Aktualności


Konkurs prac dyplomowych studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

W dniu 15 stycznia 2021 r. on line odbył się finał konkursu prac dyplomowych studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej organizowanego corocznie przez Oddział Rzeszowski SEP.

Pierwszy etap konkursu organizowało Koło SEP przy Politechnice Rzeszowskiej,

Do finału zostało dopuszczonych 6 wyróżniających się prac dyplomowych. W poniższej tabeli podano tytuły prac dyplomowych oraz nazwiska autorów i opiekunów prac.

 

 

Lp.

Imię Nazwisko

Tytuł pracy konkursowej

Opiekun

 

  1.  

Marcin Maślach

inż.

Projekt i wykonanie układu sterowania panelem fotowoltaicznym

Dr inż.

Danuta Pliś

 

  1.  

Konrad Burdzel

mgr

Zwarcia w systemach elektroenergetycznych – wybrane zagadnienia

Dr inż.

Jadwiga Płoszyńska

 

  1.  

Rafał

Żyła

inż

Diagnozowanie procesu frezowania przy pomocy metod uczenia maszynowego

Dr inż.

Tomasz Żabiński

 

  1.  

Adrian

Zając

mgr

Wykorzystanie technologii skaningu laserowego przy projektowaniu oświetlenia iluminacyjnego obiektów architektonicznych

Dr inż.

Henryk Wachta

 

  1.  

Krystian Hryców

mgr

Bezsensoryczny sterownik silnika BLDC z predyktorem czasu komutacji

Dr inż.

Krzysztof Mleczko

 

  1.  

Michał Mielech

mgr

Badanie czynników wpływających na stopień odkształcenia prądu pobieranego przez wybrane układy zasilające stosowane w lampach LED

Dr inż.

Kazimierz Kuryło

 

 

Spotkanie odbyło się na platformie ZOOM, dyplomanci przedstawiali krótkie prezentacje: celu pracy, przeprowadzenia badań/pomiarów/obliczeń i podsumowania osiągnięć.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Pan Marcin Maślach: w pracy przedstawił porównanie produkcji energii elektrycznej przez dwa panele fotowoltaiczne, jeden ustawiony pod stałym kątem odpowiednim do szerokości geograficznej. Drugi panel podążał za Słońcem ustawiając się zawsze pod kątem 90o w stosunku do padających promieni słonecznych. Panel nadążny produkował o 40% więcej energii elektrycznej. Autor sam wykonał konstrukcje dla paneli i układ sterujący pracą panelu nadążnego w dwóch płaszczyznach.

Drugie miejsce zajął Pan Adrian Zając: przedstawił wykorzystanie skaningu laserowego do tworzenia bardzo dokładnych (z dokładnością do 2 mm) brył budowli w celu zaprojektowania iluminacji danego obiektu. Na podstawie chmury punktów został utworzony model geometryczny reprezentujący zabytkowy XIV wieczny kościół o skomplikowanej i niesymetrycznej budowie, bogaty w detale i akcenty architektoniczne. Następnie został opracowany i przedstawiony projekt iluminacji utworzonego modelu.

Na trzecim stopniu podium znalazł się Pan Rafał Żyła: ponieważ głównym celem inteligentnego systemu diagnozowania procesu technologicznego jest zapobieganie wytwarzania produktów, które nie spełniają warunków przyjętej specyfikacji, dzięki czemu wzrasta efektywność procesu produkcyjnego, autor opracował zespół kwalifikatorów wykorzystujących gałąź uczenia maszynowego zwaną uczeniem nadzorowanym do diagnozowania procesu frezowania.

Pozostałe również bardzo ciekawe prace zostały wyróżnione.

Nagrody w konkursie ufundował Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

 

Opracowała:

Barbara Kopeć

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Świąteczne spotkanie Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP

17 grudnia 2020r. odbyło się zdalnie świąteczne zebranie Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP. Podczas spotkania Prezes Barbara Kopeć omówiła m.in. bieżące funkcjonowanie Oddziału w dobie pandemii, podsumowała mijający 2020 rok i przedstawiła plany na rok 2021. Istniejące zagrożenie sanitarne wymusiło zmianę organizacyjną zaplanowanych imprez, seminariów, szkoleń czy kursów. Jednak po mimo obostrzeń praca Oddziału Rzeszowskiego odbywała się płynnie. Oddział Rzeszowski SEP był w mijającym roku współorganizatorem m.in. XXIV Międzynarodowego Seminarium Metrologów oraz Gali Budowy Roku Podkarpacia 2019. Dzięki dużemu wysiłkowi Komisji Kwalifikacyjnych funkcjonujących w Oddziale Rzeszowskim po mimo trudnej sytuacji udało się przeprowadzić zaplanowane egzaminy.

W planach na rok 2021 Oddział Rzeszowski ma m.in. organizację 65-lecia istnienia Oddziału. Mamy nadzieję, że sytuacja pozwoli aby wszyscy członkowie Oddziału oraz jego sympatycy spotkali się wspólnie podczas uroczystości – tak jak było to jeszcze nie tak dawno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Terminy egzaminów w 2021 roku:

 

styczeń

11.01.2021 – Grupa I i II

18.01.2021

25.01.2021

luty

01.02.2021– Grupa I i II

08.02.2021

15.02.2021

22.02.2021 – Grupa I i II

marzec

01.03.2021

08.03.2021

15.03.2021– Grupa I i II

22.03.2021

29.03.2021

kwiecień

12.04.2021 – Grupa I i II

19.04.2021

26.04.2021

maj

10.05.2021– Grupa I i II

17.05.2021

24.05.2021

31.05.2021 – Grupa I i II

czerwiec

07.06.2021

14.06.2021

21.06.2021– Grupa I i II

28.06.2021

lipiec

05.07.2021

12.07.2021 – Grupa I i II

19.07.2021

26.07.2021

sierpień

02.08.2021– Grupa I i II

09.08.2021

16.08.2021

23.08.2021 – Grupa I i II

30.08.2021

wrzesień

06.09.2021

13.09.2021– Grupa I i II

20.09.2021

27.09.2021

październik

04.10.2021 – Grupa I i II

11.10.2021

18.10.2021

25.10.2021

listopad

08.11.2021

15.11.2021

22.11.2021 – Grupa I i II

29.11.2021

grudzień

06.12.2021

13.12.2021– Grupa I i II

20.12.2021

 

Więcej informacji znajduje się w zakładce: TERMINY

i TEMATYKA EGZAMINÓW

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

XXIV edycja Międzynarodowego Seminarium Metrologów pod patronatem SEP

(pierwszy raz jako konferencja zdalna)

 

Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej 18 listopada br. odbyło się po raz pierwszy w formie zdalnej XXIV Międzynarodowe Seminarium Metrologów (MSM) „Metody i technika przetwarzania sygnałów w pomiarach fizycznych”. Podobnie jak w latach ubiegłych, seminarium zostało zorganizowane w ramach współpracy Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych Politechniki Rzeszowskiej i Katedry Technologii Informacyjno-Pomiarowych Politechniki Lwowskiej.

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych oraz rozwijanie współpracy z zakresu metrologii pomiędzy uczelniami w Polsce i za granicą, szczególnie w Euroregionie Podkarpackim. Ze względu na sytuację epidemiczną spowodowaną pandemią COVID-19 tegoroczna edycja MSM'2020 odbyła się w formie zdalnej z wykorzystaniem systemu KRK Politechniki Rzeszowskiej.

W konferencji wzięło udział ponad 40 uczestników z Polski i Ukrainy. Byli to zarówno przedstawiciele instytucji naukowych, jak i specjaliści–praktycy zainteresowani aplikacjami inżynierskimi w zakładach przemysłowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. W ramach trzech sesji obrad przedstawiono 16 referatów. Szczegółowy program MSM'2020 dostępny jest na stronie konferencji: https://msm20.prz.edu.pl.

Ostatnia sesja obrad była poświęcona problemom zdalnego nauczania. Umożliwiło to wymianę doświadczeń dotyczących zdalnego nauczania metrologii w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Referaty przedstawione podczas MSM'2020 zostaną poddane recenzjom członków Komitetu Naukowego, a wybrane prace zostaną opublikowane w czasopiśmie „Przegląd Elektrotechniczny” w 2021 r. Część prac będzie zamieszczona w monografii „Propagacja i analiza sygnałów w wybranych systemach elektronicznych i telekomunikacyjnych”, przygotowywanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Rzeszowskiej.

Sponsorami tegorocznej edycji MSM były PGE Dystrybucja S.A Odział Rzeszów i Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Rzeszowie. Konferencja wpisała się również w realizację zadania 6. projektu „Regionalne Centrum Doskonałości Automatyki i Robotyki, Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki oraz Telekomunikacji Politechniki Rzeszowskiej”.

Za rok zapraszamy na XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Seminarium Metrologów, które mamy nadzieję odbędzie się nie tylko w formie zdalnej, lecz także tradycyjnej.

Doceniając dotychczasową działalność Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych naszej uczelni, w tym m.in. organizację cyklicznej konferencji Międzynarodowe Seminarium Metrologów, Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk w 2019 r. powierzył Politechnice Rzeszowskiej organizację IX Kongresu Metrologii (2022), odbywającej się co trzy lata prestiżowej, największej ogólnopolskiej konferencji metrologicznej.

Tekst opracowali dr inż. Anna Szlachta, dr hab. inż. Robert Hanus, prof. PRz pracownicy Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych PRz

Zdjęcia uczestników MSM oraz archiwum MSM

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Droga Koleżanko Basiu

Marzeń, o które warto walczyć,
Radości, którymi warto się dzielić,
przyjaciół z którymi warto być
i nadziei bez której nie da się żyć.

Życzą Ci Koleżanki i Koledzy z SEP Oddział Rzeszowski

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wspomnienia o zmarłych członkach SEP Oddział Rzeszowski

 

Adam Szalwa (1944-2020)

4 października 2020 roku odszedł od nas, w wieku 76 lat, kolega Adam Szalwa. Długoletni członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Oddziale Rzeszowskim. Działalność w SEP rozpoczął po ukończeniu Wydziału Elektrycznego w Wyższej Szkoły Inżynierskiej, od założenia Koła w Przedsiębiorstwie Instalacji Budowlanych w 1970 roku. W obecnym roku mija 50 lat działalności kolegi Adama w Stowarzyszeniu. Z jego inicjatywy jako prezesa Koła w latach 70-80 ubiegłego stulecia, był wydawany Kwartalnik informacyjny SEP, zawierający nowości techniczne dotyczące szeroko pojętej elektryczności. W 1995 roku zostaje powołany do Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania uprawnień elektrycznych, uczestniczy w zespole opracowującym program szkolenia przygotowującego kandydatów ubiegających się o uprawnienia elektryczne i zestawy pytań egzaminacyjnych. Jako długoletni dyrektor Elektromontażu Rzeszów wspierał działalność Stowarzyszenia.

Działalność w Zarządzie Oddziału Rzeszowskiego SEP rozpoczął w 1975 roku i jako członek Zarządu pracował do roku 2010, w międzyczasie pełniąc przez trzy kadencje funkcję prezesa Oddziału w latach 1981-84: 1994 – 2002. Funkcje członka Sekcji ds. szkoleń, norm i przepisów oraz uprawnień pełnił w latach 2010-2014. Do końca przewodniczył Komisji Kwalifikacyjnej 048.

Za ogromny wkład pracy w stowarzyszeniu został odznaczony odznakami honorowymi SEP: srebrną, złotą i szafirową oraz odznaki NOT: srebrną, złotą i diamentową.

Odszedł prawy człowiek o ogromnej wiedzy i doświadczeniu.

 

Barbara Kopeć

Prezes Oddziału Rzeszowskiego

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Rzeszów 05.10.2020

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

W dniu 8 listopada 2020 r. z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Józefa Kuźniara (90 l). Dla młodszych Kolegów i Koleżanek postać ta może być mniej znana, gdyż lata jego aktywności zawodowej i stowarzyszeniowej przypadły na lata 70e, 90-e ubiegłego wieku.

Kolega Józef był absolwentem Politechniki w Budapeszcie i przez bardzo wiele lat  za jego przyczyną utrzymywane były wieloletnie kontakty między polskimi i węgierskimi energetykami (znajomość języka węgierskiego). Lata zawodowej pracy spędził w RZE Rzeszów i ZWSE Rzeszów.

Był aktywnym członkiem SEP. W latach 1984- 1990 był członkiem Zarządu Oddziału SEP,  a  w latach 1990 - 1994 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału.

Za swoją pracę społeczną został odznaczony wieloma odznaczeniami, w tym; złotą odznaką SEP i złotą odznaką NOT, szafirową odznaką SEP oraz tytułem Zasłużonego Seniora SEP.

Był bardzo uczynnym i pogodnym Kolegą. Niech taki pozostanie w naszej pamięci.

Bolesław Pałac

wiceprezes SEP Oddział Rzeszowski

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zmiana aktów prawnych

W Dz.U.2019.1830 z dnia 2019.09.25 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830 oraz z 2020 r. poz. 529) § 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 13 miesięcy od dnia ogłoszenia.".

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Wprowadzamy dodatkowe egzaminy na uprawnienia E oraz D Grupy 1 i 2.

Od października zapraszamy w każdy poniedziałek o godz. 15.

Egzaminy Komisji Kwalifikacyjnych: nr 048, nr 049 oraz nr 050 przeprowadzane są w biurze Oddziału Rzeszowskiego SEP, ul. Kopernika 1 (budynek NOT), II piętro, sala nr 21.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 17 853 47 22

 

 

wrzesień

7.09.2020

21.09.2020

28.09.2020

październik

5.10.2020

12.10.2020

19.10.2020

26.10.2020

listopad

2.11.2020

9.11.2020

16.11.2020

23.11.2020.

20.11.2020

grudzień

7.12.2020- egzamin Grupa 1 i 2

14.12.2020

21.12.2020

Opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od dnia 1 stycznia 2020 r. wynosi:

- na stanowisku EKSPLOATACJI (E) - 260,00 zł

- na stanowisku DOZORU (D) - 260,00 zł

Numer konta do wpłat:  Santander Bank Polska nr: 94 1090 2590 0000 0001 3517 2461

 

Wnioski egzaminacyjne dostępne są w zakładce „Formularze”. Należy je wydrukować dwustronnie (na jednej kartce)  i wypełnić drukowanymi literami. Wypełnione wnioski należy złożyć przed egzaminem w biurze SEP   ul. Kopernika 1, pokój nr 21.


Na egzamin należy zgłaszać się z dowodem osobistym i świadectwem potwierdzającym posiadane wykształcenie, oraz potwierdzeniem wpłaty.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Zebranie Zarządu Oddziału Rzeszowskiego SEP w czasie pandemii

W pięknym starym ogrodzie rodzinnego domu Pani Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP – Barbary Kopeć 17 września odbyło się zebranie Zarządu Oddziału. Było bardzo sympatycznie, miło a rozmowom nie było końca. Członkowie Zarządu po wspólnym pysznym posiłku zabrali się do pracy i omówili najważniejsze zadania do zrealizowania w bieżącym roku. Gdyby nie szybko zapadający zmrok spotkanie to zapewne trwałoby jeszcze długo.

tekst i zdj.Katarzyna Micał

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Jubileusz kolegi Adama Zajdla

30 lipca br. swoje okrągłe 90-te urodziny obchodził nasz serdeczny kolega Adam Zajdel. Z tej okazji z wyśmienitym tortem i kwiatami byli u jubilata: Barbara Kopeć Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP oraz Julian Jaworski Prezes koła przy Zarządzie Oddziału do którego kolega Adam Zajdel należy ponad 60 lat. Długim rozmowom, wspomnieniem nie było końca.

Drogiemu jubilatowi wszyscy członkowie Oddziału Rzeszowskiego SEP życzą długich lat w zdrowiu, niezmiennego poczucia humoru oraz dalszych owocnych prac badawczych.

     

 

Rzeszów, 31.07.2020

Katarzyna Micał

Kierownik Biura

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Rzeszowski

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłaszamy nabór na kurs!

 

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje kurs dla osób, które nie posiadają uprawnień energetycznych, a także dla osób posiadających już uprawnienia, które utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

Kurs rozpocznie się 14 – 18 września

 

Szkolenia odbywać się będą (5 spotkań –łącznie 30 godz.) w godz. 8 - 13.
Na pierwszych zajęciach zostanie przedstawiony szczegółowy harmonogram zajęć.

Miejsce: ul. Kopernika 1 (budynek NOT-u) II piętro, sala nr 21.

 

Cena za kurs ustalana jest indywidualnie. Kurs zakończy się egzaminem. Opłata za jeden egzamin 260,00 zł (cena państwowa).

Egzamin przeprowadza komisja państwowa powoływana prze URE przy Zarządzie Oddziału SEP-u w Rzeszowie.

Zapisy pod nr. tel. (17) 85-34-722 lub mailem: zarzad@seprzeszow.pl

Kurs odbędzie się, pod warunkiem zebrania minimum 10-osobowej grupy.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wspólnie pomagamy

Od dwóch lat podczas Balu Elektryka Oddziału Rzeszowskiego SEP prowadzona jest zbiórka charytatywna dla Pana Dominika Iwińskiego. Pan Dominik dwa lata temu uległ wypadkowi – podczas pracy spadł ze słupa wysokiego napięcia. Uraz wielonarządowy, złamany kręgosłup, przerwany rdzeń kręgowy, zmiażdżone płuca – to tylko cześć uszkodzeń ciała, których doznał młody elektryk.

Trwająca dwa lata walko o jego zdrowie przynosi efekty. Obecnie Pan Dominik potrafi wypowiadać pojedyncze słowa, a ciągła rehabilitacja sprawiła, że porusza się na wózku. Jego powrót do zdrowia to zasługa jego żony Barbary, rodziny oraz wszystkich tych osób, które wpłacają na jego rehabilitację.

Tak również było podczas tegorocznego Balu Elektryka w dniu 18 stycznia. Nasi wspaniali goście: członkowie oraz sympatycy SEP zebrali ponad 1 600 złotych. Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP na podstawie uchwały zdecydował ostatecznie przekazać 2000 zł na rehabilitację.

Czas pandemii pokrzyżował plany przekazania kwesty. Dopiero 1 lipca spotkaliśmy się z Panią Barbarą i Panem Dominikiem w rzeszowskiej kawiarni.

Państwo Iwińscy przygotowali podziękowanie dla wszystkich uczestników tegorocznego Balu Elektryka.

 

 

Zbiórka na rehabilitacje Pana Dominika Iwińskiego prowadzona jest również na platformie siepomaga.pl

Katarzyna Micał

Kierownik Biura

SEP Oddział Rzeszowski

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

10 czerwca – Międzynarodowy Dzień Elektryka

Z tej okazji Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP

składa swoim członkom oraz sympatykom najlepsze życzenia.

 

Tegoroczne obchody, z uwagi na epidemie, Zarząd Główny SEP postanowił zorganizować w formie wideokonferencji w przestrzeni wirtualnej – w Internecie. Organizatorami wydarzenia będą: Zarząd Główny SEP, Oddział Poznański SEP oraz Biuro SEP.

 

Więcej szczegółów pod linkiem: https://sep.com.pl/wydarzenia/miedzynarodowy-dzien-elektryka-2020/formularz.html

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Egzamin kwalifikacyjny E i D Grupa 1

w dniach 7 i 21 września

W dniach 7 oraz 21 września (poniedziałki), o godz. 15 odbędą się egzaminy kwalifikacyjne E i D grupa I. Miejsce egzaminu: ul. Kopernika 1, budynek NOT, I piętro, sala nr 12.

W związku z panującym koronawirusem, każdy uczestnik egzaminu powiniem wyposażyć się w:

- maseczkę zakrywającą nos oraz usta,

- rękawiczki na dłoniach.

W przypadku braku wyżej wymienionych zabezpieczeń uczestnik nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 518 385 339.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Komunikaty dotyczące ważności świadectw kwalifikacyjnych oraz zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Szanowni Państwo,

 W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 jaka dotknęła także Polskę Sejm RP w dniu 31 marca 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

  Zgodnie ww. ustawą podjęta została decyzja o tymczasowym wydłużeniu ważności wygasających świadectw kwalifikacyjnych.

  W Artykule Art. 31x wspomnianej ustawy czytamy:

  1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.
  2. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zmiana rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Dz.U.2020.529 z dnia 2020.03.25 Status: Akt jednorazowy Wersja od: 25 marca 2020 r.

 

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU

z dnia 25 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830) § 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Światowy Dzień Inżyniera z SEP

W dniu 4 marca 2020 odbyło się w Rzeszowie w budynku FSNT NOT pierwsze historyczne spotkanie poświęcone obchodom Światowego Dnia Inżyniera.

Decyzją Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich ( WFEO) dzień 4 marca został ustanowiony Dniem Inżyniera i w tym roku jest on obchodzony po raz pierwszy. Na spotkanie w Rzeszowie przybyli przedstawiciele organizacji inżynierskich skupionych wokół NOT Rzeszów.

Uroczystego otwarcia pierwszego Światowego Dnia Inżyniera w Rzeszowie dokonał kolega Janusz Dobrzański prezes NOT (SIMP) Rzeszów, który przedstawił stanowisko światowej organizacji inżynierów dotyczące tego dnia. W dalszej części spotkania uczestnicy dyskutowali nad funkcjonowaniem Stowarzyszeń i znaczenia inżyniera na rynku pracy.

 

tekst; B.Pałac zdj. FSN NOT Rzeszów

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Narty z SEP – Jaworzyna Krynicka 2020

 

21 lutego 2020 odbyła się kolejna impreza sportowo-turystyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski. Celem wyprawy stała się Stacja Narciarska Jaworzyna Krynicka. Wyjazd zaplanowany we wczesnych godzinach porannych umożliwił dotarcie do punktu docelowego oraz rozpoczęcie zjazdów narciarskich zgodnie z godziną otwarcia ośrodka. Krynica przywitała uczestników prawdziwie zimową aurą. Ośnieżone ulice oraz okoliczne wzgórza pozwoliły zasmakować narciarzom prawdziwie zimowego klimatu, który niestety był rzadkością w tym sezonie. Rozbudowana infrastruktura ośrodka, pomimo towarzyszących podczas pobytu obfitych opadów śniegu, umożliwiła uczestnikom przetestowanie swoich umiejętności w trudnych, zróżnicowanych warunkach panujących na stokach. Podsumowaniem wyjazdu był wspólny obiad, który odbył się w klimatycznej restauracji „Krynicka Koliba” na szczycie Jaworzyny Krynickiej.

Uczestnicy wyjazdu – szczyt Jaworzyny Krynickiej - fot. T. Zając

Odpoczynek w trakcie zjazdów narciarskich - fot. M. Rybarczyk

Warunki narciarskie Jaworzyna Krynicka - stacja dolna – fot. M. Rybarczyk

Warunki narciarskie Jaworzyna Krynicka stacja górna, godziny popołudniowe – fot. M. Rybarczyk

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Szkolenia oraz egzamin SEP za darmo!!

Firma szkoleniowa ISOFT zaprasza na bezpłatne szkolenia kończące się egzaminem na uprawnienia SEP grupa 1.

Kto może skorzystać:

- osoby młode, zamieszkujące województwo podkarpackie, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat należące do jednej z następujących grup osób:

-tzw. ubodzy pracujący (wynagrodzenie niw wyższe niż minimalna krajowa).

-zatrudnione na umowach krótkoterminowych,

-pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Więcej informacji pod numerem tel. 17 715 76 46, mail: biuro@isoft.biz.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wycieczka techniczna do Spalarni Śmieci w Rzeszowie

             W dniu 13 lutego br (czwartek)  ZO SEEP zorganizował wycieczkę techniczną do Spalarni śmieci w Rzeszowie., ul. Ciepłownicza 8. Ilość uczestników była ograniczona do 30 osób. Jest to obiekt specjalnie chroniony, więc musieliśmy podać trochę danych osobowych i nie można było robić zdjęć na obiekcie, Trzeba było przyjść w odpowiednim ubiorze: długie spodnie, bluza, pełne buty na niskim obcasie ponieważ chodziliśmy po etakadach. N apoczątku zwiedzania zostaliśmy zapoznani z procesem technologicznym spalania śmieci zmieszanych, jak to sie odbywa, przy jakich parametrach. Jak przebiega filtrowanie spalin i o jakich parametrach dostaja sie do atmosfery. Następnie zwiedziliśmy cały obiekt, od przywozu śmieci do ich spalania i składowania popiołów. 

Po zakończeniu zwiedzania spalarni, byliśmy na elektrociepłowni, którą między innymi budowało kilku kolegów z Elektromontażu Rzeszów, uczestników tej wycWszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów