoje 90-e urodziny.

W imieniu Zarządu, medal wręczyli członkowie OR SEP Grzegorz Masłowski i Robert Ziemba, którzy brali czynny udział w tej konferencji, prezentując zgłoszone referaty. Konferencja organizowana jest przez Oddział Krakowski SEP cyklicznie i stanowi forum dla wymiany poglądów na temat normalizacji, prowadzonych badań oraz metod projektowania, montażu i eksploatacji instalacji odgromowych i ochrony przeciwprzepięciowej. W ramach konferencji organizowana jest wystawa firm prezentujących wyroby związane z ochroną odgromową i przepięciową.

Tekst i zdj. Robert Ziemba

__________________________________________________________________________________

 

Ostatnie pożegnanie....

Mieczysław Kapusta 1949 -2021

 

W 1974 r. ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Rzeszowie na kierunku elektrotechnika przemysłowa, uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Po ukończeniu WSI rozpoczął pracę w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych, obecnie: ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. od stanowiska inżyniera stażysty poprzez majstra robót budowlanych, kierownika obiektu, kierownika budowy, kierownik Grypy Robót w Dębicy, dyrektor Zespołu Budów Dębica.

W latach 1984-85 pracował również na budowie eksportowej w Libii jako starszy majster robót elektrycznych.

Od 2002 do X.2021 r. był członkiem Rady Nadzorczej ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Sp. z o.o. w Jaśle.

Przez ponad 40 lat był członkiem Rzeszowskiego Oddziału SEP w kole przy firmie Elektromontaż Rzeszów.

Pogodny, zawsze uśmiechnięty, lubiany przez przyjaciół i współpracowników, dobry duch zagranicznych wycieczek SEP.

 

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Najbliższych

Zarząd i Członkowie Rzeszowskiego Oddziału

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

TARGI ENERGETAB 2021

 

 

W dniach 14-16.09.2021 w Bielsku – Białej odbyły się 34 Międzynarodowe Energetyczne Targi ENERGETAB 2021. Są to coroczne targi energetyczne w których udział biorą setki firm z branży energetycznej i elektrotechnicznej. Od dwóch lat, ze względu na pandemię koronawirusa targi mają skromniejszą formułę, mniej jest wystawców i mniej uczestników.

Niemniej jednak jak co roku, odwiedzający mogli znaleźć dla siebie interesujące stanowiska i skorzystać mogli z konsultacji i specjalistycznych szkoleń.

W targach wiodącymi tematami były; fotowoltaika i strefa OZE, magazynowanie energii i elektromobilność oraz pomiary elektryczne i aparatura dla linii nN, SN i WN.

Przyznano wiele medali, statuetek i wyróżnień. Medalem Prezesa SEP wyróżniono

„wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-540-PV”.

Inne ciekawe wyróżnienia to; statuetka „Złotego Lwa„ im. Kazimierza Szpotańskiego przyznana za produkt” teleskopowy drążek izolacyjny o podwyższonych parametrach mechanicznych TDI-M-B „ oraz Puchar Ministra Klimatu i Środowiska za produkt „ Innowacyjne urządzenie mechaniczne służące do podnoszenia całego słupa energetycznego

Jako uczestnik tych targów z wielkim zainteresowaniem zapoznałem się z nową technologią czyszczenia urządzeń elektrycznych za pomocą metody wykorzystania suchych gazów o ciśnieniu nie przekraczającym 0,5-1,5 bara. Mieszanka w postaci mgły gazowej podawana jest na czyszczone urządzenia za pomocą specjalistycznych dysz. Mieszanka dociera w niedostępne dla tradycyjnych metod miejsca i zakamarki podzespołów elektrycznych. Ta technologia pozwala też na czyszczenie urządzeń elektrycznych niskiego napięcia będących pod napięciem, w technologii PPN (czyszczenie - praca pod napięciem). Na stanowisku pokazowym był czyszczony transformator i rozdzielnica wyposażona w elektronikę.

W targach bielskich, jak co roku udział wzięła liczna grupa członków rzeszowskiego oddziału SEP. Do zobaczenia za rok.

opr. i zdj.

Bolesław Pałac

SEP Rzeszów

______________________________________________________________________________________________________________________________________

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

WYBRANE ZAGADNIENIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI WZEE 2021

 

W dniach 13-15 września 2021, w trybie hybrydowym odbyła się 16-ta Międzynarodowa Konferencja „ Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZEE’2021.

Organizatorem konferencji na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej był rzeszowski oddział Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS).

Inni współorganizatorzy konferencji to;

- Lviv Polytechnic National University

- Helmut – Schmith – Universitat der Bundeswehr Hamburg

- Technikal University of Kosice- Technicka

Patronat nad konferencją objęli; SEP, MEiN, IEEE, PAN, WEiI PRz, ARIEET, PTI, UM.

Celem tej konferencji była prezentacja dorobku naukowego , wymiana doświadczeń zawodowych oraz integracja interdyscyplinarnego środowiska naukowego z zakresu wybranych zagadnień elektrotechniki , elektroniki oraz mechatroniki.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane najnowsze osiągnięcia naukowe związane z przemysłem 4.0, elektromobilnością, odnawialnymi źródłami energii oraz smart elektroniką, indukujące rozwój gospodarki w oparciu o wiedzę.

Cała trzydniowa konferencja odbyła się w języku angielskim, zaś materiały z tej konferencji zostaną opublikowane w prestiżowym wydawnictwie IEEE Xplore.

opr i zdj.

Bolesław Pałac

 

 

 

 

 

65-lecie Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

Obchody jubileuszu odbyły się w dniu 9 września 2021 r. w Hotelu Blue Diamond w Nowej Wsi, 10 km od centrum Rzeszowa.

Patronat honorowy nad jubileuszem roztoczył prezydent Miasta Rzeszowa pan Konrad Fijołek oraz rektorzy: Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik i Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Wojewoda Podkarpacki pani Ewa Leniart przesłała list gratulacyjny pełen uznania dla działalności Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Obecnością zaszczycili nas szanowni goście: prezes SEP kol. Piotr Szymczak, Prezes NOT w Rzeszowie Pan Janusz Dobrzański, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej Pan Roman Zajdel Prof. PRz., doktor Honoris Causa PRz. Prof. Leszek Trybus, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pan Grzegorz Dubik, Zastępca Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów Pan Dawid Ziemiński, Prezes Zarządu Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. Pan Roman Leśniak, Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Rzeszowie Kol. Damian Mazur Prof. PRz. , członek SEP.

Przybyli Prezesi Stowarzyszeń skupionych w Federacji NOT oraz Prezesi sąsiednich Oddziałów SEP. Bardzo serdecznie powitaliśmy seniora Kol. Adama Zajdla, który jest członkiem SEP od 67 lat i należy do twórców Oddziału. W jubileuszu uczestniczyła również Pani Alicja Król wicedyrektor I LO w Rzeszowie, liceum w którym uczył się i pracował „Pierwszy Elektryk” Józef Herman Osiński.

65 lat to bardzo długi okres wypełniony pracą zdarzeniami radosnymi i smutnymi, jedne budzą uśmiech inne nostalgiczne wspomnienia. Przypomnijmy tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przekroczyli smugę cienia. Odeszli od nas m.in.: Ryszard Rut - prof. PRz; Jan Rusin – ponad 51 lat działalności, 4 kadencje jako prezes Oddziału; Adam Szalwa – 52 lata działalności, 3 kadencje jako prezes Oddziału; Józef Kuźniar – absolwent Politechniki w Budapeszcie inicjator wieloletnich kontaktów z węgierskimi Kolegami; Zbigniew Piekiełek – odszedł na wieczna wartę mjr Zbigniew Piekiełek ps. „Tarzan”, w SEP od 1954 r.; Bogusław Ferenc – międzynarodowy mistrz brydża sportowego, w SEP od 1957 r.

Historia Oddziału jest zawarta w dwóch monografiach po ukończeniu 50 i 60 lat.

Obecnie zostanie przedstawiona krótka historia ostatnich 5 lat.

Oddział kończy 65 lat działalności ze stanem osobowym 464 osoby, które są członkami 22 kół zakładowych, uczelnianych i szkolnych. Warto zaznaczyć, że 24% członków ma mniej niż 30 lat. Oprócz działalności integracyjnej czyli seminaria techniczne, konferencje, wycieczki techniczne i techniczno-turystyczne, prowadzimy działalność szkoleniową - kursy i egzaminy na świadectwa kwalifikacyjne Grupy 1 i Grupy 2.

Zachętą dla młodzieży szkolnej do zapoznania się ze Stowarzyszeniem są konkursy, które coroczne organizujemy lub współorganizujemy dla młodzieży:

1. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”

2. Konkurs na „Najciekawszą pracę własną uczniów szkół ponadpodstawowych”

3. „Mam pomysł” dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego

4. Na najlepszą pracę dyplomową absolwentów WEiI Politechniki Rzeszowskiej,

W tym roku dołącza piąty konkurs

5. „Stawiam na zielone” dla szkół średnich, popularyzujący tematyką OZE.

W mijającym 5-leciu zrealizowano bardzo wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów, które integrowały środowisko elektryków i energetyków z naszego regionu. Całe pięciolecie raczej nietypowe, ze względu na pandemię, najważniejsze wydarzenia to:

34 Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej, która odbyła się 3 września 2018 – Organizatorem ICLP 2018 w Rzeszowie był Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP przy współpracy z Rzeszowskim Oddziałem SEP oraz Politechniką Rzeszowską.

Konferencja ma ponad 65-letnią tradycję i jest platformą do wymiany informacji naukowych związanych z wyładowaniami atmosferycznymi i ich oddziaływaniem na ludzi, obiekty budowlane i urządzenia techniczne.

Wiąże się to z następnym projektem zrealizowanym przez ORz SEP.

29 września 2018 – nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablic pomnikowych Ks. Józefa Hermana Osińskiego na skwerze jego imienia w Rzeszowie. Uroczystość połączona była z obchodami 280 rocznicy urodzin Ks. Józefa Hermana Osińskiego.

13 stycznia 2021 – na skwerze im. Ks. J. H. Osińskiego nastąpiła wymiana tablicy pomnikowej z nowym wizerunkiem Pierwszego Elektryka.

Następną uroczystością były obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Spotkanie odbyło się 14 czerwca 2019 r. w malowniczym miejscu w Rzeszowie gdzie znajduje się niezwykły obiekt – Janiowe Wzgórze, połączenie natury, klasy, nowoczesności i niezwykle ciepłej atmosfery.

Podtrzymując tradycję współpracy z Politechniką Lwowską, 26-28 września 2019 – członkowie Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP wzięli udział w centralnych obchodach jubileuszu 100-lecia SEP we Lwowie, seminarium prowadził prof. Orest Ivakhiv członek Rzeszowskiego Oddziału SEP.

Dzięki zacieśnieniu współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, pierwszy raz wzięliśmy udział w konkursie Budowa Roku Podkarpacia.

W dziale elektrycznym, Nagrodę I stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia otrzymała przebudowa stacji 110/15 kV Rzeszów Centralna na stację w wykonaniu wnętrzowym w technologii GIS. Zgłoszona przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.

W 2019 roku odbyły się normalnie dwa seminaria: wiosenne i jesienne, organizowaliśmy z PTI konferencję SDTiSI, byliśmy na nartach, pieszo przemierzaliśmy Połoniny, a Etna grzała nas w podeszwy.

I nadszedł rok 2020,…………………………………

ostatnie spotkanie „normalne” to Targi Budowlane 6-8 marca 2020r., na których występowaliśmy jako Oddział SEP w stoisku Izby Budowlanych. Następne spotkania odbywały się online, pewne kłopoty z przejściem do strefy wirtualnej zostały szybko przezwyciężone i powoli prowadziliśmy szkolenia, egzaminy, zebrania.

Przedstawiona historia potwierdza, że były to bardzo pracowite lata. Dla szczególnie aktywnych członków stowarzyszenia decyzją Zarządu Głównego SEP zostały przyznane odznaki honorowe i medale. Medale wręczyli Prezes SEP Kol. Piotr Szymczak i Prezes RzO SEP Kol. Barbara Kopeć:

Decyzją Zarządu Głównego SEP

Złotą odznakę honorową SEP otrzymali koledzy: Stanisław Baran, Tadeusz Chmiel, Grzegorz MasłowskiTadeusz Moskwa. Srebrną odznakę honorową SEP otrzymali koledzy: Jan Bober, Kazimierz Dworak, Łukasz Inglot, Grzegorz Łasica, Robert Nowak

Medal im. Inżyniera Kazimierza Szpotańskiego otrzymał Kol. Roman Kliś.

Medalem im. Profesora Romana Dzieślewskiego został wyróżniony kol. Damian Mazur.

Medal im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego otrzymali koledzy: Łukasz Boczar, Zbigniew Koper i Wiesław Kujda 

 

Medalem im. Profesora Stanisława Fryzego zostali wyróżnieni: Anna Szlachta, Piotr Jankowski-Mihułowicz, Kazimierz Kamuda, Wiesław Sabat Mariusz Węglarski - pracownicy Politechniki Rzeszowskiej

Decyzją zarządu Głównego SEP medalem 100-lecia SEP zostali wyróżnieni: Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz pan Roman Zajdel, Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Rzeszowie Pan Janusz Dobrzański i Kol. Adam Świdrak - senior SEP .

Zostały również przyznane medale „Pierwszego Elektryka” i statuetki tablic pomnikowych.

Zarządu Rzeszowskiego Oddziału SEP medalem im. Ks. Józefa Hermana Osińskiego zostali wyróżnieni: Kol. Piotr Szymczak, Kol. Piotr Wanat, Kol. Urszula Turek, Kol. Barbara Kopeć.

Decyzją Zarządu Rzeszowskiego Oddziału SEP statuetkę tablicy pomnikowej Ks. Józefa Hermana Osińskiego otrzymują:

Zarząd Główny SEP – statuetkę odebrał Prezes SEP Piotr Szymczak

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - statuetkę odebrał Przewodniczący Rady POD OIIB Pan Grzegorz Dubik.

Zakład Porcelany Elektrotechnicznej Zapel SA statuetkę odebrał Pan Roman Leśniak.

W podziękowaniach głos zabrali goście, usłyszeliśmy wiele miłych, ciepłych słów i pochwał naszej działalności.

Jeszcze bardzo ciekawy wykład na temat elektromobilności 

Następnie recital Edit Piaf i pełni wrażeń wychodzimy na taras, z którego widać sierp księżyca, gwiazdy na bezchmurnym niebie, a patrząc w dół niebiesko podświetlony basen, tajemnicze alejki i sączące się smakowite zapachy potraw z grilla.


Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów